Pozvánka na ustanovující sjezd Sdružení československých horníků (1918)

Pozvánka na ustanovující sjezd Sdružení československých horníků, který nakonec proběhl 28. a 29. prosince 1918. Sjezd svolali anarchosyndikalisté a členové za války rozpuštěných anarchistických odborů Zemské jednoty horníků a zároveň redaktoři anarchistického týdeníku „Hornické listy“, kteří k této příležitosti vydali speciální první obnovené číslo po válce jako pozvánku ke sjezdu. Jelikož došlo k sloučení Federace českých anarchistů komunistů s národními socialisty a vytvoření České strany socialistické, zformovali se anarchističtí horníci zpočátku pod hlavičkou Sdružení horníku a hutníků, následující rok byla přejmenovaná na známé Sdružení československých horníků.

Hornický ples revolučních syndikalistů v Lomu (1919)

Hornický ples revolučních syndikalistů v Lomu organizovaných v Sdružení československých horníků, který proběhl 26. ledna 1919 ve spolkovém hostinci „U Lípy“. Do roku 1923 se anarchisticky smýšlející horníci organizovali pod hlavičkou České obce dělnické v rámci Strany českých socialistů, ve které působila anarchokomunistická frakce kolem Mudr Bohuslava Vrbenského.

Sedmiletá základní slavnost Hornicko – hutnického spolku pro oboje pohlaví v Lomu (1907)

Anarchističtí horníci oslavili dne 28. července 1907 svoji sedmiletou základní slavnost. Hornicko – hutnického spolku pro oboje pohlaví v Lomu byl totiž založen už v roce 1900. Slavnost se konala ve spolkovém hostinci „U Pavlů“. Akce začala v devět dopoledne přednáškou na severu velice oblíbeného anarchistického předáka Karla Vohryzka, který přednášel na téma „O dějinách našeho hnutí v Čechách zejména na severu“. Odpoledne následoval slavnostní proslov, recitace a koncert sdružených spolků při hudbě pana Marečka. Večer zábava pokračovala věnečkem.