F.J.HLAVÁČEK: JAK TO JEDNOU PŘÍJDE (1893)

Dřív přijde to, než myslíte :

lid nemá víc co do úst dát!

Hadry jeho proniká mráz!

kde chleba, oděv má jen brát?

Tu vystoupí v před smělý muž a rce: „Oděvu vím již sklad! — Za mnou, kdo kabát, spodky chce! —

šatů pro celý prapor snad!“

A jak když ruku obrátí,

staví již muže do řady,

řka: „V levo bok!“ a „pochod vpřed!“

a ku městu je odvádí.

Tu před kamennou budovou zastaví její u brány:

„Zde vizte! můj oděvní sklad —

zbrojnici zemské obrany!“

„Uvnitř je vše, co schází vám:

košile pevně ušité!

kabáty vatou vycpané

a k tomu barvy dvojité!

Pláště soukené do deště, —

rukavic, čepic hromady a vše, co ještě musí mít

vojsko, když jde do parády!“

„Tu komedii znáte již!

byť hadry z vás teď visely!

Vždyť většinou jste v královských

stejnokrojích již vězeli!

Obránci jste tak jako tak!

nuž vem každý s věšáku přec

si vlastni svoje kalhoty

a vlastní modrý kabátec.“

„Ba, kabát svůj! Blouzní snad kdo,

že králův je? — O zašlý čas!

Vy ovce jste! — což vlnu naň

snad nedali jste každý z vás?

Ty tu — není to plátno zde,

ze lnu, co předla matka tvá,

když z utrápených očí ji

slze tekly do přediva?“

„Berte! — Tak tak! Teď skvíte se,

jak zítra v svitu dennice

v boj by se šlo, neb alespoň

do Terezína k přehlídce!

Jen puška ještě schází vám!

Než jaký předmět? — patřte naň!

Plná síň ručnic! — na zkoušku:

chopte se jich! — Na rámě zbraň!“

„Dobře to jde! — zruční jste dost!

Na konec …hoši, vem to čert!

i pušky sebou vezmeme! —

Ku noze zbraň! — To bude žert!

Bude-li zle …možné je vše!

panstvo dělá vždy rámusy

a tento náš vtip s oděvem

snad za povstání prohlásí!“

Nazve ho třeba loupeží!—

za krátko uvidíte snad,

bude tu již řadový pluk

hotov k boji před námi stát!

Pak jedná se: za kabát svůj —

cenit zuby na vojáky!

Patrony sem! nabíjejte ! —

a nasaďte též bodáky!“

„Dejte i čáku na hlavu

a k boku připněte si meč!

Že „kudlou“ nazýváte ho,

toť štěstí věštná známka přec!

Nezbarví ho snad mozek, krev!—

Snad nerozpoltí žádnou leb!

a pro ženy a děti „sýr“

bude sekat a živný chléb!“

A nyní ven ! tamboři v před

trubači, pištci do svých řad!

Má snad i prapor s orlem vám

bratři před vaším sborem vlát?

I k čertu nač! co značí nám

znak krále — prapor tyranský?

Chcete-li prapor: pro vás jen

hodí se — pytel žebrácký!“

„Ten přivažte na ňákou tyč:—

hle, zde hulánské kopí je! —

a jako kdysi spůrcové,

neste ho ssebou do boje!

Vám spíš než jim on přísluší:

nemáte ho pro parádu; —

vy nejste jen dle jména snad —

vy žebráky jste opravdu!“

„V pochod, spůrcové těchto dob!

V pochod, prapore žebráků!“—

Tu pěší, jízdné táhnou již,

sbory královských vojáků.—

„Palte!“ poroučí generál;

„choc!“ jízdě se zas udílí —

než hle ! — kůň žádný nehne se

a žádný pěšák nestřílí!

Repot však slyšet ve vojsku:

„I my jsme lid! Dost týrání!“

A najednou se před pytlem

královský prapor uklání!

A jásot zní: „My s vámi jsme!

neb my jsme vy a vy jste my!“

„Sběř!“ vykřiknul velitel —

v tom stržen s koně ku zemi!

A lid ku městu hlavnímu

jak lavina se valí blíž!

rozvalí trůn, koruna pryč,

v základech puká celá říš!

Z ohně, krve vítězný lid

dlouho šlapanou hlavu zved: —

bolesti každý porod má ! —

tak stane se i naposled!

František Josef Hlaváček.

Otištěno v Dělnických listech č.3, 18.11.1893

František Josef Hlaváček (1853 – 1957)

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – MARIÁNSKÉ HORY (1923)

Dne 7. ledna 1923 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Mariánských Horách na Ostravsku, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Grochol Stanislav – předseda, Mariánské Hory č.p. 235

Mušálek Ferdinand – místopředseda

Vyhnalík Jan – jednatel

Haladěj Alois – pokladník

Vlček H. – revisor

Kunz Jan – revisor

Mušal R. – člen výboru

Řezníček – člen výboru

Urbánek – člen výboru

Hájek – člen výboru

Grygar – člen výboru

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – ZÁLUŽÍ U MOSTU (1921)


Dne 27. listopadu 1921 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Záluží u Mostu, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Hřích Josef – předseda

Hána Petr – místopředseda

Blábilil Josef – pokladník

Drmla Jan – důvěrník, Záluží č.p. 15

Anarchističtí horníci na dole Pluto v Louce u Litvínova pro přímou akci (1907)

Dne 29. července 1907 při výjezdu mužstva z ranní směny shlukla se následkem anarchistické agitace pro přímou akci při prosazování mzdových požadavků velká část horníků kolem hornického delegáta Naka, aby mu sdělila, že nesouhlasí s malichernými požadavky sociálně demokratické Unie rakouských horníků, a požadovali na něm svolání celého mužstva na druhý den do cachovny. Horníky vedl anarchosyndikalista Josef Tvrdík. Dopisovatel anarchistického časopisu „Komuna“ události i jednání sociálně demokratického delegáte přibližuje takto: „Delegát sociální demokrat však odpověděl, že bude dělat, co sám za dobré uzná. Na námitku kamaráda Tvrdíka, že má jako zástupce horníků respektovat jejich mínění, odvětil, že bude jednat, jak si přeje „Unie“! Jsa požádán, aby svolal na druhý den mužstvo do cachovny, za účelem porady o požadavcích, slíbil tak učiniti. Sotva však vyšel z cachovny, zamířil do kanceláře, aby si postěžoval u pana závodního na kamaráda Tvrdíka a jeho kamaráda ze Záluží, kteří prý jsou hlavami nespokojenců. Závodní pak v doslechu toho oba varoval, aby byli hodnější, nebo že dostanou knížku“.

důl Pluto

Pololetní valná hromada Novokooperačního dělnického a spotřebního družstva „Budoucnost“ v Bohosudově (1903)

Dne 26.července 1903 konali anarchisté pololetní valnou hromadu Novokooperačního dělnického a spotřebního družstva „Budoucnost“ pro království české v Bohosudově. Na které byla schválena účetní uzávěrka za první pololetí roku 1903. Vykazovala obrat 7610 korun a 25 haléřů, avšak žádný přebytek ani schodek.

Družstvo „Budoucnost“ v Bohosudově

Zpráva o konfiskacích anarchistického listu „Nová Omladina“ (1906)

Časopis „Nová Omladina“ v čísle vyšlém 4. dubna 1906 přináší následující svědectví i perzekuci tohoto anarchistického periodika:

Poslední číslo „Nové Omladiny“ propadlo opět konfiskaci. Konfiskační apparát pražský má na „Omladinu“ zvlášť naostřeno. Všechny čísla, která byla v Praze předložena, byla skonfiskována. Při poslední konfiskaci měla pohotovost celá posádka pražských špiclů. V 6 hodin 32 minut přišli konfiskovat do tiskárny a již v 6 hodin 28 minut zabavili kamarádovi Bedřichu Kalinovi ve vlaku do Františkově nádraží 570 čísel“.

Nová omladina