PRAHA

KARLÍN

Klub tamburašů „Karlín“, Klub Mladých a další karlínští anarchisté se scházeli

 • v hostinci „U Ledeckých“ (U Sokola) na Žižkově třídě č.p. 1. vedle sokolovny (1908 -1909):

Klub Mladých v Karlíně:

 • v hostinci „U Štěpánků“ na Královské třídě v Křižíkově továrně v Karlíně (1907)

Místní organizace anarchosyndikalistického odborového svazu České federace všech odborů (ČFVO) Karlín se v roce 1906 scházela na svých členských schůzích každou druhou neděli v osm hodin večer

 • v hostinci „U Dělového kříže“ na Královské třídě.

NUSLE

 • Nuselští anarchisté se scházeli každou neděli v hostinci „U Fleků“ (Pod věží). (1908 -1909)
 • adresa Fondu pro právní ochranu na podporu anarchistů, kam byly zasílány peněžní sbírky na pokladníka Josefa Roubíčka: Svatoslavova ulice č.p. 344 (1908 – 1909)
 • Spolková místnost Místní organizace ČESKÉ FEDERACE VŠECH ODBORŮ – NUSLE (1906 – 1908): v hostinci „U Libuše”
 • Spolková místnost Místní organizace ČESKÉ FEDERACE VŠECH ODBORŮ – NUSLE (1907 – 1908): v hostinci „U Rulfa“ na Královské třídě v Libni
 • Spolková místnost Místní SKUPINA ANTIMILITARISTICKÉ MLÁDEŽE – NUSLE (1906 – 1908): v hostinci „U Libuše”
 • Všeodborově kooperativní spolek „Volnost“: spolkové místnosti hostince „U Libuše“
 • Spolková místnost Spolku volných myslitelů v Nuslích: v hostinci „Na Zámecké“
 • redakce anarchistického časopisu „Proletář“: Čestmírova ulice č.p. 510

ŽIŽKOV

Vzdělávací jednota Žižkovan (1896 – 1899):

 • v hostinci „U Studničních“ na Riegergase
 • v hostinci „U radnice“ na Basově náměstí
 • v hostinci „U svornosti“
 • v hostinci „U maršálka Radeckého“ v Karlsgasse na Žižkově

redakce, administrace a expedice anarchistického týdeníku „Zádruha“ na adrese:

 • Vratislavova ulice č.p. 12 (1908 – 1909)
 • Poděbradova třída č.p. 102 (1910) – expedice a administrace
 • Jeseniova ulice č.p. 51 (1910) – redakce
 • adresa Antonína Řehoře starosty anarchosyndikalistických odborů České federace všech odborů (ČFVO): Vratislavova ulice č.p. 12 (1908)

Spolková místnost SPOLEK VOLNÝCH MYSLITELŮ (1909 -1914):

 • v hostinci p. Siegla ve Štítného ulici na Žižkově
 • v Hotelu Vodák na Karlově třídě (1913)

Politický spolek anarchistů „Vilém Körber“:

 • ve spolkovém hostinci „U Dolejšků“ v Husově třídě

Vzdělávací klub Pokrok pro Žižkov a okolí (1896 – 1914):

 • v hostinci „U Fugnera“ v Chelčické ulici
 • v Hotelu Vodák na Karlově třídě
 • v hostinci „U Vratislavů“
 • v hostinci „U Otakara II“ v Harantově ulici
 • v hostinci Dolejškově v Husově třídě na Žižkově
 • v hostinci „U Žižkova dubu“ ve Štítného ulici
 • v hostinci „U Kotvy“ v Chelčického ulici

VINOHRADY

Pravidelné porady důvěrníků pražských a předměstských skupin České federace všech odborů (ČFVO) se konaly každou středu od osmi hodin večer

 • ve spolkovém hostinci „U Fousů“ v Koubkově ulici č. 262/11

Dělnická jednota pro Královské Vinohrady a okolí (1895 – 1897):

 • v hostinci „Starosta“
 • v hostinci „Pochva“

Spolkové místnosti Dělnická jednota pro Královské Vinohrady a okolí (1900 – 1908):

 • v hostinci „U Pivoňky“
 • v hostinci „U Zlatého hroznu“ v Klicperově ulici
 • v hostinci „Na Prkénce“ na Palackého
 • v hostinci „U Fousů“ ve Vinohradech č.p. 262 na rohu Koubkovy a Puchmajerovy ulice. 

Politický spolek anarchistů „Vilém Körber“:

 • hostinec „U Velké Prahy“ na Palackého třídě (1913)

VRŠOVICE

 • Spolková místnost DĚLNICKÁ JEDNOTA VE VRŠOVICÍCH(1891 – 1903): hostinec „Mesciko“ na Palackého č.p. 168.

HOLEŠOVICE

 • Spolková místnost DĚLNICKÁ BESEDA “VOLNÝ RUCH V HOLEŠOVICÍCH A BUBNECH(1897 – 1899): v hostinci „U Kotvy“ v Holešovicích č. p. 249.

LIBEŇ

 •  skupina ČFVO Libeň: v hostinci „U Rulfa“ na Královské třídě

PRAHA

 • spolková místnost POLITICKÝ SPOLEK NEODVISLÝCH SOCIALISTŮ (1897 – 1900): hostinec „U labutě“, dnes stále ještě obchodní dům Bílá labuť (čp. 1068/23)
 • výbor Všeodborového sdružení „Ochrana“ spolkové místnosti v hostinci „U Vinklerů“ v Krakovské ulici na Praze II (1913)

PRODEJNÍ MÍSTA ANARCHISTICKÉHO ČASOPISU “PRÁCE”:

 • Knihkupectví J. Hovorka, Žitná ulice v Praza
 • Knihkupectví j. Špriengel, Jilská ulice v Praze
 • Knihkupectví Aloise Srdce ve Spálené ulici v Praze
 • Knihkupectví Jaroslava Pospíšila na Perštýnském náměstí v Praze
 • Trafika Weseckého v Poříči č.p. 16 v Praze
 • Knihkupectví V. Voleského na Královských Vinohradech
 • Obchod J. Hromádka v Karlíně, naproti „Daňkovce“
 • Knihkupectví J. Steinhausera, karlova třída na Žižkově v Praze
 • Knihkupectví J. Jirmana v Husově třídě na Žižkově v Praze
 • Trafika Mončákové na Karlově třídě na Žižkově v Praze (Blíže kostela)
 • Knihař J. Bukač v Mostě.