F

FABIÁN Jaroslav – Dvůr Králové nad Labem

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1904 příspěvek na vězeňský fond ČFVO
 • Východočeský anarchista a antimilitarista ze Dvora Královí.
 • Člen spolku „ Klub mládeže Ratolest“ ve Dvoře Králové nad Labem.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Spolupracovník Mudr. Bohuslava Vrbenského.

FADRHONC Alois – Mnichovo Hradistě

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Mnichově hradišti
 • zakládající člen, vznik před vánocemi 1891
 • v roce 1891 jednatel

FAFEJTA Antonín (1857 – ) – USA: Chicago/Grand Crossing

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • manželka Anna Fafejta (1858)
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Grand Crossing
 • V roce 1896 tajemník spolku
 • V roce 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 distributor Dělnických listů

FAIDL Karel – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů

FAIT Petr – USA: Dillonvalle, Jefferson/ Sherodsville

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • uváděn též Petr Feit
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka na uvězněné horníky ve stávce ve Woodville
 • V roce 1895 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů

FAITL Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • člen smírčího soudu, zvolen na měsíční schůzi v únoru 1891

FAITL Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • člen od roku 1890
 • na výborové schůzi 24.července 1892 zvolen do volebního výboru pro valnou hromadu
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen druhým místopředsedou
 • v říjnu 1892 vyslán jako delegát na 10.letou slavnost do Litoměřic
 • v říjnu 1892 vyslán jako delegát na 10-ti letou slavnost Odborného spolku krejčích v Teplicích
 • vyslán jako delegát na roční základní slavnost v listopadu 1892 Hornicko hutnického spolku v Proboštově

FAJTA Adolf – Žebracz

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků

FAJTA Čeněk – Rovensko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího a zábavného spolku „Bratrství“ v Rovensku
 • na ustanovující schůzi 26.února 1893 zvolen předsedou

FALTA Antonín – Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Politického klubu dělnického v Náchodě
 • na valné hromadě 14.února 1897 zvolen pokladníkem

FALTEJSEK Čeněk – Varnsdorf

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 jednatel

FALTUS

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

FARAJZL František – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 sbírky na Dělnické listy

FÁREK Rudolf

 • Anarchista a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Spolupracovník Viléma Körbera.
 • Redaktor časopisu „Omladina“ a „Pokrok“ v Kolíně (1895 – 1896).

FARSKÝ Fridolín – Rochlice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „Volnost“ v Rochlici
 • v roce 1896 jednatel spolku

FENCL Ludvík (1871 – 1954) – Lány u Kladna

 • anarchista a horník
 • narozen 1.ledna 1871 v Lánech
 • manželka Barbora Fenclová (1873)
 • člen Sdružení československých horníků
 • zemřel 11.září 1954 v Lánech

FENCL František – Ledvic

 • Severočeský anarchista z Ledvic.
 • Člen Volné Myšlenky v Ledvicích.
 • V roce 1908 zvolen jednatelem Volné myšlenky v Ledvicích.
 • Organizátor I.konference Volné myšlenky na severu dne 7.června 1908.

FENCL Antonín – Most

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Spolku horníků a hutníků v Mostě
 • v roce 1903 první místopředseda
 • v roce 1904 předseda
 • na valné hromadě 16.4.1905 zvolen předsedou
 • Severočeský anarchista a horník z Mostu
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za místopředsedu Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1906 pracoval na dole Matylda.
 • V roce 1906 na dole uspořádal sbírku mezi horníky na organizaci akcí proti bratrské pokladně.
 • Člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)

FENCL Josef – Most/Bukva u Sokolova

 • Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen knihovníkem.
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)

FENCL Karel – Bílina

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

FENCEL Jan – USA: Bound Brook

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

FENZL V. – USA: Mount Pleasant

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville

FERDA Václav – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova
 • povoláním zedník
 • Člen místní skupiny Hornické federace (1907 – 1908)
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898 -1948)
 • v lednu 1908 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

FEIERFEIL František (1889-1944) – Zabrušany

 • Severočeský anarchista ze Zabrušan.
 • narodil 11. srpna 1889 v Mostě, rodina pocházela z Milaveč na Domažlicku.
 • Bezvěrecký sňatek s Jeničkou Hudečkovou v lednu 1914.
 • Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově
 • Člen místní odbočky skupina bezvěrců ČAF.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1918), odbočka ČAF Zabrušany.
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Člen Sdružení československých horníků (1918 – 1930)
 • v roce 1926 zvolen za předsedu místní odbočky Sdružení československých horníků
 • Zakladatel místní Skupiny bezvěrců v roce 1919
 • člen Svazu socialistických bezvěrců (1918 -1926)
 • bydlel na adrese Zabrušany č. p. 77
 • zemřel 24. dubna 1944

FEIERFEILOVÁ Jana (1894 – 1950) – Zabrušany

 • Severočeská anarchistka ze Zabrušan.
 • narodila 12. září 1894 v Duchcově
 • manželka Františka Feierfeila, za svobodna Hudečková
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

FEITL František – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Pocházel z Brna.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1885 pracoval jako číšník v hotelu „Zlatý lev“ v Liberci.
 • V roce 1885 vyšetřován za rozšiřování anarchistických tiskovin, bylo proti němu zahájeno soudní řízení.

FEJFAR Antonín – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Povoláním holič.

FEJFAR Josef – Verneřice

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • v roce 1897 příspěvek na stávkující tkalce u firmy Sig. Goldschmidt v Hrádku u Liberce

FERKL František – Mnichovo Hradiště

 • Severovýchodočeský anarchista z Mnihova Hradiště.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).
 • Na starost kolportáž časopisu „Proletář“ v Mnihově Hradišti.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Mnichově hradišti
 • zakládající člen, vznik před vánocemi 1891
 • v roce 1891 člen výboru

FELZMAN

 • Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

FERDA – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

FEUCHTNER Karel – USA: Pittsburg

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 zatčen pro rozdávání letáků k slavnosti 11. listopadu (Chicagští mučedníci)
 • odsouzen k pokutě 50 dolarů, jelikož nemohl pokuty zaplatit poslán na nucené práce

FIALA František – Pardubice

 • Východočeský anarchista a tkadlec z Pardubic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

FIALA Josef – Most

 • Severočeský anarchista a antimilitarista z Mostu.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistický časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen a předseda spolku „Klub mládeže Ratolest“ v Mostě.
 • Bydlel na adrese Franz-Josefstrasse č. p. 1261 v Mostě.

FIALA František – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • Manželka Františka Fialová.
 • V roce 1907 pracoval na dole Julius III.
 • Po dobu nemoci obdržel finanční podporu od spolupracovníků z dolu Julius III a kamarádů Matěje Vacka a Josefa Hůrky.

FIALOVÁ Františka – Kopisty

 • Severočeská anarchistka z Kopist.
 • Manžel František Fiala.

FIALA Antonín (?-1904) – Louka u Litvínova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • dne 29.ledna 1905 ples ve prospěch rodiny
 • manželka Barbora Fialová
 • člen Odborného spolku horníků obojího pohlaví v Louce u Litvínova
 • v roce 1905 se spolek rozhodl se mus ložit a postavit pomník na hřbitově

FIALA Antonín – Literbach-Rad

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za místopředsedu

FIALA J. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1898 předplatitel Dělnických listů

FIALA J. – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

FIALA Eduard – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

FIALA Alois – USA: Town of Lakem

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL

FIALA František – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

FIALA – USA

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • Člen Debatního kroužku v Edwardsville.

FIALA Václav – Literbach-Rad

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za náhradníka ve výboru

FIALKA R. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 _1894 předplatitel Dělnických listů

FIEDLER Václav – Hostomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ v Hostomících (1900 – 1907)
 • v roce 1901 revisor

FICHLER – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů

FÍLA František – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za jednatele.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Bydlel na adrese Duchcov č.p. 603.

FILIP František – České Budějovice

 • Jihočeský anarchista z Českých Budějovic.
 • Povoláním kloboučník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro České Budějovice.

FILIP Václav – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky u Litvínova.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907).
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930), v roce 1919 zvolen předsedou odbočky SČH v Louce.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

FILIP – České Budějovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

FILIP – Beroun

 • Středočeský anarchista z Berouna.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • V roce 1910 poslal peníze na sbírku na náhrobní kámen Tomeše Kašeho.

FILIP Josef Eds. – USA: Baltimore/Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské besedy v Baltimore
 • V roce 1896 tajemník Čtenářské besedy
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 distributor Dělnických listů

FIŘT Josef – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • člen Dělnického potravního družstva Volnost
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady.

FISCHER Alois – USA: Baltimore

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

FIŠER Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 18.března 1896 přijat za člena

FIŠER Josef – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného podporujícího spolku hornického v Duchcově
 • na celoroční valné hromadě 8.listopadu 1896 zvolen za člena výboru bez funkce

FIŠER František – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu u Mostu
 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1903 zvolen členem dozorčí rady
 • povoláním horník

FIŠER František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 29.května 1892
 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915).
 • Na valné hromadě Zemské jednoty horníků 10.7.1910 konané v hostinci Janský dvůr v Mostě se František Podolka vzdal funkce předsedy, místo něj zvolen do výboru společně s Karlem Elsnicem.

FIŠER Karel – Most

 • Severočeský anarchista a knihtiskař z Mostu.
 • V roce poskytl redakci Hornických listů větší dar, aby podpořil jejich vydávání.

FIŠER Vojtěch – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • v roce 1915 – 1917 člen představenstva

FIŠER Vojtěch – Sokolov/Bukva

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku „Volnost“ ve Falknově (Sokolov)
 • na ustanovující schůzi 24.ledna 1897 zvolen přísedícím členem výboru
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 – 1908)
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen obvodním důvěrníkem (místostarostou) Hornické federace.
 • Hlavní řečník na anarchistickém 1.máji 1908 ve Svatavě u Sokolova.
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic v Literbachu, v roce 1907 zastával funkci jednatele.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Spolková místnost byla v hostinci u pana Jana Haboura.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za místojednatele

FIŠER V. – USA: Perrypolis

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů

FIŠER Bohumil – USA: Dilonvalle

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Česko dělnického vzdělávacího spolku „Svornost“ v Dillonvalle
 • v roce 1905 předseda
 • Severočeský anarchista a působil na Duchcovsku.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Zatčen v procesu s anarchisty tzv. „Vosí hnízda“ společně s dalšími 15 anarchisty. Nakonec propuštěn a nebyl ani souzen.

FIŠER Bohuslav – Lom/USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • po potlačení stávky v létě 1904 a neustálých prezekucích emigroval do USA

FIŠER František – Růžodol u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901 -1903)
 • v roce 1903 člen dozorčí rady

FIŠER Josef (1873 – 1970) – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník ze Záluží u Mostu.
 • Narodil se 27. 11. 1873 v Horních Sekyřanech (Heřmanova Huť).
 • V Záluží od 21.11.1906
 • manželka Aloisie Fišerová (1873)
 • děti Klotylda (1897) a Jaroslav (1904)
 • vnučka Libuše (1919)
 • V Duchcově navštěvoval schůze anarchistických horníků v hostinci U Menclů.
 • Od roku 1893, kdy začal v Mostě vycházet časopis „Omladina“, aktivně spolupůsobil na všech akcích.
 • Účást na hornické stávce anarchistů v roce 1896.
 • Pracoval na dole Humboldt II – propuštěn za anarchosyndikalistické aktivity. Důvěrník horníku na šachtách.
 • Redakce časopisu „Hornické listy“.
 • Člen Severočeské federaci horníků (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federaci (1907 – 1908).
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915)
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen místopředsedou.
 • Po první světové válce předsedou revolučního Národního výboru v Záluží, kde tehdy žil.
 • Svolavatel I. sjezdu horníků a hutníků z řad anarchosyndikalistů konaném 28. a 29. prosince 1918 v Duchcově v Českém domě. Na tomto sjezdu založeno Sdružení československých horníků (1918 – 1930) a byl v roce 1918 zvolen do funkce správce této odborové organizace.
 • Člen Sdružení československých horníků (1918 – 1930)
 • V roce 1925 byl zvolen předsedou SČH.
 • Podílel na organizaci Sdružení socialistických skautů a skautek (1919 – 1932) a také Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926).
 • Účastník Valné hromady ZJH v Mostě v roce 1909.
 • Člen Spolku divadelních ochotníků Thálie v Záluží u Mostu, v roce 1910 ve výboru.
 • Člen Potravního drusžtva „Budoucnost“ v Záluží
 • v roce 1921 bydlel v Záluží č. 161, dům potravního družstva „Budoucnost“
 • Zemřel 6. 3. 1970 v Litvínově.

FIŠER Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 18.února 1894 přijat za člena

FIŠER V.

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

FIŠER Václav – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Pracoval na dole Jan v Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 propuštěn za solidární stávku s kolegou společně s další stovkou anarchistických horníků na dole Jan. Perzekuce nepřestala ani potom, kvůli stávce propuštěn i z dalších zaměstnání, například ze stavby.

FIŠER Alois – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1898 – 1899, 1902 člen představenstva

FIŠEROVÁ Anežka – Záluží u Mostu

 • Severočeská anarchistka ze Záluží u Mostu.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914).
 • Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

FIŠEROVÁ Aloisie (1876 – ?) – Most/Záluží u Mostu

 • anarchistka a činovnice v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • narozena 11.9.1876 v Duchcově
 • manželka anarchistického předáka Josefa Fišera (1873)
 • děti: Klotylda (1897) a Jaroslav (1904)
 • vnučka Libuše (1919)
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Mostě
 • na valné hromadě 2.února 1924 zvolen za jednatelku
 • V roce 1926 jednatelka skupiny
 • vyřizovala korespondenci skupiny
 • bydlela na adrese Štecherova ulice č.p. 1095 v Mostě

FIŠER Vendelín – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • Organizoval sbírku na anarchistu Josefa Švejkovského v roce 1907.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Bydlel na adrese Kopisty č.p. 219 u Mostu.

FIŠER – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce. Někdy psán Fischer.
 • V 80 letech 19.století emigroval do Anglie a usadil se v Londýně.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1885 se objevil v Čechách, a podle policejních zpráv navštívil Liberec, bydlel u Františka Jonaty a stýkal se s Ottou Rinke alias Rau.

FIŠEROVÁ Klotylda (1897 – ?) – Záluží u Mostu

 • Severočeská anarchistka ze Záluží u Mostu.
 • Narozena 3.6.1897 v Záluží u Mostu
 • dcera anarchistického předáka Josefa Fišera a matky též činné anarchistky Aloisie Fišerové
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • V roce 1921 bydlela s rodiči v Záluží č. 161, dům Potravního drusžtva „Budoucnost“
 • v roce 1914 pomocná dělnice
 • v roce 1921 tovární dělnice, přádnice ve firmě E.G.Pock v Horním Litvínově

FLÉGL Ladislav – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1904

FLEISCHMAN M. – USA: New York/ Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1898 předplatitel Dělnických listů

FLESAR – Langenava

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

FLÉDL Anton – Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Živil se jako kolportér.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1892 pracoval jako kolportér novin v Praze pro distributora novin Bienerta.Ve spojení s anarchistou Eduardem Mlejnkem z Jablonce nad Nisou.

FLEGR Boh. – Liberec

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

FLORIÁN J. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1895 předplatitel Dělnických listů

FOJTÍK Václav – USA

 • Česko – americký anarchista z Chicaga v USA.
 • Zařizoval a expedoval v roce 1910 brožuru Požehnání bez konce, která původně vyšla v anarchistickém časopise Zádruha, ale propadla celá cenzuře a konfiskaci.
 • Brožura v USA vyšla v nákladu 20 000 kusů.
 • Bydlel na adrese 1721 W 18 str. v Chicagu III.

FOJTL Josef – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

FORBELSKÁ Anna – Liberec

 • Severovýchodočeská anarchistka z Liberce.
 • Příslušnice první generace a účastnice hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Členka výboru Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

FOREJT A. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1894 předplatitel Dělnických listů

FOREJT Václav – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka.
 • Člen anarchistické tamburašského sboru „Veselí hoši“.

FORMÁNEK – Choceň

 • Východočeský anarchista z Chocně.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ – orgán ČAF a kalendářů ČAF.

FORMÁNEK František – Obrnice u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Obrnicích
 • na valné hromadě 10.února 1924 zvolen za jednatele

FORMÁNEK Jan – Vídeň

 • Český anarchista žijící a pracující poblíž Vídně v Erlachu.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 během stávky textilních dělníků v dolním Rakousku organizoval solidární sbírku pro stávkující. Ručil za sbírku.
 • Peníze na sbírku byly zasílány na jeho adresu Erlach č. p. 58 – I – 20, Dolní Rakousy.

FORMÁNEK – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

FOŘT Ladislav (1887 – ?) – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 1é.11.1887 v Solopyskách u Loun
 • do Lomu 1909
 • manželka Anna Fořtová, nar. 31.1.1884 v Strádnicích u Loun
 • děti: Miroslava (1915) v Lomu, Václav (1916) v Strádnici a Milada (1919) v Lomu
 • v roce 1921 horník na dole Pluto
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • v roce 1927 – 1933 zvolen za člena představenstva
 • v roce 1933 zvolen za pokladníka
 • bytem Lom č.p. 67
 • povoláním horník
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).
 • v roce 1921 bydlel na Bílinské ulici č. 67 v Lomu

FOUČEK V. – USA: Saint Louis

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

FOUKAL František – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů

FOUKAL Antonín – Obrnice u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Obrnicích
 • na valné hromadě 10.února 1924 zvolen za místopředsedu

FOUS Alois (1872 -?) – Hostomic nad Bílinou

 • Severočeský anarchista a horník z Hostomic nad Bílinou.
 • Narozen 21.6.1872 ve Věšíně u Březnice na Příbramsku
 • do Hostomic r. 1889
 • horník na dole Amalie IV, Duchcovská uhelná společnost
 • manželka Anna Fousová, narozena 19.10. 1884 na Kladně
 • děti: Alžběta (1903) a Josef (1906)
 • V roce 1910 vedl soudní spor s Českou duchcovskou společností a bratrskou pokladnou v Mostě.
 • V roce 1921 bydlel ve Světské č. 155

FOUSEK Jaroslav – Praha

 • Pražský anarchista a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Spolupracovník Viléma Körbera.
 • Spoluvydavatel a redaktor časopisu „Nový věk svobody“ (1892 – 1895).

FOUSEK Jaroslav (1871 – 1940) – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu.
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1905 v Clevelandu
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)
 • pochován v Glendale, Los Angeles

FOUSEK František – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů

FOTR

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

FRAIDL

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

FRAIMAN Karel – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné anarchisty antimilitaristy z Duchcova v roce 1908 v hostinci „U Civína“.

FRALA Antonín – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • V roce 1909 zorganizoval sbírku na Hornické listy na Hornickém plesu.

FRANC Pavel – Nová Ves – Hrdlovka

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Nové Vsi – Hrdlovce
 • v roce 1924 revisor účtů

FRANC Antonín – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného podporujícího spolku hornického v Duchcově
 • na celoroční valné hromadě 8.listopadu 1896 zvolen za člena výboru bez funkce

FRANC František – Vídeň

 • Český anarchista žijící a působící ve Vídni.
 • Známý jako lektor esperanta.
 • Člen Vzdělávacího spolku Pokrok ve Vídni.
 • Člen „informačního kroužku“ – orgán koordinace vídeňského anarchistického hnutí.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Bydlel na adrese Goldschlagst. č.p. 52, Vídeň XIV.

FRANK Karel – Chudeřín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku obojího pohlaví v Chudeříně (založen 1898)
 • v roce 1901 jednatel

FRANTA Antonín – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • V roce 1908 uspořádal finanční sbírku v Kopistech v hostinci „U Jindřicha“ na podporu stávkujících textilních dělníků ČFVO v Horním Litvínově.
 • Člen České federace všech odborů (1904-1908)

FRANTA Václav (1845 – 1923) – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • narozen 30.8.1845
 • manželka Kateřina r. Bátová (1849 – 1924)
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku K.H. Borovský v Clevelandu
 • V roce 1894 zvolen za knihovníka spolku
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1893 – 1895 předplatitel Dělnických listů
 • zemřel 4.2.1923 v Montgomery v Minnesotě

FRANZL – USA

 • Český anarchista žijící v USA.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

FREIMUTH Leo

 • Severočeský anarchista a básník.

FREUDL Josef (1886–1972) – Brandýs n. Orlicí

 • Východočeský anarchista Josef Freudl se narodil 16. února 1886 v Brandýse nad Orlicí.
 • Povláním tkadlec.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.
 • Někdy uváděn jako Josef Freidl.
 • V Ústí nad Orlicí spoluzakládal anarchistický mládežnický spolek „Klub Mládeže Ratolest“, respektivě jeho odbočku pro Ústeckoorlicko. Zvolen důvěrníkem místní odbočky „Klub mládeže Ratolest“.
 • Distributor anarchistických časopisů „Matice Svoboda, Zádruha, Chuďase, Bič zasílaný ze Spojených států a další.
 • Zapojil se do redakční práce časopisu „Mladý Průkopník“ a stal se jeho snaživým kolportérem mezi východočeskou mládeží.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Bydlel na adrese Příkopy č. p. 137 v Ústí nad Orlicí.
 • Zemřel 28.února 1972 v Hradci Králové

FREUDL Josef

 • Východočeský anarchista a hostinský.
 • Někdy uváděn jako Josef Freidl.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

FRČÍK Jan – Machendorf/Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu u Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

FRIDRICH František – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného podporujícího spolku hornického v Duchcově
 • na celoroční valné hromadě 8.listopadu 1896 zvolen za člena výboru bez funkce

FRIDRICH Rudolf – Prostějov

 • Moravský anarchista z Prostějova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

FRIŠ Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 29.května 1892

FRIŠLINEK Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 24.července 1892 zvolen do volebního výboru pro valnou hromadu
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen členem výboru 21.května 1893 zvolen na valné hromadě členem zábavného komité

FRÖHLICH František – Lom/Záluží

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • V roce 1909 pracoval na dole Pluto. Od roku 1910 v Záluží u Mostu.
 • Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • Na ustavující valné hromadě 19. prosince 1909 Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolen za člena představenstva, do funkce pokladníka pro rok 1910
 • bytem Záluží č.p. 14
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • na ustanovující schůzi 19.prosince 1909 zvolen pokladníkem
 • bytem Záluží č.p. 14
 • povoláním horník

FROHLÍK František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • 7. prosince 1890 na členské schůzi zvolen členem zábavného výboru spolku
 • v únoru 1891 zvolen knihovníkem
 • na výborové schůzi 6. dubna 1891 zvolen do pořádající komitétu pro koncert na 1.máje 1891

FROLÍK

 • Anarchista a příslušník anarchistické mládeže.
 • Distributor anarchistického časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

FRONĚK – Hnidousy u Kladna

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • zakládající člen Dělnického spolku „Omladina“ v Hnidousích
 • na ustanovující schůzi 29.ledna 1893 zvolen předsedou

FRONĚK Jan – Břežánky

 • Severočeský anarchista a horník z Břežánek.
 • Člen Všeodborného kooperativního spolku v Břežánkách.

FRONĚK Josef – Břežánky/Duchcov/Růžodol

 • Severočeský anarchista a horník z Břežánek (1907) a poté Duchcova (1908), od roku 1910 v Růžodole u Mostu.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903-1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Během perzekuce duchcovských anarchistů antimilitaristů za rozšířování antimilitaristických plakátů, které se objevili v okolí Duchcova na 1.máje 1908, u něj proběhla policejní domovní prohlídka dne 6. května 1908, kde byl zatčen a odveden v poutech. Několik měsíců držen ve vyšetřovací vazbě okresního soudu v Mostě. Obviněn byl z výroby a rozšiřování antimilitaristických letáků a plakátů v obcích v okolí Duchcova na 1.máje 1908.
 • Pečoval o svého nemocného otce.
 • Hlavní soudní přelíčení proběhlo 5.září 1908 v Mostě. K soudu ho přišlo na výzvu v Hornických listech podpořit na 400 anarchistů a delegátu všech anarchistických skupin na severu.
 • Po odpykání trestu pokračoval v anarchistické činnosti.
 • Člen Občanského vzdělávacího spolku Omladina v Lipětíně, v roce 1909 jednatel spolku.
 • Přední postava anarchistické mládeže, přijímal přihlášky mladých anarchistu pro vstup do mládežnických organizacích, ty mu měly být zasílány na adresu Růžodol č.p. 36 u Mostu.
 • V roce 1910 na základě konference anarchistické mládeže pověřen koordinací skupin anarchistické mládeže, zasílány na něj dopisy co se týče koordinace.

FRONZ Antonín – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Severočeské federace horníků (1903 -1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

FROULA Josef – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za místopokladníka Spolku horníků a hutníků v Mostě.

FROULA Antonín – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě.

FRUHAUF Josef (1868 – 1943) – USA: Cleveland/ Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • manželka Marie Fruhauf (1878 – 1967)
 • člen ČDVS Karel Havlíček Borovský
 • V roce 1896 tajemník spolku
 • V roce 1897 tajemník spolku
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 prodej brožur
 • pochován v Chicagu

FRÜHAUF Alois – Košťany/Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Košťan u Teplic.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Organizátor anarchistického 1.máje 1913 v Košťanech.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Člen a jednatel Spolku všeodborově – kooperativního v Košťanech, součást ČFVO (1906).
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Teplice.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1910)
 • Člen Sdružení československých horníků (1918 – 1930)
 • člen Spolku všeodborově kooperativního v Košťanech
 • v roce 1905 jednatel

FRÝBA – Hořice

 • Východočeský anarchista z Hořic
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • V roce 1907 organizoval sbírku v Hořicích na agitační fond

FRYDRYCH Josef – Liberec/Praha

 • Severovýchodočeský anarchista a učitel z Liberce.
 • Redakce časopisu „Proletář“ v Liberci a Horním Růžodole.
 • Později se stěhuje do Prahy, kde se zapojuje do pražského anarchistického hnutí.
 • Člen anarchistického Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1930).
 • V roce 1919 zakládající člen odbočky Svazu socialistických bezvěrců na Žižkově.

FUČ Josef – Lomnice nad Popelkou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)

FUČÍK Jan – Machendorf/Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu u Liberce (dnes součást).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Organisoval sbírku na vězněného anarchistů Adolfa Charváta z Mostu (1907)

FUČÍK František – Benešov

 • Středočeský anarchista z Benešova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

FUCHS Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • 7. prosince 1890 na členské schůzi zvolen členem zábavného výboru spolku
 • dva spory s ostatními členy musely řešit smírčí soudy v rámci spolku
 • na výborové schůzi 28. září 1891 navrženo jeho vyloučení ze spolku a odhlasováno

FUJANOVÁ A.

 • Severočeská anarchistka.
 • Organizovala finanční sbírky na vězeňský fond.

FUCHS Jan – USA: Town of Lake

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 -1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 sbírka mezi chicágskými anarchisty pro list „The Firebrand“

FUCHS A. – USA: Dillonvalle

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů

FUKS Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v první polovině 1897 člen představenstva

FUNKE – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů

FURST František – USA: Town of Lakem

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL

FUSS Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • zahajovatel ustanovující schůze 1890, zvolen náhradníkem ve výboru na ustanovující schůzi 1890
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě členem výboru
 • na výborové schůzi 28. června 1893 zvolen do funkce hospodáře spolku

FYRMANTIL František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 27.února 1893