F. HLAVÁČEK: KOMUNA BUĎ NÁM VZOREM I POUČENÍM (1894)

V největší tísni, zoufalství a tlaku,

uprostřed března náhle z temných mraků

vyšlehnul blesk a oheň vzpoury vzplanul.

Ten lid, jenž hlad a muka robství snášel,

hle, poznal se a cestu rázem našel

ku svobodě, po níž tak dlouho práhnul.

Rozmachem obra v revolučním boji,

dokázal slavné svrchovanost svoji,

když jařmo svrh a komunu si zřídil.

A Paříž, obležena kol svých prahů

a strýzněna od franko-pruských vrahů,

zajásala, když tyran z ní se klidil.

O Paříži! ty město velkých činů!

jen jednu tobě vyčítáme vinu: —

že vítězství své dalas vyrvat sobě!

O Paříží! ty revolucí máti,

hleď omylů a chyb se vystříhati,

až k revoluci sáhneš v příští době!

Již nová zas se katastrofa blíží,

lid sténá pod hroznou tyranství tíží

a chystá se, by dobyl si svá práva.

Březnoví reci, vy mu buďte vzorem,

nechť udrží však, co dobyde vzdorem,

ať volné komuny zas vzejde sláva!

František Josef Hlaváček

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 03.03.1894, č. 18

František Josef Hlaváček (1853 – 1957)

SOUD 12 ANARCHISTŮ VE VÍDNI (1894)

V pondělí, dne 19. února 1894 započal ve Vídni soud s dvanácti, dne 22. a 23. září 1893 zatčenými anarchisty. Soud je jako obyčejně tajný. Všichni jsou obžalováni z velezrady, ze spiknutí proti životu rakouského císaře, z vybízení k násilí a vzpouře, ze zločinného spiknutí pomocí dynamitu, přechovávání dynamitu ku zločinným účelům a vyzývání k dynamitovým zločinům v tiskopisech.

Žalovaní jsou truhlářští pomocníci František Haspel, Štěpán Hahnel a Martin Stikula, strojnický dělník Matěj Štětka, zámečnický dělník Karel Řinkal, tesařský dělník Jan Wopatek, knihahský dělník Karel Morawetz, slévač železa Josef Sehnal, natěračský dělník Michael Wellner, kovářský dělník Matěj Fleischhans, topič Josef Komárek a nožířský mistr Karel Katzel.

Jak se v obžalobě praví, dozvěděla prý se vídeňská policie, že v domě na Brunnengasse ve čtvrti Margarethen v bytě Haspela a Hahnla schází se skupina anarchistů. Hahnel byl zatčen, když po šesté hodině ranní šel do práce. Odňali mu klíč k bytu a chtěli jím z věnčí odemknout byt, jenž z vnitřku byl zastrčen třemi závorami, avšak Haspel, jenž byl doma, domníval se, že jeho soudruh se domů vrací, poněvadž si něco zapomněl a ničeho netuše odstrčil rychle závory. Policejní agenti mohli potom bez překážky vejít. V zásuvce pod pohovkou nalezen úplný ruční tiskařský lis s veškerým zařízením, na němž tištěno bylo „Provolání k massám lidu rakouského“, v zásuvce stolu nalézala se úplně zařízená sazečská kasa, dále nalezen vak s třaskavinami: kyselinou pikrovou a ekrasitern, tři bomby, bezdýmný prach, několik plechových krabic, pak cín a olovo k hotovení bomb a formy k jich lití a konečně krabice se dvěma vodícími dráty.

Haspel v nestřežené chvíli chopil se balíku provolání, skočili k pootevřenému oknu, vyhodil je a chtěl skočit rovněž z okna, v čemž mu však bylo zabráněno.

Hlavními obžalovanými jsou F. Haspel a Š. Hahnel. První je nemocen tuberkulosou v pokročilém stavu. Též Řinkal jest nemocen. S obžalovanými se velmi brutálně ve vězení zachází a použito všech hanebných prostředků, aby se na nich vynutilo žádoucí přiznání.

ADRESÁŘ ANARCHISTŮ SEVEROVÝCHODU A OKOLÍ (1896)

V adresáři jsou abecedně řazení příslušníci anarchistického hnutí z Libereckého kraje, Východočeského kraje a Mladoboleslavska soustředění kolem anarchistického listu „Proletář“.

Seznam průběžně aktualizován. Poslední aktualizace 4.7.2019.

ADAM JOSEF – MACHENDORF U LIBERCE

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

ADAMEC FRANTIŠEK – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen pokladník
 • V roce 1896 majitel, vydavatel a zodpovědný redaktor časopisu „Proletář“
 • v květnu 1896 obžalován v souvislosti s vydáváním časopisu „Proletář“ z paragrafů 488, 491, 494 a 496 v souvislosti s uveřejněným dopisem z Litoměřic
 • v červenci 1896 obžalován továrním ředitelem Janem Hessem u firmy Mauthner a Ostereicher v Grunwalde pro urážku na cti za článek v „Proletáři“

ANTON P. – ?

 • V roce 1896 příspěvek na vězeňský fond

BARTL K. – MAFFERSDORF

BÍLEK JOSEF – HOŘICE

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 uvězněn pro politickou činnost
 • V roce 1896 adresa: Otakarova ulice č.p. 607, Hořice

BÍLEK JOSEF – JABLONEC NAD NISOU

 • v roce 1896 člen Všeobecně Vzdělávacího dělnického spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • V roce 1896 na starost prodej vstupenek na taneční zábavu spolku
 • V roce 1896 bydlal na adrese: Grunwaldská ulice

BRUNCLÍK ARNOŠT – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru

BRUNCLÍK LADISLAV – LIBEREC/Růžodol II

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen předsedou
 • Dne 21. dubna 1896 domovní prohlídka pro článek v časopise „Proletář“ o Litoměřicích, kde hledali dopis dopisovatele
 • v květnu 1896 obžalován v souvislosti s vydáváním časopisu „Proletář“ z paragrafů 488, 491, 494 a 496 v souvislosti s uveřejněným dopisem z Litoměřic

BUCHNAR FRANTIŠEK – NOVÁ PAKA

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 bydlel na adrese: Nová Paka č.p. 179

BURDYCH VÁCLAV – NÁCHOD

 • příslušník autnonomně federativní organizace v Náchodě
 • V roce 1896 nemocen, dostal podporu

ČERNÍK JOSEF – LANŽOV

 • povoláním obuvník
 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Lanžov, pošta Bílé Poličany

ČIHÁK JOSEF – JABLONEC NAD NISOU

 • dne 17. srpna 1896 odsouzen na 1 měsíc žaláře s shluknutí a neuposlechnutí výzvy stráže na 1.máje 1896
 • odseděl v libereckém vězení

DEJMEK J. – ROCHLICE U LIBERCE

 • svolavatel veřejné schůze 29.7.1896 v Rochlicích u Liberce na téma „Postavení dělnictva vzhledem ku vzdělání“ – zakázáno hejtmanstvím

DOLEŽAL J. – LABSKÁ TÝNICE

 • V roce 1896 člen Dělnické Jednoty „Volnost“ v Labské Týnici
 • V roce 1896 účetní spolku

DRDA SYLVER – HOSTOMICE

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Hostomice č.p. 131

DROBNÍK JOSEF – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen knihovníkem

DROBNÍK RUDOLF – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru

FERKL FRANTIŠEK – MNICHOVO HRADIŠTĚ

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: na Dvorcích

FORMAN FRANTIŠEK – LIBEREC

V červnu 1896 se odstěhoval z Liberce

GROH VÁCLAV – LOMNICE NAD POPELKOU

 • V roce 1896 se stěhují z Lomnice n/P

HÁJEK FRANTIŠEK – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru

HANUŠ VÁCLAV – HEINDORF

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Heindorf č.p. 384

HARTMAN JOSEF – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen místopředsedou

HAŠEK ONDŘEJ – LIBEREC

 • člen redakce časopisu Proletář (1896)
 • člen vydavatelstva časopisu „Proletář
 • V roce 1896 uváděn jako spoluvydavatel časopisu „Proletář“
 • pro redakci vyřizoval veškeré peněžní záležitosti, včetně předplatného
 • v květnu 1896 obviněn s celým kolektivem vydavatelstva časopisu „Proletář“ pro paragraf 24 tiskového zákona za „Karabáč“ č.4
 • dále obžalován pro paragraf 99, že na 1.máje 1896 ze spáchání násilí na dr Weidlichovi, který porazil dělnickou ženu (smyšlené obvinění)
 • bydlel na adrese: Pražská ulice č.p. 37

HAVEL FRANTIŠEK – HAMR U TANVALDU

 • v červnu 1896 svatba s Františkou Lubasovou

HAVLOVÁ FRANTIŠKA – HAMR U TANVALDU

 • manželka Františka Havla

HLADÍK – GRUNWALD U JABLONCE NAD NISOU

 • textilní dělník

HOFFMAN FRANTIŠEK – HOŘICE

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 bydlel v Havlíčkově ulici

HOLATA J. – MAFFERSDORF

HORÁK J. – LIBEREC

 • V roce 1896 předplatitel časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 příspěvky na vydávání „Proletáře“

HOZÁK FRANTIŠEK – DOLNÍ BOUSOV

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Dolní Bousov

HRDINA JAN – ZÁBŘEŽÍ

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

HRUŠKA V. – LABSKÁ TÝNICE

 • V roce 1896 člen Dělnické Jednoty „Volnost“ v Labské Týnici
 • V roce 1896 jednatel spolku

CHLÍPEK JOSEF – JABLONEC NAD NISOU

 • dne 17. srpna 1896 odsouzen na 14 dní žaláře za shluknutí a neuposlechnutí výzvy stráže na 1.máje 1896
 • odseděl v libereckém vězení

JANZA JAN – BILÁ TŘEMEŠNÁ

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Bílá Třemešná

KAPL – GRUNWALD U JABLONCE NAD NISOU

 • textilní dělník

KARLUS AL. – VARNSDORF?

 • V roce 1896 předplatitel časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 články do časopisu „Proletář“

KAVKA VÁCLAV – SOBOTKA

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

KINZEL FRANTIŠEK – LIBEREC

 • v roce 1896 člen vydavatelstva časopisu „proletář“
 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • dne 26.května 1896 svolavatel veřejné schůze „O postavení dělnictva“ a „Organisaci“ ve Františkově u Liberce – zakázano
 • v květnu 1896 obžalován pro zločin paragrafu 65 lit. b.
 • v květnu 1896 obviněn s celým kolektivem vydavatelstva časopisu „Proletář“ pro paragraf 24 tiskového zákona za „Karabáč“ č.4
 • dále obžalován pro paragraf 99, že na 1.máje 1896 ze spáchání násilí na dr Weidlichovi, který porazil dělnickou ženu (smyšlené obvinění)
 • V roce 1896 adresa: Nové Náměstí č.p. 17, Liberec

KLAZÁR FRANTIŠEK – MNICHOVO HRADIŠTĚ

 • člen spolku Dělnický vzdělávací spolek „Pokrok“ v Mnichově Hradišti
 • V roce 1895 člen výboru spolku
 • v roce 1896 člen výboru spolku
 • 12.ledna 1896 přednáška o „O lásce a povinnosti k bližnímu a společnosti“

KLUGAR VÁCLAV – NÁCHOD

 • člen Politického klubu dělnického v Náchodě
 • v roce 1896 předseda Politického klubu

KONRÁD JOSEF – LIBEREC

 • v květnu 1896 obviněn s celým kolektivem vydavatelstva časopisu „Proletář“ pro paragraf 24 tiskového zákona za „Karabáč“ č.4
 • dále obžalován pro paragraf 99, že na 1.máje 1896 ze spáchání násilí na dr Weidlichovi, který porazil dělnickou ženu (smyšlené obvinění)

KOUTSKÝ J. – LITOMĚŘICE

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

KOVÁŘ JOSEF – LOMNICE NAD POPELKOU

 • V roce 1896 se stěhují z Lomnice n/P

KOZÁK ALOIS – JABLONEC NAD NISOU

 • dne 17. srpna 1896 odsouzen na 8 dní žaláře za shluknutí a neuposlechnutí výzvy stráže na 1.máje 1896
 • odseděl v libereckém vězení

KRACÍK ČENĚK – MAFFERSDORF

 • v roce 1896 člen Všeobecně Vzdělávacího dělnického spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • V roce 1896 na starost prodej vstupenek na taneční zábavu spolku
 • V roce 1896 bydlal na adrese:

KRIST JAN – NOVÁ PAKA

 • povoláním tkadlec
 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Nová Paka

KUHLOVSKÝ J. – ?

 • povoláním tkadlec
 • v roce 1896 pracoval v továrně Blaschka a spol

KUK FRANTIŠEK – VEIGELSDORF, DOLNÍ RAKOUSY

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

KUNZ J. FRANTIŠEK – LIBEREC

 • v roce 1896 se stěhuje z Liberce do Něměcka do Lipska

LOTZ ROMAN – NÁCHOD

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: u pana Glugara

LOUDA VÁCLAV – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru – revisor účtů

LUDVÍK A. – VARNSDORF

 • V roce 1896 předplatitel časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 články do časopisu „Proletář“

LUKÁŠEK JOSEF – LIBEREC

 • dne 23.dubna 1896 odsouzen v Mladé Boleslavi krajským soudem pro urážku císaře dle paragrafu 63 na 6 měsíců těžkého žaláře, zostřeného 1 postem měsíčně
 • stejným soudem odsouzen na 1 den žaláře pro nedovolenou kolportáž dle paragrafu 23 tiskového zákona
 • před soudem 7 týdnu ve vyšetřovací vazbě

MACEK KAREL – TURNOV

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

MAŠEK JAN – VARNSDORF

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: VI B. č.p. 1416, Varnsdorf

MATOULEK JAN – GRUNWALD

 • v roce 1896 člen Všeobecně Vzdělávacího dělnického spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • V roce 1896 na starost prodej vstupenek na taneční zábavu spolku
 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Poste Restante
 • Dne 5. května 1896 zadržen na ulici četníky a prohledá

MENCEL A. – LÁBSKÁ TÝNICE

 • V roce 1896 člen Dělnické Jednoty „Volnost“ v Labské Týnici
 • V roce 1896 místo předseda spolku

MENCL JAN – NOVÁ PAKA

 • člen Vzdělávacího dělnického spolku „Lípa“ v Nové Pace
 • příbuzní Josef Mencl, Václav Mencl
 • v roce 1896 na udání kněze udán a zatknut
 • obviněn z rušení náboženství, protože odmítl smeknout před knězem na ulici, když spěchal zaopatřit nemocného
 • ve vazbě 5 týdnů
 • krajským soudem v Jičíně odsouzen na 6 týdnů těžkého žaláře s 3 posty zostřenými
 • když v hostinci „U Vítů“ ve Staré Pace vypukl požár hrdinsky zdolal požár, za to vyznamenán starostou

MILDNER FRANTIŠEK – JABLONEC NAD NISOU

 • v roce 1896 člen Všeobecně Vzdělávacího dělnického spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • V roce 1896 na starost prodej vstupenek na taneční zábavu spolku
 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • dne 23. června svolavatel schůze odbočky stavebníků v Jablonci v hotelu Germánia, hejtamství zákáalo konání
 • V roce 1896 adresa: Měšťanská ulice č.p. 4, Jablonec n/N

MULLER ADOLF – ROCHLICE U LIBERCE

 • povoláním mistr obuvnický
 • v roce 1896 pracoval u obuvnické firmy Leder a Wolf ve Vísce
 • v roce 1896 podíl na stávce ve firmě
 • v květnu 1896 obviněn za stávku z paragrafů 63, 279, 287,288 a 312 na 1.máje v Rochlicích
 • odsouzen na 14 dní žaláře

MYSTŘÍK J. – LABSKÁ TÝNICE

 • V roce 1896 člen Dělnické Jednoty „Volnost“ v Labské Týnici
 • V roce 1896 knihovník spolku

NEUGEBAUER JAN – ŽIDENICE

ORLÍK JAN – ZÁBŘEH, SLEZSKO

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

PAUR FRANTIŠEK – JABLONEC NAD NISOU

 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • V roce 1896 jednatel spolku
 • V roce 1896 na starost prodej vstupenek na taneční zábavu spolku
 • Vroce 1896 bydlel na adrese: Pohorská ulice č.p. 38

PAVEL JAN – LIBEREC

 • v červenci 1896 se odstěhoval z Liberce
 • manželka Antonie Pavlová

PAVLÍČEK JOSEF (1871-1896) – DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

PAVLÍK VÁCLAV (JAROMĚŘSKÝ) – NÁCHOD

PECH AMBROŽ – HEJLOV

 • V roce 1896 předplatitel časopisu „Proletář“

PELDA LUDVÍK – ROCHLICE U LIBERCE

 • dne 22.dubna 1896 odsouzen v Liberci krajským soudem dle paragrafu 279 a 283 na 14 dní těžkého žaláře, zostřeného 2 dny postem zostřeného
 • odsouzen za to, že 22. dubna po osudném střílení do dělníků četníky po silnici do Doubí, kde byl vyzván, aby se vrátil, když jim řekl, že jde na procházku, četníci ho zatkli a odvedli do Rochlice ke starostovi, a za to pak odsouzen

PĚNÍČEK JOSEF – GRUNWALD

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Poste Restante

PODUBSKÝ JOSEF – MNICHOVO HRADIŠTĚ

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

POLEDNÝ JOSEF – MNICHOVO HRADIŠTĚ

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

POSPÍCHAL PETR – DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Přemyslova ulice č.p. 51

PLACHÝ JAN – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru – revisor účtů

POLÁK MICHAL – NOVÁ PAKA

 • V roce 1896 člen Spolku „Lípa“ v Nové Pace
 • V roce 1896 spor se zaměstnavatelem
 • V roce 1896 uvězněn
 • V roce 1896 mu zemřela manželka

PRÁŠEK JOSEF – JABLONEC NAD NISOU

 • povoláním krejčí
 • V roce 1896 člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • V roce 1896 se stěhuje z Jablonce, rozloučení s kamarády v časopise „Proletář“

PŠENIČKA JOSEF – GRUNWALD U JABLONCE NAD NISOU

 • dne 5. května 1896 domovní prohlídka
 • distributor časopisu „Proletář“ a „Májových zpěvníků proletáře“, zabaveno

REIŠPIES J. – LIBEREC

 • V roce 1896 předplatitel časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 příspěvky na vydávání „Proletáře“

RICHTERA JINDŘICH – LIBEREC

 • Do roku 1896 v Liberci, poté se odstěhoval

ROSÁK KAREL – LIBEREC

 • redaktor časopisu „Omladina“ v Mostě
 • uvězněn v Mostě, poté odešel do Liberce
 • na cestu mu vypomohl mostecký anarchista Kolda Karel
 • redaktor časopisu Proletář (1896)
 • V roce 1896 bydlel v Rechlicích č.p. 136 u Liberce
 • v květnu 1896 zemský trestní soud v Praze vydal krajskému soudu v Liberci nařízení na zavedení trestního řízení pro styky s Karlem Mackem z Trutnova
 • dne 3.srpna 1896 soud u libereckého krajského soudu za rušení veřejného pokoje a řádu dle paragrafi 305, kterých s eměl dopustiti asi na 7 schůzích v Jablonci nad Nisou

ŘEBÍK – LIBEREC

 • V roce 1896 předplatitel časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 příspěvky na vydávání „Proletáře“

SCHULC JOSEF – LIBEREC

 • V roce 1896 mu zemřela manželka
 • manželka nemocná od roku 1893

SCHWARTZ ARNOŠT – MAFFERSDORF

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Neuwald č.p. 250 u Prošvic
 • svolavatel veřejné schůze 29.7.1896 v Rochlicích u Liberce na téma „Postavení dělnictva vzhledem ku vzdělání“ – zakázáno hejtmanstvím

SLAVÍK FRANTIŠEK – JABLONEC NAD NISOU

 • v roce 1896 člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou

STRÁNSKÝ FRANTIŠEK – MUKAŘOV

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: u pana M. Skály

STRÁNSKÝ JAN – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru

STUDECKÝ JOSEF – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen jednatelem

SUCHARDA ANTONÍN – LOMNICE NAD POPELKOU

 • V roce 1896 se stěhují z Lomnice n/P

SUCHARDOVÁ MARIE – LOMNICE NAD POPELKOU

 • V roce 1896 se stěhují z Lomnice n/P

SUCHÝ VÁCLAV – CHODOVICE

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Chodovice, pošta Ostroměř

ŠENBERK JOSEF – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru – revisor účtů

ŠÍD ANTONÍN – GRUNWALD U JABLONCE NAD NISOU

 • dne 5. května 1896 domovní prohlídka
 • distributor časopisu „Proletář“ a „Májových zpěvníků proletáře“, zabaveno

ŠIMON VÁCLAV – LIBEREC

 • povoláním krejčí
 • V roce 1896 obdržel podporu v nemoci
 • přeplatitel časopisu „Proletář“ (1896)

ŠLÉGR – NÁCHOD

 • Člen Politického klubu dělnického v Náchodě
 • dne 28.června 1896 přednášel ve Velké Jesenici u České Skalice o „Světových událostech a úpadku rolnictva“

ŠLEJS KAREL – RŮŽODOL U LIBERCE

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Růžodol u Liberce č.p. 93

ŠTUMPE J. – JABLONEC NAD NISOU

 • dne 17. srpna 1896 odsouzen na 8 dní žaláře za shluknutí a neuposlechnutí výzvy stráže na 1.máje 1896
 • odseděl v libereckém vězení

TEHNÍK VOJTĚCH – LIBEREC

 • v červenci 1896 se odstěhoval z Liberce

TESAŘ KAREL – LABSKÁ TÝNICE

 • V roce 1896 člen Dělnické Jednoty „Volnost“ v Labské Týnici
 • V roce 1896 předseda spolku

TOČÍK VÁCLAV – HRÁDEK

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Gersdorferweg č.p. 140

TRUBÁČEK J. – LIBEREC

 • v květnu 1896 obviněn s celým kolektivem vydavatelstva časopisu „Proletář“ pro paragraf 24 tiskového zákona za „Karabáč“ č.4
 • dále obžalován pro paragraf 99, že na 1.máje 1896 ze spáchání násilí na dr Weidlichovi, který porazil dělnickou ženu (smyšlené obvinění)

TULKA JOSEF – RUPERSDROF

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Rupersdorf č.p. 208

TŮMA ANTONÍN – ČERVENÝ KOSTELEC

 • povoláním textilní dělník
 • v roce 1896 dělník v továrně Leopolda Abelese a synů v Červeném Kostelci
 • v květnu 1896 zde vedli anarchisté mzdový boj a vyhlásili stávku
 • stávková podpora zasílána na jeho osobu

TŮMA JOSEF – MNICHOVO HRADIŠTĚ

 • člen spolku Dělnický vzdělávací spolek „Pokrok“ v Mnichově Hradišti
 • V roce 1895 člen výboru spolku
 • v roce 1896 člen výboru spolku

VALENTA JOSEF (?-1896) – DOLNÍ BOUSOV

 • povoláním strojník

VANĚK JOSEF – ROCHLICE U LIBERCE

 • povoláním mistr obuvnický
 • v roce 1896 pracoval u obuvnické firmy Leder a Wolf ve Vísce
 • v roce 1896 podíl na stávce ve firmě
 • v květnu 1896 obviněn za stávku z paragrafů 63, 279, 287,288 a 312 na 1.máje
 • odsouzen na 6 měsíců těžkého žáláře

VEDRAL VÁCLAV – VARNSDORF

 • dělník u firmy A. Penker ve Varnsdorfě
 • v roce 1896 články do časopisu „Proletář“
 • dne 28.června 1896 přednášel ve Velké Jesenici u České Skalice o „Světových událostech a úpadku rolnictva“

VITÍK VÁCLAV – WEISBACH

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“ pro Heindorf
 • V roce 1896 bydlel na adrese: Weisbach č.p. 253

VOCÁSEK VENDELÍN – VARNSDORF?

 • V roce 1896 předplatitel časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 články do časopisu „Proletář“

VOLÝNEK JOSEF (SYCHROVSKÝ) – TURNOV

 • V roce 1896 vojín c.k. pěšího pluku č.94, 8 setnina v Turnově
 • perzekuován za účast na 1.máji spolku „Svornost“
 • nejdříve 8 denní vazba
 • odsouzen na 15 dní tuhého žaláře: 10 krát železa, 10 krát tmu, 6 krát půst

WEIS VÁCLAV – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru

ZAKOUŘIL JOSEF – JABLONEC NAD NISOU

 • dne 17. srpna 1896 odsouzen na 14 dní žaláře za shluknutí a neuposlechnutí výzvy stráže na 1.máje 1896
 • odseděl v libereckém vězení

ZÁMIŠ J. – LABSKÁ TÝNICE

 • V roce 1896 člen Dělnické Jednoty „Volnost“ v Labské Týnici
 • V roce 1896 pokladník spolku

ZVĚŘINA JOSEF – MLADÁ BOLESLAV

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Viničná ulice č.p. 227, Mladá Boleslav

ŽDÁRSKÝ JOSEF – JABLONEC NAD NISOU

 • v roce 1896 člen Všeobecně Vzdělávacího dělnického spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • V roce 1896 na starost prodej vstupenek na taneční zábavu spolku
 • V roce 1896 bydlel na adrese: Lipová ulice

ZPRÁVA O PERZEKUCI ČESKÝCH ANARCHISTŮ V PRAZE (1894)

Administrátor „Volných Listů” v Praze soudruh František Smetana měl policejní prohlídku a přivstali si na to. V 5 hodin celá výprava, kdo ví kolik policajtů, přišlo a přec nic nenašli. Pro stromy neviděli les. Hledali u něho „Buřiče“ a kdyby se byli naň lépe podívali, byli by jej našli. Vždyť je Smetana sám dost velký buřič.

A když to nenašli v Holešovicích, hledali to na Smíchově u Volfa. Odtamtud se vraceli již spokojeněji Volf není jen buřič, Volf už je celý povstalec, který se nespokojí jen s jednou, ale on musí míti hned tři pušky. A tak slavná komise měla aspoň co dát do protokolu a velmi těžké k němu přílohy. Že to bude jednou Volf zase chtít nazpět, to nepadalo na váhu, V. L.  

PŘEDNÁŠKA, DIVADLO A ZÁBAVA DĚLNICKÉ DRUŽINY POKROKU, 3.2.1895 V NEW YORKU

Přednáška, divadlo a zábava Dělnické Družiny Pokroku. Spolek „Dělnická Družina Pokroku v  New Yorku“ uspořádá v neděli dne 3. února 1895, večer o 7 hodině v místnosti obč. J. Schleitra, č. 1839-41 Ave. A., poučnou přednášku, spojenou s divadelním představením, po němž pak následuje volná taneční zábava.

Soudruh František Hlaváček přednášeti bude na thema: „Ženy a hnutí dělnické.“ Divadelní kus, jež dramatický odbor po přednášce sehraje, jest znamenitá jednoaktová veselohra „Pod přísnou dohlídkou.“

Vstup do přednášky, divadla a taneční zábavy je úplné volný. Všichni dělníci a dělnice, kteří touží po poučení a ušlechtilé zábavě, jsou zváni. Obzvlášť ženy a dívky měly by se dostaviti v počtu co možná nejhojnějším, an přednáška věnována je hlavně jejich zájmům a jejich postavení. Členové a dělníci agitujte pro hojnou návštěvu.  

V dalším čísle „Dělnických listů vyšla tato kratičká zpráva o zmiňované akci anarchokomunistů z Dělnické Družiny Pokroku:

Přednáška v „Dělnické Družiny Pokroku“ v  New Yorku minulou neděli byla dobře navštívena a dobrá polovice přítomných byly ženy a dívky, které přišly, aby vyposlechly zajímavé pro ně thema: „Ženy a hnutí dělnické.“ Přednášitel, soudruh František Hlaváček, důkladně a podrobně rozebral postavení dělnických žen a dívek v dnešní kapitalistické společnosti, jejich dvojnásobné otroctví, dále tak zvanou otázku „ženské emancipace“ a stejné zájmy i cíle obojího pohlaví. Z toho dovozoval řečník, že mužský i ženský proletariát má a musí společně, solidárně pracovati, chceli dosáhnouti úplné a trvalé svobody. Přednáška se velice líbila a sledována byla s  velkým zájmem všech. Po přednášce promluvil ještě krátce soudruh V. Vohánka. An čas pokročil, bylo 6 hodin večer, byla schůze skončena a rozhovor o tom samém thematu přednášky dán na denní pořádek příští schůze. Zahájená sbírka ve prospěch „Dělnických Listů“ vynesla $1.30.  

SOUD SE TŘEMI ODSOUZENÝMI ČLENY OMLADINY ZA ŽELEŽNIČNÍ ATENTÁT NA VAK CÍSAŘE V LIBERCI (1894)

Proti dvoum odsouzeným členům Omladiny z velkého procesu, osmnáctiletému strojníkovi ze Žižkova Otakaru Doležalovi, který zavraždili policejního špicla Rudolfa Mrvu, zavedeno bylo nové trestní vyšetřování. Všichni tři, kteří odbývají si svůj trest v  trestnici na Pankráci, jsou obviňováni, že měli účastenství na železničním atentátu u Liberce roku 1891, když tam byl císař návštěvou.