P

PABIŠTA František – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Odborného spolku dřevodělníků pro Jablonec a okolí
 • na valné hromadě 7.února 1897 zvolen za druhého knihovníka

PACÍK Karel – Most

 • Severočeský anarchista. Povoláním pekař, provozoval malou pekárnu.

PACÍK Josef (1862 – 1922)– Most/Dolní Jiřetín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narodil se 26. července 1868 v Homilé na Královéhradecku
 • svatba 13. srpna 1893
 • bratři František a KarelPacík, též aktivní anarchisté
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • v roce 1899 předseda spolku
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Účastník zakládající schůze ČFVO Most dne 27.5.1906, kde byl zvolen důvěrníkem.
 • Zvolen hlavním distributorem tiskovin mostecké skupiny ČFVO, přiděleni mu jako další distributoři byli Sedlmajer, Staněk a Břečťák.
 • Příspěvek na vězněného anarchistu a člena ČFVO Jana Doudu.
 • Příspěvek na uvězněného anarchistu Adolfa Charváta pro jeho děti, sbírku organizovala ČFVO.
 • v roce 1906 sbírka na podporu propuštěných horníků na dole Prinz Evžen u Mostu
 • bydlel v Centrum
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1908) – SFH
 • v roce 1905 obvodní důvěrník SFH
 • člen Vzdělávacího odborného a zemského spolku v Mostě
 • v roce 1904 přijmal za spolek přihlášky na přednáškový kurz v spolkovém hostinci „Janský dvůr“ v Mostě
 • bydlle v Manlicherově č.p. 901 v Mostě
 • v roce 1904 odsouzen krajským soudem v Mostě k 5 dnům vězení za účast na demosntracích a stávce z červenece 1904 organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen okresním důvěrníkem ČFVO
 • zemřel 20.května 1922
 • pohřeb 22.května 1992 a pohřben na mosteckém hřbitově

PACÍK František – Most/Hroby

 • Severočeský anarchista z Hrobů.
 • V roce 1910 za prací v Německu v Porýní. Poslal z Porýní smuteční prání k smrti Tomešeho kašeho do Hornických listů. Manželka Františka Pacíková.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 navržen na kandidátku do volen do Báňského společenstva za anarchistické hornictvo jako náhradník
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z 10. srpna 1904 organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • odsouzen 3 měsícům vězení

PACÍKOVÁ Františka – Hroby

 • Severočeská anarchistka z Hrobů.
 • Hlavní řečnice na anarchistickém 1.máji 1909 v Horním Růžodole u Liberce společně s anarchistou Antnínem Havlem z Liberecka. Za projev na anarchistickém máji 1909 souzena před okresním soudem v Liberci.
 • Dne 29.září 1909 odsouzena k 14 dnům těžkého žaláře.
 • V roce 1910 za prací v Německu v Porýní. Poslala z Porýní smuteční prání k smrti Tomešeho kašeho do Hornických listů.
 • Manžel František Pacík.
 • Od roku 1904 pravidelně řečnila na veřejných schůzích, přednáškách a manifestacích anarchistů
 • například na 1.máji 1904 v Kopistech (přesunutý tábor mostecký)
 • přednáška 17. dubna 1904 v Lomu

PACINA Augustin (1871 – ?) – Lom/Hrdlovka u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 6.11.1871 ve Viticích u Českého Brodu
 • do Lomu 1909
 • v roce 1921 již vdovec
 • děti: Jaroslav (1901) v Hrdlovce, Božena (1903) v Hrdlovce, Jan (1906) v Hrdlovce, Julie (1908) v Hrdlovce a Miloslav (1912) v Lomu
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v roce 1915 ředitel
 • Severočeský anarchista a horník z Hrdlovky – Nové Vsi na Duchcovsku.
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce v roce 1907.
 • na valné hromadě v lednu 1908 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen místní organizace ČFVO Nová Ves, kde v roce 1908 zastával funkci důvěrníka.
 • v roce 1907 vážně onemocněl, obdržel finanční pomoc od Dělnického potravního družstva a Novokooperačního spolku v Hrdlovce
 • Po první světové válce se přestěhoval do nedalekého Lomu.
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930), člen odbočky SČH v Lomu.
 • V roce 1920 zvolen předsedou místní odbočky SČH.
 • Finančně pomohl anarchistu Františku Veruňkovi z Hrdlovky.
 • V roce 1921 horník na dole Jan, Lomská uhelná společnost
 • v roce 1921 bytem Masarykovo náměstí č. 28 v Lomu

PACINA V.

 • Severočeský anarchista z Duchcovska.
 • V roce 1907 odjel za prací do Ruska, pracovat pro firmu Ort, Navrátil a spol v Kyjevě. Před chováním firmy varoval v článku v Hornických listech.

PACLT Julius – Turnov

 • Severovýchodočeský anarchista z Turnova.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

PAČES Antonín – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

PADALÍK Antonín – Komořany

 • Severočeský anarchista a horník z Komořan.

PADALÍK František – Ervenice/Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • V roce 1945 stál o obnovy družstva
 • v roce 1947 národní správce družstva
 • po válce již důchodce
 • bytem Horova ulice č.p. 482 v Ervenicích
 • Severočeský anarchista a horník z Třebušic.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930), člen odbočky SČH v Třebušicích.
 • Člen a funkcionář Novokooperační dělnické spotřební, stavební a výrobní družstvo „Sdružená síla“ pro království české v Třebušicích. Sídlo v hostinci Jiřího Mráze, Třebušeice č.p. 51 u nádraží.
 • Předsedou družstva byl Padalík František.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen přísedícím členem výboru.
 • Předseda Vzdělávacího spolku Kniha v Komořanech v roce 1909.

PADIVÝ Jan – Veigelsdorf/Dolní Rakousko

 • Český anarchista žijící v Dolním Rakousku ve městě Weigelsdorf (1907)
 • Sympatizant České federace všech oborů (1904 -1908)
 • příspěvek na stávkující firmy Theodora Mastného v Lomnici nad Popelkou (1907)
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

PACHTA – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni (1906).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Vídeň XIV
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

PACHTA Emil – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína na Kladensku.
 • Předseda spolku „Politického klubu „Volnost“ v Motyčíně.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), důvěrník ČAF pro obvod Kladenský a Slánský.

PAK Jiří – Kolín

 • Radikální sociální demokrat a anarchista z Kolína.
 • Redaktor časopisu „Radikální listy“ (1894 – 1895) vycházející v Brně a Kolíně.

PALCAR Matěj – Novosedly u Ervenic

 • Severočeský anarchista a horník z Novosedel u Ervenic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Perzekuován za účast na anarchistickém 1. máji v Ervenicích. Nejdříve odsouzen soudem dne 14. května 1906 v Jirkově k 3 korunám pokuty nebo 48 hodinám vězení. Podruhé v rozporu se zákonem odsouzen soudem v Mostě dne 25. května 1906 k pokutě 20 korun nebo 48 hodinám vězení.

PALITA – USA

 • Česko – americký anarchista z USA
 • V roce 1907 bydlel v Frank Alita
 • Americký sympatizant České federace všech odborů
 • předplatitel časopisu „Komuna“, publikační orgán ČFVO

PAMMROVÁ Anna

Distributorka časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

PANC František – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Společně S. K. Neumanem zakládal komunistické skupiny
 • v 50. letech vyloučen z KSČ za „anarchistickou minulost“.

PANCL J. – Krupka

 • Severočeský anarchista a horník z Krupky.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

PÁNEK Rudolf – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • v roce 1933 – 1935 člen správní rady
 • v roce 1936 – 1938 zvolen ředitelem
 • povoláním zřízenec ČS drah
 • bytem Lom č.p. 649
 • v letech 1945 – 1948 ředitel
 • v letech 1948 – 1951 národní správce pekárny

PÁNEK Karel

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Starý hornický veterán, již účastník stávky v roce 1882.
 • Později se umírnil a přidal k sociální demokracii.

PÁNEK Josef – Souš

 • Severočeský anarchista a hudebník ze Souše.
 • Hrál na akcích na podporu kamarádů a spolků.
 • V roce 1910 honořář z vystoupení věnoval na vydávání Hornických listů.

PÁNKOVÁ Anna – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na valné hromadě 26-ledna 1902 zvolena pokladní

PANENKA V. – Jižní Amerika

 • Severočeský anarchista, emigroval do ciziny a vydal se do Jižní Ameriky.
 • napsal dopis do Hornických listů v roce 1909 z Panamy.

PANUŠKA – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

PANZA – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu. Od roku 1910 v Libkovicích.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy v Lomu, později v Libkovicích.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

PAŘEZ František

 • Anarchista.

PAŘÍK Josef – Sobotka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Občanské vzdělávací jednoty „Osvěta“ pro okres Jičínský se sídlem v Sobotce
 • na ustanovující schůzi 1. dubna 1894 zvolen za jednatele
 • spolek při založení čítal 33 členů

PASAN Karel – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 30.dubna 1893

PAŠEK Jan – Svatava u Sokolova

 • Západočeský anarchista ze Svatavy (Zvodavy) na Sokolovsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Zakládající člen Všeodborového spolku Pokrok pro Svatavu a okolí.
 • Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za předsedu.
 • Bydlel ve Svatavě č.p. 189 (1907)

PAŠEK Antonín (1871 – ?) – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • narozen 16.6.1871 v Krašovicích č. 8
 • otec Josef Pašek
 • manželka Anna r. Vrábíková
 • bezvěrecká svatba 6.2.1899
 • bytem Most 794

PAŠKOVÁ Anna (1871 – ?) – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Narozena 28.2.1871 v Heundorfu č. 115
 • otec Josef Vrabík a Marie Fišeroví
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.6.1902
 • manžel Antonín Pašek (1871)
 • bezvěrecká svatba 6.2.1899
 • bytem Most č. 794

PATÁK Jan

 • básně otiskovány v anarchistickém časopise „Omladina“ (1904)

PÁTEK J. – Osek

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Spolku bezvěrců „Karel Havlíček“ v Oseku, součást Svazu socialistických bezvěrců
 • na valné hromadě 21.ledna 1923 zvolen za člena výboru – náhradníkem

PATERA Antonín – Třebušice

 • Severočeský anarchista a horník z Třebušic.
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, co oznámil na stránkách Hornických listů.
 • Člen Hornicé federace při ČFVO.

PATERA František – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pospolitost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1902 – 1905 člen představenstva
 • v roce 1902 revisor účtů

PATERA František – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Blahobyt všech“ v Lomu (1901 -1902)
 • od srpna 1901 místoředitel
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v první polovině 1899 člen dozorčí rady
 • v roce 1904 člen představenstva
 • bytel Lom č.p. 266
 • Severočeský anarchista. Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

PATERA Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v 1900 člen představenstva
 • V roce 1908 uspořádal finanční sbírku na vězeňský fond na hrazení výdajů na vězněné duchcovské anarchisty antimilitaristy.

PATOČKA Karel – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • v roce 1918 – 1919 člen představenstva
 • v roce 1920 – 1921 předseda

PATOČKA Karel – Vysoká nad Jizerou

 • Východočeský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Svolavatel schůzí ČFVO v Jablonci na Jizerou a Jilemnici.
 • Vězněn za aktivity ČFVO.

PATOČKA Josef – Vysoká nad Jizerou/Varnsdorf

 • Východočeský anarchista z Vysoké nad Jizerou.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora.
 • Podle policejních hlášení se v roce 1912 přestěhoval do Varnsdorfu.

PATROVSKÝ Václav – Nová Ves u Duchcova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 navržen na kandidátku do volen do Báňského společenstva za anarchistické hornictvo jako náhradník

PAUL František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat za člena na výborové schůzi 25. června 1893

PAUL Alois – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1894 revisor účtů ve výboru
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

PAUR Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářsko zábavního a podporovacího spolku „Omladina“ v Mostě
 • v roce 1896 účetní

PAUR František – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • zakládající člen
 • v roce 1895 první jednatel

PAUSKA – Peruc

 • Severočeský anarchista z Peruce na Lounsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na uvězněného anarchistu Adolfa Charváta pro jeho děti, sbírku organizovala ČFVO.

PAUZA Eman – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka a švagr Václava Draxla. Knihovník v Oseku.
 • Distribuce Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

PAUZA Emil – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním strojní zámečník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 28.ledna 1900 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

PAUZA Václav – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 12.srpna 1900 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

PÁV František – Písek

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

PAVEL N. – Chlumec nad Cidlinou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

PAVEL Jan – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • v srpnu 1896 se odstěhoval z Liberce
 • manželka Antonie Pavlová

PAVLOVÁ Antonie – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • v srpnu 1896 se odstěhoval z Liberce
 • manžel Jan Pavel

PAVEL František – Písek

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • druh Marie Dolejšové
 • v roce 1897 se stěhují z Písku a dávají o tom zprávu v anarchistické časopise „Proletář“: „Všem soudruhům v Písku, s kterými nebylo nám možno se osobně se rozloučiti, voláme při našem odchodu: Pokračujte k předu rázně, bez oddechu a bez bázně, mužně razte cestu v před prorazte otrokářů střed.“

PAVEL Antonín – Bukva

 • Západočeský anarchista z Bukvy ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost v Bukvě, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.
 • Na ní zvolen revisorem účtů.
 • Na valné konferenci Všeodborového spolku dělníků a dělnic Budoucnost dne 3.února 1907 zvolen revisorem účtů.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Uspořádal finanční sbírku na anarchistu Švejkovského v roce 1907.

PAVEL Bedřich – Lom

 • Severočeský anarchista a hostinský z Lomu.
 • V roce 1906 hostinec „U Šenpfuků“ v Lomu, poté hostinec „U Lednice“ v Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

PAVELKA

 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

PAVLATA Pavel – Hamr

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v dubnu 1902 svatba s Anežkou Lískovou
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

PAVLATOVÁ Anežka – Hamr

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v dubnu 1902 svatba s Pavlem Pavlatou
 • za svobodna Anežka Lísková
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

PAVLÍČEK Josef – Dvůr Králové nad Labem (1871 – 1896)

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen a zakladatel Dělnického spolku „Omladina“ ve Dvoře Králové
 • zemřel ve věku 25 let po krátké nemoci
 • bezvěrec, pochován bez obřadu při bezvěreckém pohřbu, nad hrobem promlouval anarchista Ekr

PAVLÍČEK František – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka.
 • Knihovník v Oseku.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

PAVLÍČEK František – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic. Povoláním horník.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), člen odbočky ČAF Ervenice.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

PAVLÍČKOVÁ Marie – Ervenice

 • Severočeská anarchistka z Ervenic.
 • Manželka Františka Pavlíčka.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

PAVLÍČEK Josef – USA

 • Český anarchista a žijící v USA v Chicagu.
 • Redaktor časopisu „Budoucnost“ v Chicagu (1883 – 1886).
 • Člen české sekce anarchistické „černé internacionály“ International workingmen association – IWA – Mezinárodní dělnické jednoty.

PAVLÍČEK Václav – Kopisty

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • zakládající člen Skupiny Volných myslitelů v Kopistech dne 11.prosince 1921
 • na ustanovující schůzi zvolen za důvěrníka
 • Severočeský anarchista a horník.
 • V roce 1910 za prací v Německu v Porýní. Poslal z Porýní smuteční prání k smrti Tomešeho kašeho do Hornických listů.
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930).
 • V roce 1920 na sjezdu SČH zvolen do kontrolní komise.

PAVLÍČEK – Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista z Dolního Jiřetína.
 • Přednášky o „Novomuthualismu“

PAVLÍK Josef – Hostomice

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Povoláním horník.
 • V roce 1907 pracoval na dole Karolína v Ohníči.
 • Dne 13.4.1907 propukla na dole Karolína stávka mladých horníků – povětšinou anarchistů za zvýšení mezd. Vlastník dolu požadavky zamítl. Další jednání bylo smluveno 15.4. 1907, také bez výsledku. Proto druhý den 16.4. 1907 již stávkovalo celé osazenstvo dolu Karolína. Vedení dolů dalo stávkujícím ultimátum nastoupit do 18.4. 1907 do práce, stávkující odmítli. Vedení podniku se pokusilo stávku zlomit tím, že propustilo anarchistické delegáty Václava Vyčichla, Brnka a Pavlíka. Záslal jim tajně výplatu i pracovní knížky poštou, protože předpokládala, že by je odmítli převzít. Stávkujííc solidárně přidali do požadvků, podmínku ukončení stávky znovuzaměstnáním propuštěných anarchistických odborových předáků. Zároveň byla zahájena solidární sbírka na stávkujcící a propuštěné Volným sdružením českých horníků.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.
 • Člen a jednatel Všeodborového hornicko hutnického vzdělávacího spolku Mezinárodní jednota (1906) v Hostomicích, součást ČFVO.
 • Bydlel na adrese Hostomice č. p. 117.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ v Hostomících (1900 – 1907)
 • v roce 1904 ředitel
 • V roce 1905 místoředitel
 • v roce 1902 člen představenstva
 • člen Všeoborového odborného hornicko hutnického a vzdělávacího spolku „Mezinárodní jednota“ v Hostomících (založen 1892)
 • v roce 1902 předseda
 • svolavatel Konference anarchistů severozápadních Čech 25-26.prosince 1902 v Hostomících

PAVLÍK V. JAROMĚŘSKÝ – Dvůr Králové nad Labem

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • do října 1896 v Náchodě a stěhuje se do Dvora Králové
 • na stránkách „Proletáře“ na rozlučku náchodským anarchistům píše: „Soudruhům Náchodským, s kterými jsem se pro mém odchodu z Náchoda nemohl rozloučiti, volám z hloubi srdce: „Na Zdar!“ bratři volám vám, bojujte jen rychle, ostře, porážejte všude klam, jenž jest nabarvený pestře.“

PAVLÍK František (1870 -?) – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 10.4.1870 v Nezdicích u Sušice
 • povoláním zedník
 • rodiče František Pavlík a Barbora r. Uhlíková z Nezdic č.p. 54
 • vdovec, v roce 1904 podruhé oženils vatba 24.4.1904
 • druhá manželka: Marie Prunerová, narozena 7.10.1879 ve Velvarticích u Sušice, otec Čeněk Pruner a matka Barbora r. Praisnerová
 • za svědky jim šel horník Josef Bláha a pekař Emanuel Knotek
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • na schůzi 5.6. 1904 zvolen delegátem do pořadatelského komité pro dětský výlet spojených organizací mostecka
 • vyřizoval korespondenci za komitet
 • bydlel v Osecké č.p. 328 v Lomu
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 12 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí

PAVLIS Antonín (1870 -?) – Hostomice

 • Severočeský anarchista z Hostomic.
 • Povoláním horník.
 • Narozen 7.7.1870 v Štěpánově u Kladna
 • domovská obec Bzová u Hořic
 • v roce 19221 vdovec
 • do Bíliny v roce 1889
 • horník, dřevění dolů na dole Svornost v Ohníči
 • družka Marie Chytráčková, narozena 30.12.1866 v Štěpánově na Kladně, do Hostomic v roce 1893
 • děti: František 1899 v Hostomicích, Antonín 1905 v Hostomicích q Marie 1902 v Hostomicích
 • Člen spolku Všeodborový hornicko hutnický a vzdělávací spolek „Mezinárodní jednota“ (1896-1914).
 • V roce 1910 mu zemřela manželka.
 • V roce 1910 vedl soudní spor s Českou duchcovskou společností a bratrskou pokladnou v Mostě.
 • V roce 1921 bydlel na Náměstí č.p. 21 v Hostomicích.

PAZDERA Karel – Most

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Spolku horníků a hutníků v Mostě
 • v roce 1903 první jednatel
 • v roce 1904 jednatel

PAZDERA František – Zvodava

 • Severozápadočeský anarchista ze Zvodavy na Sokolovsku.
 • Zakládající člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí.
 • Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za pokladníka.

PAZEK František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 27.února 1893)

PECA – Třebechovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • příspěvky na vydávání anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)

PECA Antnonín – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen Potravního družstva Volnost v Lomu.
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • Na valné hromadě, která proběhla 26. února 1911 zvolen členem správní rady
 • v roce 1912 člen správní rady
 • v roce 1913 člen správní rady
 • V roce 1914 člen správní rady
 • V roce 1915 člen správní rady
 • V roce 1916 člen správní rady
 • V roce 1917 člen správní rady
 • V roce 1918 člen správní rady
 • povoláním horník

PECKA Josef Boleslav (1849 – 1897) – USA

 • od 80. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 7.6.1853 v Řenčově u Rakovníka
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty česká sekce International Worker People assocation (IWPA)
 • redaktor anarchistického časopisu „Budoucnost“ v Chicagu

PEČENKA Františka – USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • před rokem 1904 emigrovali do USA
 • dopis do anarchistického časopisu „Omladina“ (1904) s přáním, aby jim Karel Vohryzek psal a zůstali v kontaktu s hnutím v Čechách

PEČENKA Václav – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

PEČENÝ Prokop – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1893 člen výboru

PECH Petr (1891 – 1973) – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • narozen 2.2.1891 v Bratrouchově u Jilemnice
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1907
 • povoláním tovární dělník
 • člen ČFVO (1904 – 1908)
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • člen České anarchistické federace (1904 – 1914)
 • Působil v redakci časopisu anarchistické mládeže „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914)
 • kolportér anarchistických novin Zádruha, Mladého Průkopníka a Proletáře z Liberce
 •  Člen spolku „Klub Mládeže Ratolest“ ve Dvoře Králové nad Labem
 • jednatel spolku
 • zemřel 7.7.1973

PECH Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  

PECH Václav – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu u Mostu.
 • V roce 1910 pracoval na dole Habsburg, poté nemoc.

PECHA František – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pospolitost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1904 – 1905 člen představenstva

PECHA Ferdinand – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pospolitost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1901 – 1902 revisor účtů
 • v roce 1903 – 1905 člen dozorčí rady

PECHÁČKOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.2.1909
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za místojednatelku.

PECHAN V. – Teplice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Spolku „Pokrok“ v Trnovanech u Teplic
 • na valné hromadě v roce 1907 zvolen za předsedu
 • bydlel na adrese: Rytířská ulice č.p. 541 v Trnovanech u Teplic
 • Severočeský anarchista a horník z Trnovan (dnes součást Teplic).
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • sbírka na Agitační fond
 • Člen a předseda Spolku „Pokrok“ v Trnovanech (1907)

PECHAR Josef – USA

 • dopisoval do Omladiny (1904)

PECHMAN Hynek – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

PECHR Alois – Horní Jiřetín

 • Severočeský anarchista a horník z Horního Jiřetína.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Později člen Zemské jednoty horníků.

PEJCHAR Cyril – Košťany

 • Severočeský anarchista z Košťan u Teplic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

PEJCHAR Jan – Košťany

 • Severočeský anarchista z Košťan u Teplic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF. Do seznamu se přihlásila také jeho manželka.

PEK Jindřich – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

PEKAŘ Karel – Bukva u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za místopředsedu
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • odešel za prací do Rumunska mezi lety 1896 – 1897
 • povoláním obuvník
 • v létě 1897 založil spolu s dalšími českými anarchisty Spolek odboru obuvnického
 • na ustanovující schůzi spolku zvolen za druhého předsedu

PĚKNÝ Josef – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

PELANT – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

PELC Jan – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1902 bytem Lom č. 286

PELC František – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a jednatel Čtenářsko vzdělávacího spolku Lid v Motyčíně (1906), součást ČFVO.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

PELC František – Háj u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova (1900 – 1903)
 • 1901 revisor účtů

PELC František – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek (1910).
 • Člen Všeodborového kooperativního spolku pro oboje pohlaví v Břežánkách, v roce 1910 jednatel spolku.

PELÍŠKA Josef – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Souši
 • v roce 1901 předseda

PELLER V. – Litoměřice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na anarchistický časopis „Proletář“ (1896 -1897)

PELLER Václav – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista z Louky.
 • Odběratel časopisů Matice dělnické, Nového Kultu či Hornických listů.
 • Bydlel na adrese Louka č.p.23.

PĚNÍČEK Josef – Grunwald

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

PERGL Josef (1876 – ?) – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Narozen 10.10.1876 v Bzové č. 11 u Hořovic
 • otec Josef Pergl v Bzové a Anna Vokáčová ze Zbirohu
 • manželka Agustýna r. Mullerová
 • bezvěrecká svatba 20.1.1902
 • v roce 1902 bydlel v Mostě č. 489
 • Člen a jednatel Dělnicko vzdělávacího podporujícího spolku v Mostě.
 • jednatel spolku v letech 1909 -1910, byly na něj adresovány zásilky , ty měly být posílány na adresu Okružní třída č.p. 387 v Mostě.
 • V roce 1907 organizoval finanční sbírku na pronásledovaného anarchistu a jeho sirotky Adolfa Charváta, Peníze byly zasílany na jeho tehdejší adresu Okružní třída č.p. 779 v Mostě.
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930).
 • Na sjezdu SČH v roce 1920 v Mostě zvolen do ústředního výboru pro sever.
 • Bydlel na adrese Okružní třída č. p. 387 v Mostě v roce 1925.

PERGLOVÁ Augustýna (1879 – ?) – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Narozena 23.6.1879 v Třticích č. 116
 • rozena Augustýna Mullerová
 • rodiče: Václav Muller a Anna r. Uhlirch
 • manžel Josef Pergl
 • bezvěrecká svatba 20.1.1902
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.2.1904
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za přísedící členku výboru.

PEŠEK Josef – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic.
 • Člen Všeodborového vzdělávacího spolku „Májoslav“, v letech 1909 a 1910 zvolen jednatelem.

PEŠEK František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • přijat za člena na výborové schůzi 6. dubna 1891

PEŠEK Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 24.července 1892 zvolen do volebního výboru pro valnou hromadu
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen členem výboru
 • na mimořádné valné hromadě 5.srpna 1894 zvolen prvním jednatelem,
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za člena výboru

PEŠEK Václav – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu. Povoláním horník.
 • Člen Hornicko hutnického spolku v Mostě, v roce 1910 jednatel.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného spolku horníků a hutníků v Mostě
 • na valné hromadě 16.4.1905 zvolen místojednatelem

PEŠÍK V. – Ledvice/Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic
 • v roce 1910 bydlel v Nové Vsi u Duchcova
 • Člen Severočeské hornické federace
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Finanční příspěvek na nemocného anarchistu Václava Štrobla.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

PEŠL M.

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

PEŠL Petr – Košťany

 • Severočeský anarchista z Košťan.
 • Člen a jednatel Všeodborového a kooperativního spolku v Košťanech.
 • Bydlel na adrese Košťany č.p. 238 u Teplic.

PEŠTA Josef – Liberec/Freiberk

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a revisor Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).
 • v roce 1893 jednatel spolku
 • Později emigroval do Německa a usadil se ve Freiberku.
 • Předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ ( 1908 – 1914) – orgán ČAF.

PEŠTA František – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • v roce 1913 – 1915 člen představenstva

PEŠTÁKOVÁ Filoména – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 9.11.1902

PETEROVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 9.11.1902

PETR Josef – Hroby

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ v Hrobech (1902 -1904)
 • od července 1903 náměstek ředitele

PETRÁČEK

 • Severočeský anarchista. Povoláním horník.
 • V roce 1906 pracoval na dole Korunní princ Rudolf, na kterém zorganizoval solidární sbírku na anarchistu Václava Štrobla, který utrpěl vážná zranění na dole.

PETRÁŇ – Trnovany/Teplice

 • Severočeský anarchista z Trnovan u Teplic (1910).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

PETRÁŇ Josef (1873 – ?) – Hostomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 14.10.1873 ve Věšíně u Břežínky na Příbramsku
 • do Hostomic 1897
 • 1921 již vdovec
 • v roce 1914 jako hornék ve Vajmanově továrně na brigety, od roku 1921 jqko dělník
 • družka Josef Pešková (též vdova), narozena 29.10.1868 v Štěpánově u Kladna
 • děti: Václav Petráň (1899), Josef (1901), Berta (1904), Růžena (1906) a Květena (1914)
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ v Hostomících (1900 – 1907)
 • v roce 1902 člen správní rady
 • v roce 1903 – 1905 kontrolor
 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou. Povoláním horník.
 • Manželka Barbora Petráňová.
 • Člen Všeodborového odborného hornicko hutnického vzdělávacího spolku „Mezinárodní jednota“ v Hostomicích.
 • Předplatitel časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Distribuce kalendářů ČAF.
 • Člen Severočeské hornické federace
 • Člen Volného sdružení českých horníků
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • V roce 1921 bydlel ve Světské č. 155 v Hostomivívh

PETRÁŇOVÁ Barbora – Hostomice nad Bílinou

 • Severočeská anarchistka z Hostomic nad Bílinou.
 • Manžel Josef Petráň.

PETRÁNĚK František J. – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen Volného sdružení anarchistů – VSA (1923).
 • Redaktor a vydavatel časopisu „Bezvládí“ (1923) v Praze.
 • Iniciátor obnovy anarchistického hnutí po I. Světové válce v jeho předválečné podobě. Za vydávání Bezvládní perzekuován.

PETRBOK Václav (?-1904) – Břežánky

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • pracovní úraz na dole Emeran
 • zemřel v nemocnici na následky zranění
 • bratr Josef Petrbok

PETRBOK Josef – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek.
 • V roce 1908 uspořádal v Hostomicích finanční sbírku na vězeňský fond na hrazení výdajů na vězněné duchcovské anarchisty antimilitaristy.

PETRMICHL Petr – Želénky

 • Severočeský anarchista a horník ze Želének u Duchcova.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy a anarchistických brožur.
 • Uspořádal finanční sbírku na anarchistu Švejkovského v roce 1907.

PETRŽÍLEK Jan – Vídeň

 • Český anarchista a žijící v Vídni.
 • Odpovědný redaktor časopisu „Proletář“ ve Vídni (1883).

PETRŽÍLEK Josef – USA

 • Český anarchista a žijící v USA.
 • Redaktor časopisu „Budoucnost“ v Chicagu (1883 – 1886).
 • Člen české sekce Mezinárodní dělnické jednoty – International workingmen asociation (IWA) – tzv černá internacionála (1883 – 1886).

PFEIFER – Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Oseka.

PFLEGER Josef – Kopisty

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911 i s družkou
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

PICKA Čeněk – Hrdlovky u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě 23. dubna 1916 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1917 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1918 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1929 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1930 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1931 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1932 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1933 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1934 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1935 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1936 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1937 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1938 zvolen ředitelem družstva
 • na valné hromadě 1939 zvolen ředitelem družstva
 • bytem Hrdlovka č.p. 297

PICL Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat za člena na výborové schůzi 29.května 1892,
 • na výborové schůzi 19.července 1896 přijat za člena

PICL M.

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

PIDRMAN

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Články v anarchistickém týdeníku Hornické listy.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Hornické federace při ČFVO.

PIHERT Arnošt (1879-?) – Praha/Nusle

 • Pražský anarchista.
 • Narodil se v Hřivicích u Loun.
 • První manželka Marie Petráčková.
 • Druhá manželka Anna Dušková (1874).
 • Měl dva syny Arnošta Piherta narozeného v roce 1901 a Josefa Piherta narozeného 1902.
 • Živil se jako obchodní příručí, později jako sluha v obchodě.
 • Člen Politického spolku anarchistů Vilém Korber v Čechách (1904 – 1907).
 • Bydlel v Nuslích č.p.194

PIHERT Kryštof – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen a jednatel Politického spolku anarchistů Vilém Korber v Čechách (1904 – 1907).

PICH Antonín – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

PICH Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 27. března 1892

PÍCHA – Vídeň

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

PÍCHA M.

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefoního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

PICHLA

 • Severočeský anarchista z Mostecka.
 • Dne 31.5.1908 promlouval na schůzi lidu v Růžodolu.

PIKART František – Konobrž

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Konobrži
 • v roce 1924 zvolen za pokladníka a kolportéra časopisu „Maják“

PIKART – Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Oseka.
 • Někdy psán Pikard.
 • Člen Severočeské hornické federace
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

PILAŘ Antonín – Prošvice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

PILAŘ Jan – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1914
 • povoláním stavební dělník

PILÍK František- Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného podporujícího spolku hornického v Duchcově
 • na celoroční valné hromadě 8.listopadu 1896 zvolen za člena výboru bez funkce

PILLER – Ústí nad Labem

 • Severočeský anarchista z Ústí nad Labem.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

PILNÁ Anna – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na valné hromadě 26-ledna 1902 zvolena přísedící členkou výboru

PILOUS Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

PILZ František – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 6 dní těžkého žaláře

PILZ Vilém – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • osvobozen

PINC

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

PINKAS Ludvík – USA

 • Česko – americký anarchista z Edwardsville v USA.
 • Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na vězeňský fond ČFVO do Čech (1905)

PINKAVA Josef – Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • podpora od anarchistu z Wigelsdorfu

PINKAVA Leopold (1878 – 1939) – Louny

 • Severočeský anarchista z Loun.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Redakce časopisu „Mladý Průkopník“ (1910). Časopis byl v roce 1910 úředně zakázán, redaktoři zatýkání a souzeni.
 • Vyřizoval objednávky knihy sociálních a lyrických básní anarchistického básníka Jana Duhana vyšlé v únoru 1907.
 • Člen České anarchistické federace.
 • Vydavatel a redaktor listu „Zájmy řemeslníků“ – časopis neutrální odborové organisace řemeslníků rakouských drah. List vycházel v Lounech v roce 1910, první číslo vyšlo 15.října 1910.
 • Redakce a administrace se nacházela u něj v bytě. Bydlel na adrese Pivovarská č. p. 14 v Lounech.
 • Zemřel ve věku 61 let a pohřben byl v Lounech dne 30.8.1939.

PIPSKÝ

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

PÍSAŘOVIČ Josef (1871 – 1945) – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • V roce 1907 pobýval v Háji u Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na Velkém táboře horníků 16.června 1906, pověřen shromážděnými horníky předat resoluci ministru orby.
 • Dne 11.července člen anarchistické deputace u ministra orby ve Vídni.
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1907 v Mostě, kde vystoupil jako řečník před 5000 shromážděnými anarchisty.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen obvodním důvěrníkem (místostarostou) Hornické federace.
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen předsedou.
 • Vyřizoval korespondenci a přihlášky za členy Zemské jednoty horníků na jeho adrese: Rudolfova ulice č.p. 1167 v Mostě.
 • Již od roku 1901 pracoval pro majitele Baldaufa na dole Richard. Pro své anarchosyndikalistické aktivity vyhozen opakovaně z dolu v roce 1903 a 1905.
 • Člen Severočeské hornické federace, po jejím zákazu Člen Volného sdružení českých horníků. Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Organizoval sbírku na stávkující na dole Hermína v roce 1907.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za obvodního důvěrníka pro Mostecko.
 • V roce 1906 bydlel na adrese Gothova č.p. 1212 v Mostě.
 • Promlouval na táboru lidu v Souši dne 3.7.1910 proti zdražování potravin.
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen obvodním důvěrníkem ČFVO pro Most
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)

PÍSAŘOVIČOVÁ Růžena – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.6.1904
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za místopředsedkyni.

PIŠTORA Václav – CHUDEŘÍN

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Horní Litvínov
 • na jaře 1906 převzal post důvěrník ČAF Horní Litvínov
 • bydlel na adrese: Chudeřín č.p. 55
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)
 • Severočeský anarchista z Chudeřína.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Člen Hornické federace.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1914.)

PIŠTORA Václav – Horní Litvínov

 • Severočeský anarchista z Horního Litvínova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Odcestoval za prací do Německa do Marxlohu.
 • Člen a předseda Krajinského vzdělávacího spolku Svatopluk Čech (1912).
 • V roce 1908 uspořádal finanční sbírku v hostinci u „Starého světa“ na podporu stávkujících textilních dělníků ČFVO v Horním Litvínově.
 • Dne 31.5.1908 promlouval na schůzi lidu v Růžodolu.

PIŠTOROVÁ Reindlová Barbora – Dolní Litvínov

 • Severočeská anarchistka z Dolního Litvínova.
 • Od února 1908 koordinátorka peněžní sbírky na podporu stávkujících textilních dělníků ČFVO v Horním Litvínově
 • Členka České federace všech odborů, prostřednictvím Hornických listů informovala o průběhu sbírky v roce 1908.

PITNER Karel – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

PLAČEK Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 16.května 1897 přijat za člena
 • v roce 1899 člen výboru a revisor

PLACHÝ Jan – Liberec

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • v roce 1897 se stěhuje z Liberce a loučí se s kamarády z hnutí na stránkách anarchistického časopisu „Proletář“.
 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 30.ledna 1897 zvolen za knihovníka

PLÁNIČKA František – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • v roce 1908 a 1909 místoředitel
 • bydlel v Libkovicích č.p. 92, pak se stěhuje do Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Organizoval sbírku v Lomu sbírku na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908.
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady.

PLAŠIL Jan – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v 1906 – 1907 člen dozorčí rady

PLATIL M. – Letná

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

PLAUS Jan – Obrnice u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Obrnicích
 • na valné hromadě 10.února 1924 zvolen za přísedícího člena výboru

PLAVÍK František – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a pokladník Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1893).

PLECITÝ Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 3.července 1892

PLECITÝ Karel – Kladno

 • Středočeský anarchista z Kladna.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Vydavatel a redaktor časopisu „Omladina“ (1892 – 1893).
 • Náhradou za konfiskovanou „Omladinu“ vydával časopis „Mládeži“ na Kladně.
 • Člen Spolku „Omladina“ na Kladně.

PLECITÝ Josef – Proboštov/Teplice/Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Proboštova u Teplic. V roce 1919 bydlel v Hrdlovce u Duchcova
 • Člen Spolku „Hornická organizace“ v Proboštově. Spolek sídlil v hostinci „U Švýcarska“ v Proboštově.
 • V roce 1906 ve Spolku „Odborová organizace“ zastával funkci jednatele.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce (1898 -1948)
 • na valné hromadě v roce 1919 zvolen skladníkem družstva

PLECHÁČ Jan – Most

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Mostě
 • skupina obnovena po válce v srpnu 1919
 • v roce 1919 důvěrník
 • na valné hromadě 2.února 1924 zvolen za předsedu
 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Člen Zemské jednoty horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

PLECHÁČ Antonín – Jaroměř

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • bratř Vl. Plecháče
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 organisace sbírky na výluku stávkujicích textiláků v Brandlu nad Nisou u Jablonce

PLECHÁČ Vl. – Jaroměř

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • bratr Antonína Plecháče
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • v roce 1911 organisace sbírky na výluku stávkujicích textiláků v Brandlu nad Nisou u Jablonce

PLECHÁČEK

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914)

PLETÁNEK – Lysec/Lbýn

 • Severočeský anarchista a učitel v Lysci – Lbýn.
 • Člen anarchistického hudebního sboru tamburašů.

PLETKA František – Vídeň

 • Český anarchista a stavební dělník žijící ve Vídni.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Federace stavebního dělnictva při ČFVO.
 • redaktor anarchistického listu „Dělnické plameny“
 • sbírka na Agitační fond (1907)

PLÍHAL – Prošovice

 • Anarchista z Prošovic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

PLICHTA Alois – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Povoláním zedník v roce 1908.
 • Odpovědný redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci (1908).
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Krajský důvěrník pro ČAF Liberecko.
 • Zakládající člen Federace textilního dělnictva (1906 – 1908).
 • Člen Česká federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Bydlel na adrese Horní Růžodol č. p. 209.
 • Po 1.světové válce žil v Praze v ústraní a do hnutí se již nezapojoval aktivně, důvody píše v článku v časopise „Červen“ v roce 1919.

PLITZ Vladimír – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

PLÍVA Josef – Podmoklice u Semil

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • v roce 1902 se odstěhoval

PLNÝ – Velká Poříč

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

PLOCH Antonín – Dolní Jiřetín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1932 – 1935 místoředitel
 • v roce 1936 – 1939 ředitel
 • bydlel v Dolním Jiřetíně č.p. 15
 • od roku 1935 v Mostě
 • povoláním obchodní zaměstnanec
 • v roce 1945 obnovil družstvo
 • v roce 1947 národní správce družstva
 • po válce v Jizerní ulici č.p. 714 v Mostě, důcgodce
 • v roce 1948 úředník (ředitel) družstva

PLOS Antonín – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky u Litvínova.
 • Distributor časopisu Hornické listy.

PLUHAŘ – Smržovka

 • Severovýchodčeský anarchista ze Smržovky u Tanvaldu.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a distribuce Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.

PLUSKAL Josef – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním obuvník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

PLZÁK Alois – Smečno

 • Středočeský anarchista a horník ze Smečna na Kladensku.
 • V roce 1911 ze Smečna č. 274

PLZÁK Karel (1889 -?) – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Narozen 21.4.1889 v Bělohosle u Uhlířských Janovic na Kutnohorsku
 • v Záluží přihlášen 1906
 • horník, dělník na dole Kolumbus
 • manželka Ema Plzáková (1889)
 • dcera: Marta (1912) v Záluží
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • V roce 1921 bytem Záluží č. 105

PLZÁKOVÁ Ema (1889 – ?) – Záluží u Mostu

 • Severočeská anarchistka ze Záluží u Mostu.
 • Narozena 14.7.1889 ve Vranovicích u Rakovníka
 • do Záluží r. 1904
 • manžel Karel Plzák (1889)
 • děti: Marta Plzáková (1912)
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

POCNAR Václav – Brodce u Horky nad Jizerou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnické vzdělávací jednoty „Volnost“ v Brodce
 • na ustanovující schůzi 28.ledna 1894 zvolen účetním
 • vstoupilo 47 členů
 • spolková místnost v hostinci „U Jandy“

POČTA Václav (1881 – ?) – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 22.10.1881 v Pecině u Nového Strašecího
 • do Záluží r. 1902
 • manželka Anna Počtová, nar. 17.4.1880 ve Výskách u Rokycan, do Záluží roku 1907
 • děti: Václav (1908) v Záluží, Vlastinka (1912) v Záluží a Jaroslav (1913) v Zálužé
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • na ustanovující schůzi 19.prosince 1909 zvolen členem představenstva
 • v roce 1912 – 1914 člen představenstva
 • Někdy uváděn jako Pošta.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Rovnost v Záluží.
 • V roce 1910 člen výboru spolku Rovnost.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Bydlel na adrese Záluží č.p. 170.
 • v roce 1921 horník na dole Centrum, Severočeská uhelná společnost

POČTA Jan – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník ze Záluží u Mostu.
 • Někdy uváděn jako Pošta.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Rovnost v Záluží.
 • V roce 1910 nemocen, obdržel podporu od spolku.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

POČTA Rudolf – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Někdy uváděn i jako Pošta.
 • V roce 1909 svolával schůze anarchistických bezvěrců, jako tu 30.5.1909 v Záluží.
 • Byl určen jako kontaktní osoba pro anarchistické bezvěrce.

POČTA Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na valné hromadě 30. srpna 1891 zvolen členem výboru
 • v roce 1892 po dobu nemoci obdržel v lednu 5 zlatých příspěvek od spolku
 • v únoru dalších 6 zlatých, v březnu 4 zlaté
 • v dubnu 1894 obdržel 1 zlatý za to že spolku odvezl jeviště ze Střelnice

POČTA Štěpán – Most

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Spolku horníků a hutníků v Mostě
 • v roce 1904 první jednatel
 • uváděn také jako Pošta Štěpán

PODDANÝ Jan – Vídeň

 • Český anarchista žijící a působící ve Vídni.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Vídeň X
 • na podzim 1905 důvěrník ČAF Vídeň X za odstupujícího Linze
 • bydlel na adrese: Herthergasse 12-I-17
 • v roce 1906 koordinátor sbírky na vyloučené stavební dělníky ve Vídni
 • člen Federace stavebních dělníků. Součást ČFVO
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Federace stavebního dělnictva při ČFVO ve Vídni.
 • Organizoval podporu pro vídeňské anarchistické stavební dělníky, kteří trpěli výlukou za stávku.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“, brožur a kalendářů ČFVO pro Rakousko.
 • Bydlel na adrese V. Herthergasse 12 I 17, Vídeň.

PODHORA František – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • příspěvek na vydávání anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

PODHORA František – USA

 • Český anarchista a horník žijící v USA v Edwardsville.
 • Předplatitel časopisu Hornické listy.
 • Poslal příspěvek na propuštěné anarchistické horníky.

PODLIPSKÝ Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • zvolen náhradníkem ve výboru na ustanovující schůzi 1890

PODOL – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

PODOLKA Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na výborové schůzi 24.července 1892 zvolen do volebního výboru pro valnou hromadu jako revisor

PODOLKA František (1862–1941)

Chudeřín/Most

 • Severočeský anarchista a horník z Chudeřína, poté Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na Velkém táboře horníků 16.června 1906, pověřen shromážděnými horníky předat resoluci ministru orby.
 • Dne 11.července 1906 člen anarchistické deputace u ministra orby ve Vídni.
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1907 v Mostě, kde vystoupil jako řečník před 5000 shromážděnými anarchisty.
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen druhým místopředsedou.
 • V roce 1906 pracoval na dole Radecký. V roce 1906 na dole uspořádal sbírku mezi horníky na organizaci akcí proti bratrské pokladně.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.
 • Na valné hromadě Zemské jednoty horníků 10.7.1910 konané v hostinci Janský dvůr v Mostě se František Podolka vzdal funkce předsedy.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • členem od 1890
 • pořadatel čtenářských hodin spolku
 • na členské schůzi 2. ledna 1892 pověřen předčítáním v německém jazyce
 • v roce 1904 bydlel v Lomu č.p. 403, kam se na něj mohli obracet jako na starostu ČFVO
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen starostou ČFVO
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)

PODOLKOVÁ Františka – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 2.8.1903

PODRABSKÝ Josef (1883 – 1923) – Duchcov/Osek/Chudeřín

 • Severočeský anarchista z Duchcova. V roce 1910 bydlel v Oseku.
 • Narodil se 12.5.1883 v Dolním Svinoří u Mělníka
 • otec František Podrabský a Alžběta roz. Vošvrlová
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • V roce 1906 perzekuován za distribuci „Nové Omladiny“. Několikrát zatčen během kolportáže, četníci mu zabavili časopisy a provedly domovní prohlídky.
 • V Oseku členem Spolku Rovnost, v roce 1910 předseda.
 • Člen Zemské jednoty horníků.
 • Po válce v Chudeříně č.p. 102, skončil s havířinou a otevčel si trafiku
 • zemřel 23.12.1923 na tuberkulózu plic
 • pohřeb 25.12.1923 v Chudeříně

PODROUŽEK A. – Zákolany

 • Středočeský anarchista a horník ze Zákolan na Kladensku.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1908 organizoval a přerozděloval finanční zásilky na propuštěné horníky z dolu Felix u Zákolan. Bylo tehdy propuštěno 11 horníků, šest jich nalezlo práci na jiných dolech a pro zbylých pět organizovala Hornická federace pomoc.

PODROUŽEK František – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen, jednatel a zakladatel Politického spolku anarchistů Vilém Korber v Čechách (13.3. 1904).
 • Dne 11.listopadu 1906 zahájil veřejnou schůzi ve Smečkách v Praze „U České koruny“ k památce popravených chicagských anarchistů.

PODUBSKÝ Josef – Mnichovo Hradiště

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

PODZEMSKÝ Petr

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • posílal články do anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

PODZIMKOVÁ Zdeňka – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchistka a činovnice v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • členka místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupila roku 1912
 • povoláním tovární dělnice

POHAN Petr

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Psal články do časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

POHL František – Lipětín

 • Severočeský anarchista z Lipětína.
 • Člen Občanského vzdělávacího dělnického spolku Omladina v Lipětíne.
 • V roce 1908 recitace básní na večírku 11.listopadu spolu Omladina v Lipětíně, věnovaného památce popravených anarchistů z Chicaga.

POCHMAN Josef – Ledvice

 • Severočeský anarchista z Ledvic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

POCHMAN František – Bílina/Ledvice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1901 – 1902 člen představenstva
 • Severočeský anarchista působil v Bílině, později v Ledvicích
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

POCHMAN Jaroslav – Ledvice

 • Severočeský anarchista z Ledvic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

POCHMANOVÁ Antonie – Ledvice

 • Severočeská anarchistka z Ledvic.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

POCHOBRADSKÝ

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za pokladníka celé federace.

POK Jan – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Pracoval na dole Anna v Souši.
 • Kamarád Františka Kubínka, organizoval finanční podporu po jeho smrti pro jeho manželku a sirotky v roce 1907.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.

POKOVÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1906
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za revisorku.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za revisorku.

POKORA Jan – Most/Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • zvolen 1. druhým místopředsedou na ustanovující schůzi 1890
 • Severočeský anarchista a horník z Lomu
 • zakladatel Odborného spolku hornicko hutnického v Lomu, založen 6. dubna 1892

POKORNÁ Anna – Kopisty

 • Severočeská anarchistka z Kopist.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

POKORNÝ Josef – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a pokladník Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1893).

POKORNÝ Josef – Hrdlovky u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním zedník
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě 1910 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1911 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1912 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1913 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1914 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1915 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1920 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1921 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1922 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1923 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1924 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1925 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1926 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1927 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1928 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1929 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1930 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1931 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě 1932 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1933 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1934 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1935 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1936 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1937 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1938 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1939 zvolen kontrolorem družstva
 • bytem v Hrdlovce č.p. 74

POKORNÝ Čeněk – Osek

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnický kooperační spolek v Oseku (1901 – 1903)
 • v roce 1902 -1903 kontrolor

POKORNÝ – Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista a horník z Dolního Jiřetína.
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen ve výboru do funkce revisora účtů.
 • Člen Severočeské hornické federace
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

POKORNÝ Alois – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1893 člen výboru

POKORNÝ Alois – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

POKORNÝ František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 28.září 1891

POLABSKÝ Otto – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • Redakce časopisu „Proletář“ v Liberci.

POLÁČEK Julius – Praha/Karlín

 • Pražský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), člen skupiny ČFVO Karlín.
 • Přednáší na recitačních večírcích a nabízí své služby ostatním skupinám ČFVO.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Přednášky na téma „Sociální literatura“.
 • Bydlel na adrese Eliščina třída č.p. 9 v Praze Karlíně.

POLÁK – Mladá Boleslav

 • Středočeský anarchista z Mladé Boleslavi.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), člen skupiny ČFVO Mladá Boleslav.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Mladou Boleslav.

POLÁK Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • na schůzi 7. února 1892 zvolen členem zábavného komitétu spolku
 • na členské schůzi 6. března 1892 zvolen za druhého knihovníka
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen druhým jednatelem
 • během roku 1894 vyloučen

POLÁK Josef – Sokolov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

POLLÁK Václav – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady.
 • V roce 1908 zatčen četníky během protičeských násilnosti ze strany německých nacionalistů v Duchcově.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

POLANECKÝ František – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1892 člen výboru
 • povoláním prádelník

POLCAR František – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1900 – 1902 člen představenstva

POLEDNÝ Josef – Mnichovo Hradistě

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Mnichově hradišti
 • zakládající člen, vznik před vánocemi 1891
 • v roce 1891 člen výboru
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

POLEJ Josef – Bražec u Náchoda

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • na jaře 1902 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem a oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

POLÍVKA Antonín – Lom/Kanada

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Odpovědný redaktor časopisu „Nová Omladina“ (1906 – 1907).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na ustavujícího sjezdu ČFVO ve dnech 27. listopadu 1904 v Lomu, zvolen obvodním důvěrníkem.
 • Nějaký čas pracoval v Německu v Bochum.
 • Dne 16. června 1906 mu zemřel syn Jaroslav Polívka, také anarchista jako jeho otec.
 • V roce 1906 emigroval do Ameriky a usadil se v Kanadě. Posílal  články o Kanadě.
 • Za redaktorství časopisu „Nová Omladina“ (1906 – 1907) popotahován soudně. Dne 24. 3. 1906 před soudem společně s Karlem Vohryzkem a Ladislavem Knotkem s obviněním z „pobuřování“ za článek v časopisu „Nová Omladina“ z čísla 3. Osvobozen.
 • Poslal v roce 1908 finanční dar na náhrobek známého anarchisty A.V.Habera.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1903 okresní důvěrník SFH Lom
 • bydlel v Lomu v Račické ulici č.p. 392 (1903)
 • člen redakce anarchistického časopisu „Omladina“
 • v roce 1904 pověřen příjmat předplatné na „Omladinu“
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • svolavatel a předsedající 20 000 táboru v Lomu dne 27.7.1904
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen obvodním důvěrníkem ČFVO pro Lom
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)

POLÍVKA František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na výborové schůzi 21.června 1896 přijat za člena
 • na mimořádné výborové schůzi 19. srpna 1896 zvolen jako delegát na spolkovou slavnost do Lipětína

POLÍVKA Jaroslav (?- 1906) – Lom

 • Severočeská anarchista a horník z Lomu.
 • Syn anarchisty Antonína Polívky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zemřel 16. 6. 1906.

POMEJ Josef – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen Spolku cukrovarnického v Krásném Březně.

PONDĚLÍČEK Josef (1861 – ?) – USA

 • Český anarchista a malíř žijící v USA v Chicagu.
 • Redaktor časopisu „Budoucnost“ v Chicagu (1883 – 1886).
 • Člen české sekce anarchistické „černé internacionály“ International workingmen association – IWA – Mezinárodní dělnické jednoty.
 • Předseda Prvního českého svazu malířů v Chicagu.
 • Manželka Kateřina Pondělíčková (Jedlanová) a dítě William Pondělíček. Jeho otec se jmenoval František Pondělíček.
 • Účastnil se prvomájových demonstrací a stávek roku 1886 v Chicagu.

PONOŽKA – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • svolavatel 20 000 tábor v Lomu dne 27.7.1904

POPP

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

PORTYCH – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

POSLEDNÍK Václav – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

POSPÍCHAL Petr – Dvůr Králové nad Labem

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

POSPÍCHAL František – Bukurešť, Rumunsko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • odešel za prací do Rumunska mezi lety 1896 – 1897
 • povoláním obuvník
 • v létě 1897 založil spolu s dalšími českými anarchisty Spolek odboru obuvnického
 • na usanovující schůzi spolku zvolen za člena výboru

POSPÍŠIL Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 18.září 1892
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě českým jednatelem
 • v červenci 1893 odcestoval z Mostu a vzdal se funkce

POSPÍŠIL Antonín – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v druhé polovině 1897 ředitel
 • bytem Lom č.p. 273

POSPÍŠIL Antonín (1878 – ?) – Hostomice

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • narodil se 8.12.1878 v Jemníkách u Slaného
 • do Hostomic v březnu 1917
 • horník
 • v roce 1921 pracoval v továrně na výrobu briget v Želénkách
 • manželka Anna Pospíšilová, narozena 23.9.1883 v Dřivčicích u Loun
 • děti: Stanislav (1904) v Lounech, Julie (1905 v Lounech a Bohuslav (1911) ve Světci
 • člen Skupiny bězvěrců v Růžodole v Hostomicích
 • skupina obnovena po válce v dubnu 1919
 • iniciátor obnovení skupiny
 • v roce 1919 předseda
 • bydlel Světecká č.p. 88

POSPÍŠIL Antonín – Svinařov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Hornicko a všeobecně vzdělávajícího a podporujícího spolku ve Svinařově
 • na ustanovující schůzi 24. července 1892 zvolen předsedou
 • adresa: Svinařov č.p. 42

POSPÍŠIL František – Svinařov

 • Středočeský anarchista ze Svinařova na Kladensku (1906).
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • V roce 1906 se živil jako hostinský

POSPÍŠIL Alois

 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Spolku „Omladina“.
 • Odpovědný redaktor časopisu „Omladina“ (1892).

POSPÍŠIL Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • členem od roku 1891

POSPÍŠIL Bohumil – Osek

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Spolku bezvěrců „Karel Havlíček“ v Oseku, součást Svazu socialistických bezvěrců
 • na valné hromadě 21.ledna 1923 zvolen za pokladníka

POSPÍŠIL Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • členem od roku 1890
 • člen smírčího soudu, zvolen na měsíční schůzi v únoru 1891

POSPÍŠIL Josef – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi – Hrdlovky.
 • Pracoval na dole Alexandr.
 • Člen Potravního družstva v Hrdlovce.
 • V roce 1909 obdržel finanční podporu po dobu nemoci od potravního družstva.

POSPÍŠIL Josef – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1897 podpora od anarchistů v nemoci

POŠMOURNÝ František (1887 – 1953) – Lány u Kladna

 • narozen 18. ledna 1887 v Lánech na Kladensku
 • manželka Josefa Pošmourná, narozená 6.1.1891, zemřela 4.11.1932
 • dcera Jaromíra (1905 – 1988)
 • člen Sdružení československých horníků
 • zemřel 16.4.1953 v Lánech

POŠVA – Mladá Boleslav

 • Středočeský anarchista z Mladé Boleslavi.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

POTMĚŠIL Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Blahobyt všech“ v Lomu (1901 -1902)
 • od srpna 1902 člen správní rady

POTUŽNÍK Antonín – Komořany

 • Severočeský anarchista a horník z Komořan.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1914).
 • V roce 1909 a 1910 určen výběrčím členských příspěvků Zemské jednoty horníků pro Komořany a okolí.

POUPA – Praha

 • Pražský anarchista.

POUR František – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • v roce 1897 jednatel spolku, vřizoval korepsondenci
 • na celoroční valné hromadě spolku 24.listopadu 1896 zvolen za náhradníka ve výboru pro rok 1897
 • bydlel v Potocké ulici č.p. 38 v Jablonci

POUSTKA Václav – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen knihovníkem.
 • Člen Vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě, v roce 1910 jednatel spolku.
 • Spolková korespondence byla zasílána na jeho adresu Frankovo náměstí č.p.973 v Mostě

POUSTKA A. – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Člen Dělnicko – vzdělávacího podpůrného spolku v Mostě, v roce 1907 jednatel spolku.
 • Bydlel na adrese Frankovo náměstí č.p. 973 v Mostě.

POUSTKOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1907

POŽIVIL František – Dolní Jiřetín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Odbočka Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě v Dolním Jiřetíně
 • v roce 1903 předseda spolku

POŽIVIL Antonín – Dolní Jiřetín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Dolním Jiřetíně (Odbočka mosteckého spolku)
 • v roce 1903 předseda
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 18.září 1892

PRAGER

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914) kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

PRÁCHENSKÝ Kamil – Hrádek u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1896 podpora od místních anarchistů v nouzi

PRAJZLER Tomáš – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 29.listopadu 1891 přijat za člena

PRAJZLER Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na výborové schůzi 29.listopadu 1891 přijat za člena
 • v dubnu 1892 obdržel peněžní podporu, v dubnu 5 zlatých

PRÁŠEK V. – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

PRÁŠEK A.

 • Severočeský anarchista a horník.
 • V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamenouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.

PRAŽÁK Matyáš – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 18.září 1892

PRAŽÁK František – Dvůr Králové nad Labem/Hořice

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1904
 • povoláním dělník
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1904 člen Volné dělnické skupiny ve Dvoře Králové
 • v roce 1904 důvěrník
 • bydlel v Havlíčkově ulici č.p. 26 ve Dvoře Králové
 • člen Dělnické textilní jednoty
 • člen Ústředí DTJ
 • v roce 1911 pokladník

PRAŽAN František – Rovensko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího a zábavného spolku „Bratrství“ v Rovensku
 • na ustanovující schůzi 26.února 1893 zvolen za náhradníka ve výboru

PREISLER J. – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

PRESL František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat za člena na výborové schůzi 26.března 1893

PRIBÁNĚ Josef – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen Spolku „Omladina“ v Mostě.
 • Redaktor časopisu „Omladina“ (1898).
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Bydlel na adrese Teplická silnice č. p. 916 v Mostě.

PRIBÁNĚ Josef mladší – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Předplatné časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Jednatel Klubu mládeže Ratoslet v Mostě, sdružující místní anarchistickou mládež.
 • Bydlel na adrese Teplická silnice č. p. 916 v Mostě.

PRINC Bedřich – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na výborové schůzi 20. října 1895 přijat za člena

PRCHALOVÁ Kateřina – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za přísedící členku výboru.

PROCHÁZKA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér Májovéhp čísla anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • kolportáž brožur ČAF

PROCHÁZKA Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na výborové schůzi 18.března 1894 přijat za člena

PROCHÁZKA Václav – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • v roce 1916 – 1918 předseda

PROCHÁZKA Václav – Háj u Duchcova

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

PROCHÁZKA – Roketnice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

PROCHÁZKA A. – České Budějovice

 • Jihočeský anarchista z Českých Budějovic.
 • Veterán anarchistického hnutí.
 • V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na vězněného anarchistu a člena ČFVO Jana Doudu.

PROCHÁZKA Vojtěch – Literbach-Rad

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za pokladníka

PROCHÁZKA František (1893 – 1947) – Lány u Kladna

 • anarchista a horník
 • narozen 1.12.1893 v Lánech
 • manželka Marie Procházková, narotena 10.4.1895, zemřela 10.6.1961
 • člen Sdružení československých horníků
 • zemřel 27.4.1947

PROCHÁZKA Vojtěch – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Člen Odborného hornicko hutnického podpůrného spolku v Duchcově.
 • Na valné hromadě spolku dne 18.listopadu 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.

PROCHÁZKA Jan – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1900 člen představenstva
 • v roce 1901 pokladník
 • v roce 1902 sbírka na uvězněné anarchisty z Hrádku u Liberce a pro jejich rodiny

PROCHÁZKA František – Hrob

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ v Hrobech (1902 -1904)
 • v roce 1902 – 1903 ředitel

PROCHÁZKA Jan – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1894 člen výboru

PROKEŠ Josef – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • od 1.února 1902 si otevřel hostinskou živnost v Goerkavské pivnici
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • člen Odborného a podporujícího hornického spolku v Mostě

PROKEŠ Josef – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 30.ledna 1897 zvolen za člena širšího výboru

PROKOP Josef – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1912
 • povoláním holičský mistr

PROKOP Václav – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 5 dní těžkého žaláře

PROKŮPEK Jan – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Odborného spolku dřevodělníků pro Jablonec a okolí
 • na valné hromadě 7.února 1897 zvolen za českého předsedu

PROSTŘEDNÍKOVÁ Pavlína

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • za prací do Německa
 • povoláním tkadlec

PROŠEK Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat ze člena na výborové schůzi 31. července 1892

PROŠEK R. – USA

 • Český anarchista žijící v USA.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“, „Komuna“ a kalendářů ČFVO.
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • příspěvky na vězeňský fond ČAF (1906)
 • příspěvky na tisk „Práce“
 • člen Svobodné obce v Americe (i ta podporovala ČAF)
 • v roce 1906 bydlel v Maynard v USA
 • v kontaktu s ČAF

PROTIVA Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 29.května 1892

PROTIVA Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 30.dubna 1893
 • na měsíční schůzi 7. května 1893 zvolen za člena volební komise pro valnou hromadu
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za revisory účtů ve výboru
 • na výborové schůzi 6.ledna 1894 zvolen hospodářem spolku

PRŮŠA Josef – Hostomice

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • povoláním horník
 • v roce 1904 bydlel v Duchcově č.p. 640
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903- 1907)
 • dbe 30.5. 1904 byl za svědka na bezvěrecké svatbě anarchisty Karla Vohryzka a Marie Salabové v Duchcově
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hostomicích
 • na valné hromadě 14.ledna 1923 zvolen za pokladníka

PRŮŠA František – Hrdlovka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

PRŮŠA J. – Bilichov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářská vzdělávací beseda „Omladina“ pro Bilichov
 • na pololetní valné hromadě 1894 zvolen za člena výboru

PRUŽÍK Václav – Kladno

 • Středočeský anarchista a horník z Kladna.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a jednatel Spolku „Omladina“ na Kladně.
 • Přední organizátor hornické stávky na Kladensku 1893.

PRENĚK František – Bukurešť, Rumunsko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • odešel za prací do Rumunska mezi lety 1896 – 1897
 • povoláním obuvník
 • v létě 1897 založil spolu s dalšími českými anarchisty Spolek odboru obuvnického
 • na usanovující schůzi spolku zvolen za člena výboru

PŘIBÁŇ Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářsko zábavního a podporovacího spolku „Omladina“ v Mostě
 • v roce 1896 první předseda

PŘIBYL Alois – Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Politického klubu dělnického v Náchodě
 • na valné hromadě 14.února 1897 zvolen členem výboru

PŘIBYL Václav – Sokolov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku „Volnost“ ve Falknově (Sokolov)
 • na ustanovující schůzi 24.ledna 1897 zvolen přísedícím členem výboru

PŘIBYL Josef – Červený Kostelec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • v roce 1896 pracoval v továrně Leopold Abeles a syn
 • v květnu 1896 zde propukla stávka
 • stávka trvala 6 týdnů, během stávky zatčeni dva anarchisté a uvězněni na dva dny
 • po stávce další vyšetřování, nakonec před soudem skončili Přibyl Josef, Filip Hájek, Terezie Zelingrová a Křečková
 • Josef Přibyl dostal 4 měsíce těžkého žaláře

PŘIBIL P. – Praha

 • Pražský anarchista z Prahy V (1907)
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • pořádal sbírky na vězeňský fond ČFVO

PŘISTOUPIL Josef – Smečno

 • Středočeský anarchista a horník ze Smečna.
 • V roce 1907 pracoval jako strojník.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

PŘÍVRATSKÝ Alois – Česká Třebová

 • Východočeský anarchista z České Třebové.
 • Články do časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF /1904 – 1914).

PŠENIČKA Antonín – Literbach-Rad

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za revisora účtů

PŠENIČKA Josef – Buřany

 • Východočeský anarchista a textilní dělník z Buřan.
 • Člen Dělnické textilní jednoty.
 • Člen Všeodborového sdružení dělníků „Ochrana“, jejíž součástí byla i DTJ.
 • Měl na starost solidární stávkový fond pro stávkující textilní dělníky v Buřanech v roce 1910, výzva k zasílání otištěna na stránkách Hornických listů a Proletáře.

PŠTROSOVÁ Božena – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

PUŽÍK Josef – Třebušice

 • Severočeský anarchista a horník z Třebušic.
 • Manželka Barbora Pužíková.
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, co oznámil na stránkách Hornických listů.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů (1904- 1908)

PUŽÍKOVÁ Barbora – Třebušice

 • Severočeská anarchistka z Třebušic.
 • Manžel Josef Pužík.
 • V roce 1907 vystoupila z katolické církve a stal se bezvěrkyní, co oznámila na stránkách Hornických listů.

PTÁČEK Antonín – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1927 – 1939 člen představenstva
 • povoláním horník
 • bydlel v Souši č.p. 272

PTÁČEK – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Jeden z organizátorů anarchistického 1.máje 1908.

PTÁK Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 29.května 1892

PTÁK Josef (1874 – 1920) – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narodil se 5.11.1874 v Roudnicích č.p. 104
 • otec Jan Pták olejkář, matka Marie roz. Brabcová
 • manželka Antonie r. Vojáčková, narozena 1.3.1876 v Čáclavi, rodiče Jan Vojáček a Josefa r. Hanušová
 • bezvěrecká svatba 5.2.1899 v Mostě
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)   
 • v roce 1899 člen výboru a místojednatel spolku
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo v Mostě (1901 -1902)
 • v roce 1901 člen dozorčí rady
 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Poslal peníze v rámci sbírky na vydání knihy Stanislava Kostky Neumanna „Socialismus a svoboda“.
 • V roce 1920 vážně onemocněl a hospitalizován v mostecké nemocnici
 • zemřel 8.6. 1920
 • pohřeb 10.6.1920

PTÁKOVÁ Antonie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.7. 1903
 • V roce 1909 zvolena za přísedící členku výboru.
 • Projev nad hrobem Václava Rause v roce 1910.

PUDIL Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat za člena na výborové schůzi 1.ledna 1893

PUCHALT

 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

PUCHART Václav – Osek

 • Severočeský anarchista.
 • Někdy zván také Pukhard
 • V září 1910 svatba s Kateřinou Puchartovou.

PUCHARTOVÁ Kateřina – Osek

 • Severočeská anarchistka. Za svobodna Jirásková
 • V září 1910 svatba s Václavem Puchartem.

PULEC Antonín – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v roce 1911 – 1912 člen představenstva
 • v roce 1917 – 1919 člen představenstva
 • v roce 1935 – 1939 pokladník
 • povoláním horník
 • bytem Třebušice č.p. 84
 • v roce 1902 příspěvek na agitační fond anarchistického časopisu „Matice Svobody“

PŮLPÁN Karel (? – 1914)

 • Anarchista.
 • Zemřel v roce 1914, nekrolog v časopise „Zádruha“.

PULTER Antonín – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním strojník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 25.ledna 1903 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě 24.dubna 1904 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě 31. července 1904 zvolen náměstkem ředitele družstva
 • na valné hromadě 5.února 1905 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

PUTA M. – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Potravního družstva v Nové Vsi.

PUŽÍK Jan (1853 – 1913) – Souš/Dolní Jiřetín

 • Severočeský anarchista a horník ze Souše, později Dolního Jiřetína z dělnické kolonie „Centrum“.
 • Veterán anarchistického hnutí, několikrát nucen emigrovat do ciziny.
 • Člen Všeobecného vzdělávacího spolku v Mostě. Přijat 19.11.1892
 • Zemřel v 60. letech. Pohřeb se konal 12. října 1913 na jiřetínském hřbitově.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • člen od roku 1890
 • na výborové schůzi 19.listopadu 1892 vystoupil

PUŽMAN Jan – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1894 náhradník ve výboru

PYNÝREK – Litoměřice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF