Pololetní valná hromada Novokooperačního dělnického a spotřebního družstva „Budoucnost“ v Bohosudově (1903)

Dne 26.července 1903 konali anarchisté pololetní valnou hromadu Novokooperačního dělnického a spotřebního družstva „Budoucnost“ pro království české v Bohosudově. Na které byla schválena účetní uzávěrka za první pololetí roku 1903. Vykazovala obrat 7610 korun a 25 haléřů, avšak žádný přebytek ani schodek.

Družstvo „Budoucnost“ v Bohosudově

Zpráva o konfiskacích anarchistického listu „Nová Omladina“ (1906)

Časopis „Nová Omladina“ v čísle vyšlém 4. dubna 1906 přináší následující svědectví i perzekuci tohoto anarchistického periodika:

Poslední číslo „Nové Omladiny“ propadlo opět konfiskaci. Konfiskační apparát pražský má na „Omladinu“ zvlášť naostřeno. Všechny čísla, která byla v Praze předložena, byla skonfiskována. Při poslední konfiskaci měla pohotovost celá posádka pražských špiclů. V 6 hodin 32 minut přišli konfiskovat do tiskárny a již v 6 hodin 28 minut zabavili kamarádovi Bedřichu Kalinovi ve vlaku do Františkově nádraží 570 čísel“.

Nová omladina

Protivolební veřejná schůze anarchistů 24. března 1907 ve Vysočanech

Protivolební veřejná schůze anarchistů se konala v sobotu 24. března 1907 ve v hostinci „U Marešů“ na Vysočanech v Praze. Na programu této veřejné schůze bylo „Proč anarchisté nevolí?“. Začínala v devět hodin dopoledne. Řečníky byl Jaroslav Hašek a Mudr Bohuslav Vrbenský.

Na stránkách anarchosyndikalistického listu „Komuna“ vyšla o této veřejné schůzi tato zprávička:

„Návštěva dost veliká. Kamarád Vrbenský vyložil příčiny, proč anarchisté nevolí a zároveň ukázal na cesty, kterými anarchisté snaží se zlepšiti dnešní poměry dělnictva a jak snaží se nejkratším a nejvýhodnějším způsobem přiblížiti konečný cílů socialistických snah, společenský převrat. Na obou schůzích referáty pečlivě sledovány, v debatě pak prohlásili otevřeně národní socialisté, že máme plnou pravdu, že oni nevěří ve zdar parlamentárního boje. Bylo by jen žádoucno, aby dělnictvo, které přesvědčeno je od bezúspěšnosti parlamentarismu, hledalo nové cesty. Na schůzích projeveno přání, aby brzo zase naše schůze v místech těch pořádány“.

Jaroslav Hašek (1883 -1923)

Starosti bezpečnostních orgánů o anarchistický sjezd v květnu 1909

Na stránkách „Hornických listů“ byla otištěna následující zpráva: „Dne 30 a 31.května brušský strážmistr Král chodil po všech hostincích a vyšetřoval, zdali se tam odbývá sjezd anarchistů. Když viděl, že pátrání je marné, naléhal na různé lidičky otázkou, že prý tam byla aspoň předporada, kde prý se bude sjezd odbývat. Ovšem, že námaha byla zase marná. Litujeme toho, že anarchisté zase jednou veřejně neoznámili, kde že se sejdou, aby byla v Čechách stafáž pro policii. Totéž přihodilo se i v Bohosudově. Tam byli někteří kamarádi poctěni návštěvou policie, aby sdělili, kdo pojede na sjezd. V Mladé Boleslavi stalo se totéž. Pravíme ještě jednou: litujeme!“

Hornické listy