DĚLNICKÁ (Josef B.Pecka)

(na melodii „Nad Berounkou . . .“)

Vládne heslo celým světem: 
proletáři, pracuj jen;
čas je drahý, pracuj letem,
život krátký jesti sen.

Však ta práce — komu slouží?
K zisku komu pomáhá?
Pro koho se lid ten souží?
Komu mamon rozmáhá?

My pracujem pro jiného,
sami bídu snášíme;
z krvavého potu svého
jiným blaho stavíme.

Vzbuď se lide, vzbuď se směle,
dokud vhodný k tomu čas,
dokud vábí nepřátele
v propast zkázy peněz kvas.

Pro blaho se našich dětí
obětujme každý rád.
Jen tak můžem odstraniti
našich vyssávačů řád.

J. B. Pecka.

Josef Boleslav Pecka (1849-1897)

NÁM RUDÝ PRAPOR VLAJE (František Hlaváček)

(nápěv na melodii „Naprej, zastava Slave“)

Nám rudý prapor vlaje, 
nuž spěchejte v náš střed!
Proletář všeho kraje
jde mužně s námi v před.

Povinnost svatá velí
bychom se vzepřeli,
a jak rekové smělí
saň bídy potřeli.  

Nám rudý prapor vlaje
nuž spěchejte v náš střed!
Proletář všeho kraje
jde mužně s námi v před.

Vzhůru! Vzhůru!

Nepřítel nás stále mučí,
bída myslit, válčit učí,
kapitál na nás útočí,
pročež bratři, všichni v boj!

Solidárně k sobě stůjme,
svobodě vše obětujme,
za svobodu agitujme,
ať dosáhneme svůj cíl!

Nám rudý prapor vlaje,
nuž spěchejte v náš střed!
Proletář všeho kraje
jde mužně s námi v před.

Frank Hlaváček

Marie a František Hlaváčkovi (1933) v Chicagu

KU PŘEDU (Josef Boleslav Pecka)

(nápěv na melodii „Bývalí Čechové …“)

Ku předu, dělníci,
již přichází čas.
Práce bojovníci,
stavte se v boj!
Ku předu, ku předu,
do našeho středu
kvapte ve boj!

Zápas nám nastává
za volnost tuhý.
Za chléb a za práva,
Za práci v boj!
Ku předu spěchejme,
zdržet se nedejme,
kde náš je voj!

J. B. Pecka

Josef Boleslav Pecka (1849 – 1897)

ŽALÁŘNÍ (Norbert Zoula)

Zapějme si píseň, bratří, 
jak to volným mužům patří,
třeba v žaláři byli.
V mužné písni, v mužném slově,
nemá žalář vadit tobě
i kdyby tě trápili.

Pohleď jak lid hladem kvílí,
kapitál vydírá, s pílí
co syn práce vytvořil.
Na tom ještě nemá dosti,
vyssaje tě až na kosti
aniž bys se zprotivil.

Holá, hoši, na palubu,
třeba pluli jsme v záhubu,
prapor náš neutone.
I kdybychom padli všicci,
vstanou noví bojovníci,
prapor rudý zavlaje.

Zavlaje nám nad hlavami
jako rudá záře ranní,
zvěstujíc nám nový den!
Pročež, bratří, nemeškejme,
za svobodu život dejme:
tak lid blaha dojde jen.

N. Zoula

SLOKY (Neznámý autor)

Mít věrnou duši v dáli je tak krásné, 
když tolik tě s ní upomínek víže...
když v rudých závojích den tiše hasne,
ta v dáli zajásá, že k setkání je blíže.

Za tebou světla pohádka je bílá
o ňadrech, kam jsi horké kladl tváře,
jichž vlna teplá smutek s duše smyla,
a ve dne, v noci v snách, si vzpomínáš té záře.

A z dálky před tebou ti znovu kyne
ten bílý příliv panenského těla,
pohádka nová ... Tak ve dny tvé stinné
z těch pohádek dvou lesk ssá duše rozechvělá.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 11.06.1898

VÝLETNÍCI SE VRACÍ (Neznámý autor)

Zpěv výletníků k oknu svábil mne. 
Protější křídlo domu - žluté hoří
západu sledním dechem zlacené
a maličká má krajinka se noří
juž do soumraku; nebe modravé
růžoví sklon a violově padá
do lesa, stuhy černé, mlhavé..
Tříšť měkkých tonů do duše se vkrádá..
Zpěv přechází do táhlé melodie, —
teď dívčí soprán solo zakvílel...
a zase hlasů sbor do ticha ryje
ten melodický pláč ... a teď jsem zřel,
jak bílé šatečky se cestou točí.
A bělavým tím v šeru zachvěním
stesk probouzí se, a mně vlhnou oči ...
Pod oknem v sadě ostrým zvoněním
slok jednotvárných cvrček den si krátí .......
Zpěv výleníků v polích juž se tratí ...

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 18.06.1898

SOKOLNÍK (Neznámý autor)

Sokolíci. 
Proletáři.
Vzhůru ve boj proti lháři
proti zrádné bledolíci.
Jako blesky z mlžných končin,
čiňte smrtné své výpady.
Sbor váš trestej zpupný zločin,
vrahův podlé, kleté zrady.
Bučíte chrabrost předků spící
junáckého sboru paží.
Proletáři.
Sokolíci.
Sokolíci.
Proletáři.
Vzhůru ve boj proti lháři
proti bludům mračen krýcí.
Hajme pravdu, hvězdu skvělou
potřeme tu cházku celou —
Nikdy klamem, bojem zjevným!
Hajme právo — s hrdou lící,
junáckého sboru paží.
Proletáři.
Sokolíci.
Sokolíci.
Proletáři.
Vzhůru ve boj proti lháři
leťme divou se vichřicí
mocná peruť rozraž páry.
Volnou cestu ražte zoře
pravdu hajtež vaše spáry
i proti peklu, zášti bouře
junáckého sboru paží.
Proletáři.
Sokolíci.

L

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 01.01.1898

PROSBA (Neznámý autor)

Papež má strach z dynamitu 
By Vatikán nevylít:
Kdo by potom na ty isty
V encyklice mohl klít?
Nechce posud jet do nebe
Jak Eliáš na voze,
Že prý by se při výbuchu
Moh’ připálit na - - noze.
Proto klečí na modlitbách
Žádá Ducha „svátého”!
By ho zbavil toho „truhlu”
Přímo nekřesťanského.
Pošli strážné andělíčky!
Duch svátý řek’ „dac olrajt!"
Ale věř mně drahý hochu.
Lepší byl by policajt.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 4.12.1897

PÍSEŇ VZPRUŽENÍ

Nápěv: Dej mně dívko dej mně kvítko

Nelkej již ty lide dělný 
neroň slzu z oka víc,
strasti zapuď, oko usuš
a vyjasni bledou líc.
Již se blíží zlatá doba,
doba krásné ( svobody ),
kdy uznají také roba
též za syna přírody.
Nebude již v očích pánů
dělník bědným otrokem
nebude víc hříčkou jejich
on bude též člověkem.
Protož hrdě hlavu vzhůru,
rychle směle ( kráčej v před ).
Svrhni z svého srdce kůru
dřív’ než promění se v led.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 11.12.1897

ČERNÝM (Neznámý autor)

Vy jste páni pěkní 
hladce oholení
a do bídy lidské
už vám pranic není.
Řekl sice Kristus:
krmte hladového
však vy byste raděj’
kabát stáhli z něho.
Máte pravdu, jezovitští hoši,
dokud ovečky vám dollar nosí v koši:
Berte napořád, jen pokud můžete —
když jste z kozy kůži stáhli,
stáhněte ji také z kůzlete.

B. B.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 11.12.1897