G

GABRIEL Alois – Hrádek u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládající člen skupiny ČFVO v Hrádku dne 18. srpna 1906.
 • V ČFVO Hrádek zvolen pokladníkem.

GAHLER František – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1883 zapojen do tajné anarchistické skupiny v Liberci.
 • Spolupracovník František Krombholz, který byl ve spojení s anarchisty z Vídně.

GAIGR Martin (?-1905) – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích
 • dne 25.února 1905 pohřeb

GALL L. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

GALLA František (1859 -?) – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů

GASTLOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1907

GAZÁREK František – Praha/Nusle

 • Pražský anarchista z Nuslí.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

GEBHART (Kephart) František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na členské schůzi 3.ledna 1892 zvolen revisorem účtů spolku
 • v březnu 1892 peněžní podpora 5 zlotých v nemoci
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen náhradníkem ve výboru
 • na měsíční schůzi 16.října 1892 zvolen členem zábavného komitétu
 • na měsíční schůzi 4.prosince 1892 zvolena do „opatřovacího komité pro fond na Májový stromek 1893
 • na výborové schůzi 25. června 1893 zavedena nová funkce spolkový posel a on zvolen prvním spolkovým posel
 • na měsíční schůzi 18. listopadu 1894 zvolen do 3členného komité pro spolkovou masopustní zábavu
 • na měsíční schůzi 2.prosince 1894 zvolen volebního odboru na valnou hromadu spolku (vystavování kandidátních listin atd)
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za člena výboru
 • na měsíční schůzi 15.dubna 1895 zvolen do čtyřčlenného komité pro spolkovou zábavu 28.dubna 1895 ve prospěch májového stromu
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 19.července 1896 byla zvolena 4členná deputace na slavnost bratrskeho nemeckeho spolku Fortfere v Mostě a zvolen za jednoho z delegátu
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 21.března 1897 vyslán jako delegát na základní slavnost odborného hornicko hutnického spolku v Mostě
 • na měsíční schůzi 25.dubna 1897 zvolen za spolek do komité pro společný koncert spolků na 1.máje
 • na společné spolkové zábavě 11. června 1897 zvolen za spolek do společného komité k ostaním spolkům co pořadatel

GEIGERT Martin – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • na valné hromadě 8.ledna 1905 zvolen revisorem účtů

GENA K. – Komořany/Kladno

 • Severočeský anarchista z Komořan. Pocházel z Kladna.
 • Manželka Františka Genová.
 • Propuštěn ze šachty na Kladensku v roce 1890, potom co na 1.máje házel společně s dalšími horníky na stávkokaze, co šli na prvního máje pracovat.
 • Do Komořan přijel ještě tentýž rok, a byl tak u vzniku spolku Kniha, který byl právě zakládán a hned do něj vstoupil.
 • Člen Vzdělávacího spolku Kniha v Komořanech, v roce 1907 obdržel podporu.
 • Články v anarchistickém týdeníku Hornické listy.

GERČÁK Štěpán – USA: Drill

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské besedy
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL

GLASER Josef – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 5 dní těžkého žaláře

GLASER J. – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

GLASSER Martin – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na podporu vydávání Dělnických listů

GLÁZOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

GOTTSTEIN Josef – Náchod

 • Východočeský anarchista a antimilitarista z Náchoda.
 • Člen výboru spolku Klub Mládeže Ratolest v Náchodě.

GOTTWALD – Ruprechtov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“

GRÁF – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Edwardsville.
 • Distributor a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

GRAFT Vojtěch – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na výborové schůzi 28. června 1893 přijat za člena

GREGOR – Prošvice u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • v roce 1905 příspěvek na přesídlení časopisu „Matice Svobody“ z Brna do Liberce

GREGOR – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Edwardsville.
 • Předplatitel časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

GREGOR Roman – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • účastník ustanovujícího sjezdu ČFVO v roce 1904
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Praha
 • příspěvek na vydávání anarchistického časopisu „Práce“ (1905)

GROH – Rudolfice

 • Severovýchodočeský anarchista z Rudolfic u Lomnice nad Popelkou (Želechy).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

GROHS – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

GROSS – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista z Louky.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

GROŠUP – Praha

 • Pražský anarchista z řad anarchistické mládeže.
 • Povoláním technik.
 • Opatřil černý prapor jenž vysel v anarchistickém hostinci „U skalního vrabce“ v Praze.

GRŮNERT Josef – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1894 náhradník ve výboru

GULISH Adolf – Trnovany/Teplice

 • Severočeský anarchista a pokrývač z Trnovan u Teplic.
 • Příslušník první generace z počátku 80. let 18. století.
 • Aktivní účastník hornické stávky v roce 1882.
 • Zatčen za kolportáž letáků a plakátů ohledně stávky 1882.