N

NÁBĚLEK Josef – Vídeň/Bukurešť

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Vydavatel a redaktor „Volné listy“ ve Vídni (1895).
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • odešel za prací do Rumunska mezi lety 1896 – 1897
 • povoláním obuvník
 • v létě 1897 založil spolu s dalšími českými anarchisty Spolek odboru obuvnického
 • na usanovující schůzi spolku zvolen do funkce druhý pokladník

NACKLIK Jan – Weisswasser

 • Český anarchista žijící ve Weisswasser v Německu.
 • Objednávka Lidové přírodovědecké knihovny ČAF.

NÁDENNÍK A. – Třebechovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na anarchistický časopis „Proletář“ (1896 -1897)

NÁHLOVSKÝ Václav – Hrdlovka/USA

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • povoláním zedník
 • Člen Debatního kroužku v Edwardsville.
 • původně severočeský anarchista a horník z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na ustanovující valné hromadě 29.5.1898 zvolen náměstkem ředitelem družstva

NÁCHODSKÝ Rudolf – Bražec u Náchoda

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • na jaře 1902 vystoipil z katolické církve a stal se bezvěrcem a oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

NACHTMANN Jan (?-1903) – Duchcov/USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného hornického a podporujícího spolku v Duchchově
 • odcestoval do USA, kde zakrátko umírá, zpráva o jeho úmrtí otištěna na stránkách anarchistického časopis „Omladina“
 • člen Odborného a podporuhícího hornického spolku v Duchcově v roce 1902 jednatel

NACHTMAN Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za revisora ve výboru

NAJBR – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného spolku horníků a hutníků v Mostě
 • na valné hromadě v říjnu 1904 zvolen účetním

NAJDL Václav – USA/Dilonvalle

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Česko dělnického vzdělávacího spolku „Svornost“ v Dillonvalle
 • v roce 1904 zorganizoval sbírku na Tomeše kašeho, redaktora „Omladiny“

NAIDL Josef – Nová Ves – Hrdlovka

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • V roce 1911 pracoval v Německu v Suderwichu, odkud byl 1. 11. 1911 vypovězen na základě udání, že odebíral anarchistické časopisy a že vlastní knihy tohoto směru.
 • V roce 1906 pracoval na Alexandr.
 • V roce 1906 na dole uspořádal sbírku mezi horníky na organizaci akcí proti bratrské pokladně.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.

NAIDL Emil – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

NAJMAN Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat ze člena na výborové schůzi 27. listopadu 1892

NAJMAN Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat ze člena na výborové schůzi 27. listopadu 1892

NAJPL

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

NASTOUPIL Josef – Vídeň/USA

 • Český anarchista žijící ve Vídni. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Vydavatel a redaktor „Volné listy“ ve Vídni (1895).
 • v roce 1905 příspěvek na vězeňský fond

NAVARA Josef (1890 – 1958) – Košťany u Teplic

 • Severočeský anarchista a horník
 • narozen 30.12.1890 ve Smečicích na Rokycansku
 • otec Michal Navara, matka Dorota Navarová
 • manželka Anežka Navarový, narozena 14.12.1902, zemřela 8.10. 1982
 • Do Košťan přihlášen 25.2.1913
 • člen Sdružení československých horníků
 • zemřel 24.1.1958 v Košťanech

NAVRÁTIL Leonard – Olomouc

 • Moravský anarchista z Olomouce.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF – Olomouc.
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

NAVRÁTILOVÁ Barbora – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 14.11.1909

NEBESKÝ František – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří). Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a druhý jednatel Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

NEČESANÁ

 • Anarchistka a předplatitelka časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

NEČINA František – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu. Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

NEDBAL – Praha/Karlín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

NEDOMA Ferdinand – Nestomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • na valné hromadě 9.ledna 1897 zvolen předsedou
 • adresa Nestomice č.p. 82

NEDOSIL

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kalendářů ČAF.

NEDVĚD Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat za člena na výborové schůzi 25. června 1893

NEDVĚD Jan – Háj u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova (1900 – 1903)
 • v roce 1901 člen představenstva

NEDVĚD Václav – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1900 – 1901 člen představenstva

NEIDL Josef – Nová Ves U Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové vsi u Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Řečník na táboru lidu svolaném ČFVO 3. září 1906 v Lomu.
 • Člen ústředního stávkového výboru běheme stávky horníků 1906 a zvolen místopředsedou.
 • Člen Severočeské hornické federace, poté Volného sdružení českých horníků.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen Zemské jednoty horníků.

NEJEDLÁ Anna – Brno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • družka anarchisty Jana Opletala
 • redakce anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • v roce 1902 se rozhodla emigrovat do Anglie: „Všem soudruhům a družkám, s kterými jsem se při svém odjezdu osobně rozloučiti nemohla, volám touto cestou vřelé a srdečně Na Zdar! Neustaňte v boji proti černožluté reakci a tyranii.“
 • před odjezdem děkovala českým anarchistům do Londýna slovy: „Všem soudruhům a družkám v Londýně vzdávám tímto za podporu 28 šilinků a 6 centů, kterou mne v kruté době obdařili, můj vřelý a srdečný dík.“
 • do Londýna s ní odjel i Jan Opletal, ale posléze se vrátil, kvůli pokračování ve vydávání „Matice svobody“.

NEJEDLO Josef – Rovensko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího a zábavného spolku „Bratrství“ v Rovensku
 • na ustanovující schůzi 26.února 1893 zvolen přísedícího člena výboru

NEJEDLÝ – Chlumec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

NEKOLA Jindřich – Háj u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova (1900 – 1903)
 • v roce 1902 revisor

NEKOLA František – Litice u Plzně

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní společenstvo „Svornost“ v Liticích
 • v roce 1896 náměstek ředitele

NEKOLA Václav – Litice u Plzně

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní společenstvo „Svornost“ v Liticích
 • v roce 1901 přísedící člen představenstva

NEKOLNÝ František – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v 1910 – 1911 člen představenstva
 • bytem Lom č.p. 25
 • Pracoval na dole Gutmann v Lomu.
 • Proběhla na něj solidární sbírka mezi členy ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • V roce 1909 pracoval na dole Jan u Lomu.
 • Pokladník kroužku anarchistických divadelních ochotníků spojených spolů Hornicko – hutnického a Vzdělávacího spolku Mladá Síla v Lomu.
 • V roce 1908 správce a knihovník Lidové knihovny sdružených spolků „Čelakovský“ v Lomu.
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • Na mimořádné valné hromadě na jaře 1911 zvolen členem správní rady
 • povoláním horník
 • v roce 1912 člen správní rady
 • v roce 1913 člen správní rady
 • V roce 1914 člen správní rady
 • bydlel v Lomu č.p. 252

NEKOVÁŘ František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat za člena na výborové schůzi 28.září 1891

NEKOVÁŘ Václav – Nestomice/Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen prvním jednatelem
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě členem zábavného komité
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za předsedu
 • na mimořádné pololetní valné hromadě 1. srpna 1897 zvolen do odborné komise na konferenci za spolek
 • v roce 1899 člen výboru
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo v Mostě (1901 -1902)
 • v roce 1901 člen představenstva
 • v roce 1896 předseda místního spolku
 • koncem roku se odstěhoval z Nestomic do Mostu

NEMASTIL – Praha

 • Pražský anarchista z Královslých Vinohrad. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Zatčen a souzen v procesu s anarchisty v roce 1899 tzv. „Vosí hnízda“.

NEMASTIL Jakub – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1901 člen dozorčí rady
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Organizoval sbírku v Bílině sbírku na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908.

NĚMEC Boh. – Staré Verneřice/Lom

 • Severočeský anarchista ze Starých Verneřic, v roce 1906 bydlel v Lomu. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

NĚMEC – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen Politického spolku anarchistů Vilém Korber v Čechách (13.3. 1904).
 • Dne 11.listopadu 1906 promlouval na veřejné schůzi ve Smečkách v Praze „U České koruny“ k památce popravených chicagských anarchistů.

NĚMEC V. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

NĚMEC Matěj – Sokolov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku „Volnost“ ve Falknově (Sokolov)
 • na ustanovující schůzi 24.ledna 1897 zvolen místoknihovníkem

NĚMEČEK František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na výborové schůzi 19.července 1896 přijat za člena

NĚMEČEK Václav – Lipětín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901 -1903)
 • v roce 1901 místoředitel
 • bytem Lipětín č.p. 42

NĚMEČEK Václav – Hostomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ v Hostomících (1900 – 1907)
 • v roce 1903 člen správní rady

NĚMEČEK Rudolf – Nová Ves – Hrdlovka

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Nové Vsi – Hrdlovce
 • v roce 1924 předseda

NĚMEČEK Josef – Kopisty

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • vystoupila i jeho manželka

NĚMEČEK František – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného podporujícího spolku hornického v Duchcově
 • na celoroční valné hromadě 8.listopadu 1896 zvolen za druhého předsedu

NĚMEČEK Jan – Hostomice

 • Severočeský anarchista a horník z Hostomic nad Bílinou.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.

NĚMEČEK Bohumil – Osek/Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnický kooperační spolek v Oseku (1901 – 1903)
 • v roce 1901 – 1903 pokladník

NĚMEČEK Karel – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z červenece 1904 organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 7 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • odsouzen na 13 měsícům vězení

NEMRAVA František – Kanada

 • Český anarchista žijící v Kanadě (1910).
 • V roce 1910 poslal peníze vdově Marii Sinkové.

NEPOVIDA František – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v 1906 – 1907 místoředitel
 • v roce 1913 – 1914 člen představenstva
 • v roce 1915 místoředitel
 • bytel v Lomu č.p. 403

NESEJT Karel – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic. Povláním tkadlec.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

NESVORNÝ Karel – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného spolku horníků a hutníků v Mostě
 • na valné hromadě v říjnu 1904 zvolen místojednatelem

NEUBERTOVÁ Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 4.7.1909

NEUMAN Boh. – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic. Povláním řezbář.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

NEUMANN Jan – Sobotka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Občanské vzdělávací jednoty „Osvěta“ pro okres Jičínský se sídlem v Sobotce
 • na ustanovující schůzi 1. dubna 1894 zvolen za člena výboru
 • spolek při založení čítal 33 členů

NEUMANN František – Praha/Žižkov

 • Pražský anarchista ze Žižkova. Povoláním průvodčí.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen účetním celé odborové federace.

NEVOLNÝ František – Horní Růžodol u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

NEVRTAL – Brno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

NEVŘIVÝ Vavřinec – Třebušice

 • Severočeský anarchista ze Třebušic (1906).
 • Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích.
 • Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

NEZBEDA Karel – Liptice

 • Severočeský anarchista a horník z Liptic.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy. V roce 1910 nemocen.)

NEZBEDA Alois

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 podpora v nemoci od osazenstva dolu Rudolfhutte

NEZBEDA Václav – Liberec

 • Severovýchočeský anarchista z Liberce. Povoláním soukeník. Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1885 soudně stíhán za tajné spolčování s dalšími anarchisty Josefem Hanichem a Filipem Bienertem.
 • V roce 1885 bydlel na adrese Polní č.p. 6 v Liberci. Pracoval doma jako soukeník.

NIEDERLE Oskar (1882 – 1961) – Louny/USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Louny
 • v roce 1904 – 1905 důvěrník ČAF Louny
 • v pulce roku 1905 emigroval do USA
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)
 • Český anarchista žijící v USA z Clevelandu.
 • Redaktor a vydavatel časopisu „Proudy“ – publikačního orgánu ČAF v Americe.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“ a časopis ČAF „Práce“.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF. Zemřel 26.5.1961 ve věku 80.let v Clevelnadu na infarkt. Bydlel na adrese Lucia Ave 8015, SE, Cleveland.

NIEDERLOVÁ Matilda (1891 – ?) – USA

 • Česká anarchistka žijící v USA z Clevelandu. Manželka anarchisty Oskara Niederleho.
 • Americká sympatizantka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta. Bydlela na adrese Lucia Ave 8015, SE, Cleveland.

NIKLÁSEK Josef – Praha/Žižkov

 • Pražský anarchista ze Žižkova..
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Vzdělávacího klubu Pokrok v Žižkově, součást ČFVO.
 • Člen řečnického kurzu ČFVO, kterého cílem bylo vyškolit nové řečníky a přednášející.
 • Přednášel na schůzích svolaných ČFVO.
 • Byldlel na adrese Žižkov č. p. 710 v Praze.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

NIKLÁSEK Václav – Praha/Žižkov

 • Pražský anarchista ze Žižkova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a předseda Vzdělávacího klubu Pokrok v Žižkově, součást ČFVO.
 • Příspěvek na stavbaře ve Vídni trpící výlukou pořádanou ČFVO Vídeň.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906.
 • svolavatel Anarchistického sjezdu 24-26.prosince 1906 v Praze
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

NIKODÝM Václav – Bukva u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za předsedu

NOSÁK František – Praha/Nusle

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • v roce 1902 se odstěhoval

NOSEK – Hořice

 • Východočeský anarchista z Hořic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

NOSEK Karel – Bílina/Břežánky/Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1901 – 1902 člen představenstva
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a jednatel Všeodborového kooperativního spolku pro oboje pohlaví založeného v roce 1906, součást ČFVO.
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.
 • Bydlel na adrese Břežánky č. p. 73 u Bíliny.
 • Příspěvek na horníky propuštené kvůli solidarní stávce na dole Jan v Lomu.
 • Pořádal sbírku na anarchistu Václava Štrobla.
 • z katolické církve vystoupil roku 1911 výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“
 • v roce 1911 v Mostě

NOSEK Ladislav – Most

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

NOSEK Ludvík – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Blahobyt všech“ v Lomu (1901 -1902)
 • od srpna 1901 pokladník
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v druhé polovině 1899 člen dozorčí rady

NOSEK Josef (?-1905) – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • manželka Marie Nosková, měli 8 dětí
 • člen Spolku horníků a hutníků v Mostě
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na měsíční schůzi 7.září 1894 přijat za člena
 • na měsíční schůzi 18. listopadu 1894 zvolen do 3členného komité pro spolkovou masopustní zábavu
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za místojednatele
 • na měsíční schůzi 15.dubna 1895 zvolen do čtyřčlenného komité pro spolkovou zábavu 28.dubna 1895 ve prospěch májového stromu

NOSKOVÁ Arnoštka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • V roce 1910 provozovala obchod s dámskou konfekcí v nádražní ulici v Mostě.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • V roce 1909 zvolena za náhradnici ve výboru.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za revisorku.

NOSKOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.10.1905
 • v roce 1905 zemřel manžel Josef Nosek
 • podpora od Spolku horníků a hutníků v Mostě
 • měla 8 dětí

NOVÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 8.1.1905

NOVÁČEK Rudolf – Nová Ves u Dobřan

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi u Dobřan.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 odjel za prací do Německa do města Bochum.

NOVÁČKOVÁ Marie – Břežánky

 • Severočeská anarchistka z Břežánek.
 • Členka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Manžel člen ČFVO zemřel v roce 1906.
 • ČFVO organizovala pro ni a děti solidární sbírku.

NOVÁK Josef (1874 -?) – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 3.6.1874 v Ivincích u Rokycan
 • otec Antonín Novák a Anna r. Matyková
 • manželka Marie r.Dvořáková (1876)
 • bezvěrecká svtba 13.10.1902 v Mostě
 • v roce 1901 bytem v Mostě 867

NOVÁK František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 19.listopadu 1892

NOVÁK Karel – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na výborové schůzi 24.dubna 1892 přijat za člena
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen náhradníkem ve výboru

NOVÁK Jan – Bukurešť, Rumunsko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • odešel za prací do Rumunska mezi lety 1896 – 1897
 • povoláním obuvník
 • v létě 1897 založil spolu s dalšími českými anarchisty Spolek odboru obuvnického
 • na usanovující schůzi spolku zvolen za prvního předsedu

NOVÁK Rudolf – Hrdlovka/USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

NOVÁK Antonín

 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • Dne 4.5.1885 zatčen společně s Novotným a Františkem Jonatou ve Švýcarsku.

NOVÁK Václav – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v roce 1910 člen představenstva
 • v 1917 kontrolorem
 • povoláním horník
 • bytem Třebušice č.p. 9
 • Severočeský anarchista a horník z Třebušic.
 • Pracoval na dole Saxonia I-II v Třebušicích, kde je hornickým delegátem a důvěrníkem za anarchisty.
 • Dne 27. srpna 1907 svolal důlní schůzi proti pomluvám ze strany sociálních demokratů.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • spolek založen 21.8.1904 na této ustanovující schůzi zvolen za pokladníka

NOVÁK Václav – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic.
 • Pracoval na dole Františka u Ledvic.
 • Manželka Anna Nováková, v roce 1907 obdržela finanční podporu od spolupracovníků z dolu.
 • Člen Vzdělávacího spolku Osvěta v Ledvicích.

NOVÁK Václav – Litice u Plzně

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní společenstvo „Svornost“ v Liticích
 • v roce 1902 člen dozorčí rady

NOVÁK František – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Jako penziovaný slepý horník se poté živý jako mlékař.
 • V roce 1908 zatčen dne 6.května a několik měsíců držen ve vyšetřovací vazbě okresního soudu v Mostě.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, kde je zvolen do zvláštního komité, které mělo na starost dle usnesení sjezdu založit Říšskou federaci horníků.
 • Člen místní organizace ČFVO Nová Ves, v roce 1906 zastával funkci jednoho ze dvou důvěrníků.
 • Obviněn byl z výroby a rozšiřování antimilitaristických letáků a plakátů v obcích v okolí Duchcova na 1.máje 1908.
 • Hlavní soudní přelíčení proběhlo 5.září 1908 v Mostě.
 • K soudu ho přišlo na výzvu v Hornických listech podpořit na 400 anarchistů a delegátu všech anarchistických skupin na severu.
 • Během jeho věznění vedla rozvážení mléka jeho žena, ta byla šikanována četníky a domovníma prohlídkami.
 • Po odpykání trestu pokračoval v anarchistické činnosti.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), místní skupiny ČAF Duchcov.
 • Bydlel na adrese Coudenhovova ulice, kde také provozoval svoji mlékarnu.
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).
 • Příspěvky na vězeňský fond (1909 – 1910).

NOVÁK František – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • v roce1903 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

NOVÁK František – Praha/Smíchov

 • Pražský anarchista ze Smíchova.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Souzen v procesu proti anarchistům z tzv. „Vosích hnízd“ v roce 1899.
 • Redaktor časopisů „Volný duch“ (1895), „Volné listy“ (1897 – 1898), „Volnost“ v Moravské Ostravě.
 • V Praze bydlel na adrese Jeronýmova č. p. 8, Praha – Žižkov.

NOVÁK František – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a předseda Spolku cukrovarnického v Krásném Březně.
 • Po první světové válce se živil jako horník na mostecku v Horním Litvínově.
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930).
 • V roce 1919 zvolen důvěrníkem odbočky SČH v Horním Litvínově.

NOVÁK Josef – USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na vězeňský fond ČFVO do Čech (1905)

NOVÁK František – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Chicagu.
 • Člen české sekce Mezinárodní dělnické jednoty – International workingmen asociation (IWA) – tzv černá internacionála.
 • Český účastník při vzniku promájové tradice a účastník památných událostí v květnu 1886 v Chicagu v boji za osmihodinovou pracovní dobu. Zatčen při riotech v květnu 1886 v Chicagu.

NOVÁK František – Vídeň

 • Český anarchista žijící a pracující v Vídni v 16 okrsku
 • Povoláním obuvník
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Organizoval peněžní sbírky na vězeňský fond ČFVO mezi obuvníky

NOVÁK Leopold – Vídeň

 • Český anarchista žijící a pracující poblíž Vídně v Erlachu.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). V roce 1906 během stávky textilních dělníků v dolním Rakousku organizoval solidární sbírku pro stávkující. Ručil za sbírku.

NOVÁK Luděk – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Svolavatel anarchistických konferenci ve Vídni.
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Přednášky o syndikalismu a anarchismu.
 • Spolupráce s ČAF Olomouc, kam často zajížděl podpořit a přednášet.
 • Bydlel na adrese Wattgasse 12, dv.3, Vídeň XVI.

NOVÁK Ludvík – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • na jaře 1901 svatba s Marií Brojovou
 • blahopřání otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

NOVÁK Josef – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915)
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen místopokladníkem.

NOVÁK Josef – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Hornického podpůrného spolku v Duchcově, v roce 1908 předseda spolku.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906_1907)
 • Spolupracovník Tomeše Kašeho a Františka Hajšmana.
 • Člen duchcovské skupiny Severočeské hornické federace – SHF (1903 – 1907), nevstoupili do ČFVO.
 • Svolavatel schůze, která rozhodla o založení časopisu „Hornické listy“ v Duchcově.
 • Delegát na konferenci Volného sdružení českých horníků dne 9.12.1906 v Duchcově, na konferenci zvolen za zapisovatele. Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.
 • Člen Dělnické potravní jednoty v hrdlovce (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 2.února 1902 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 25.ledna 1903 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 24.dubna 1904 zvolen ředitelem družstva

NOVÁK Jan – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním zedník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 19. února 1899 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

NOVÁKOVÁ Milada – Býtyška Veverská, Morava

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • v roce 1911 příspěvek na tiskový fond anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • v roce 1911 provozovala prodejnu kávy (žitné)

NOVÁKOVÁ Marie – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • na jaře 1901 svatba s Ludvíkem Novákem
 • za svoboda Marie Brojová
 • blahopřání otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

NOVÁKOVÁ Marie – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

NOVÁKOVÁ Johana – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na ustanovující schůzi 25. sprna 1901 zvolena  – přísedicí členka výboru

NOVÁKOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

NOVÁKOVÁ Anna – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchistka z Nové vsi u Duchcova.
 • V roce 1909 ovdověla. Fianční podpora od Potravního družstva v Nové Vsi – Hrdlovce.
 • Místní spolek divadelních ochotníků uspořádal benefiční představení a výtěžek ji věnoval.

NOVOTNÁ Marie – Kopidlno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • do října 1896 v Liberci, pak se stěhuje do Kopidlna
 • manžel Karel Novotný

NOVOTNÝ Karel – Kopidlno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • do října 1896 v Liberci, pak se stěhuje do Kopidlna
 • manželka Marie Novotná

NOVOTNÝ František – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

NOVOTNÝ Al. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

NOVOTNÝ Antonín – Bukva u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za člena výboru

NOVOTNÝ Václav – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • V roce 1908 do penze. Předtím pracoval na dole Habsburg.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • V roce 1909 bezvěrecká svatba.

NOVOTNÝ Josef – Mnichovo Hradistě

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Mnichově hradišti
 • zakládající člen, vznik před vánocemi 1891
 • v roce 1891 člen výboru

NOVOTNÝ Josef – Lipětín

 • Severočeský anarchista z Lipětína. Příslušník anarchistické mládeže.
 • Distributor časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník (1910).
 • Objednávky přijímal na své adrese Lipětín č.p. 78.

NOVOTNÝ

 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • Dne 4.5.1885 zatčen společně s Antonínem Novákem a Františkem Jonatou ve Švýcarsku.

NOVÝ Václav – Obrnice u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Obrnicích
 • na valné hromadě 10.února 1924 zvolen za předsedu

NOVÝ Jan – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v roce 1898 člen představenstva

NOVÝ – USA

 • Český anarchista a horník žijící v USA z Edwardsville. Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

NOVÝ Vojtěch – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • na valné hromadě 8.ledna 1905 zvolen přísedícím členem výboru

NOVÝ Martin – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

NOVÝ Martin – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy a anarchistických brožur. 
 • Člen Severočeské hornické federace.
 • Distributor časopisu Omladina.
 • V roce 1903 zatčen za distribuci tohoto anarchistického listu a soudně stíhán za překročení paragrafu 23 trestního zákona.
 • Kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“

NUC Rudolf – Horní Růžodol u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • V roce 1910 provozoval živnost – vlásenářství v Horním Růžodole č.p. 225 společně s anarchistou Antonínem Rejhou.

NYDRLE František – Prošvice nad Nisou

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • povoláním truhlář

NYKODÝM Václav – Mariánské Račice

 • Severočeský anarchista a horník z Mariánských Radčic.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově.
 • Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.

NYKODÝM Václav – Čístá u Sokolova

 • Západočeský anarchista z Literbachu na Sokolovsku.
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic v Literbachu, v roce 1907 zastával funkci předsedy.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

NYKODÝM Mathyas – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova. Povoláním horník.
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za pokladníka.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Bydlel na adrese Duchcov č.p. 160.

NYPL Josef – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • Východočeský anarchista z Náchoda na konci 19. století, poté v Nové Pace.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Delegát na anarchistické konferenci 29.května 1893 v Červeném Kostelci, po policejním rozpuštění přesunuta do Rtyně.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 •  Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

NYPL František – Nová Paka

 • Východočeský anarchista z Nové Paky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Novou Paku.