VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – ZÁLUŽÍ U MOSTU (1921)


Dne 27. listopadu 1921 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Záluží u Mostu, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Hřích Josef – předseda

Hána Petr – místopředseda

Blábilil Josef – pokladník

Drmla Jan – důvěrník, Záluží č.p. 15

Anarchističtí horníci na dole Pluto v Louce u Litvínova pro přímou akci (1907)

Dne 29. července 1907 při výjezdu mužstva z ranní směny shlukla se následkem anarchistické agitace pro přímou akci při prosazování mzdových požadavků velká část horníků kolem hornického delegáta Naka, aby mu sdělila, že nesouhlasí s malichernými požadavky sociálně demokratické Unie rakouských horníků, a požadovali na něm svolání celého mužstva na druhý den do cachovny. Horníky vedl anarchosyndikalista Josef Tvrdík. Dopisovatel anarchistického časopisu „Komuna“ události i jednání sociálně demokratického delegáte přibližuje takto: „Delegát sociální demokrat však odpověděl, že bude dělat, co sám za dobré uzná. Na námitku kamaráda Tvrdíka, že má jako zástupce horníků respektovat jejich mínění, odvětil, že bude jednat, jak si přeje „Unie“! Jsa požádán, aby svolal na druhý den mužstvo do cachovny, za účelem porady o požadavcích, slíbil tak učiniti. Sotva však vyšel z cachovny, zamířil do kanceláře, aby si postěžoval u pana závodního na kamaráda Tvrdíka a jeho kamaráda ze Záluží, kteří prý jsou hlavami nespokojenců. Závodní pak v doslechu toho oba varoval, aby byli hodnější, nebo že dostanou knížku“.

důl Pluto

Pololetní valná hromada Novokooperačního dělnického a spotřebního družstva „Budoucnost“ v Bohosudově (1903)

Dne 26.července 1903 konali anarchisté pololetní valnou hromadu Novokooperačního dělnického a spotřebního družstva „Budoucnost“ pro království české v Bohosudově. Na které byla schválena účetní uzávěrka za první pololetí roku 1903. Vykazovala obrat 7610 korun a 25 haléřů, avšak žádný přebytek ani schodek.

Družstvo „Budoucnost“ v Bohosudově

Zpráva o konfiskacích anarchistického listu „Nová Omladina“ (1906)

Časopis „Nová Omladina“ v čísle vyšlém 4. dubna 1906 přináší následující svědectví i perzekuci tohoto anarchistického periodika:

Poslední číslo „Nové Omladiny“ propadlo opět konfiskaci. Konfiskační apparát pražský má na „Omladinu“ zvlášť naostřeno. Všechny čísla, která byla v Praze předložena, byla skonfiskována. Při poslední konfiskaci měla pohotovost celá posádka pražských špiclů. V 6 hodin 32 minut přišli konfiskovat do tiskárny a již v 6 hodin 28 minut zabavili kamarádovi Bedřichu Kalinovi ve vlaku do Františkově nádraží 570 čísel“.

Nová omladina

Protivolební veřejná schůze anarchistů 24. března 1907 ve Vysočanech

Protivolební veřejná schůze anarchistů se konala v sobotu 24. března 1907 ve v hostinci „U Marešů“ na Vysočanech v Praze. Na programu této veřejné schůze bylo „Proč anarchisté nevolí?“. Začínala v devět hodin dopoledne. Řečníky byl Jaroslav Hašek a Mudr Bohuslav Vrbenský.

Na stránkách anarchosyndikalistického listu „Komuna“ vyšla o této veřejné schůzi tato zprávička:

„Návštěva dost veliká. Kamarád Vrbenský vyložil příčiny, proč anarchisté nevolí a zároveň ukázal na cesty, kterými anarchisté snaží se zlepšiti dnešní poměry dělnictva a jak snaží se nejkratším a nejvýhodnějším způsobem přiblížiti konečný cílů socialistických snah, společenský převrat. Na obou schůzích referáty pečlivě sledovány, v debatě pak prohlásili otevřeně národní socialisté, že máme plnou pravdu, že oni nevěří ve zdar parlamentárního boje. Bylo by jen žádoucno, aby dělnictvo, které přesvědčeno je od bezúspěšnosti parlamentarismu, hledalo nové cesty. Na schůzích projeveno přání, aby brzo zase naše schůze v místech těch pořádány“.

Jaroslav Hašek (1883 -1923)