T

TÁBORSKÝ Josef – Duchcov/Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • V roce 1908 v Duchcově
 • V roce 1910 pracoval na dole Julius IV.

TAJTL

 • Severočeský anarchista z Mostecka.
 • Sbírka pro rodinu zemřelého anarchisty Chyby z Mostu v roce 1908.

TALACKÁ Rosárie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 5.4.1903

TALAVAŠEK František – Friedland

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

TAMCHYNA J. – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním mlynář.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

TANNER J. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

TARANT František – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

TATAR Josef (1865 – ?) – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnické jednoty v Proseku
 • v roce 1891 předseda spolku
 • za účast na tajné schůzi dne 1.11.1891 popohnán před soud
 • soudní proces začal 13.1.1892 za urážku císaře a rouhání bohu
 • především za zpěv písně „Buď práci čest“ a „Píseň žen“
 • povoláním řezník
 • v roce 1892 bydlel ve Staré Libni

TATAR Josef – Lom/Libkovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v 1908 místoředitel
 • v roce 1909 ředitel
 • bytem v Lomu č.p. 273
 • Severočeský anarchista a horník z Lomu, poté Libkovic.
 • Člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu.
 • V roce 1909 ředitel anarchistického Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu.
 • Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen místoředitelem
 • V roce 1909 ředitel anarchistického Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • Na celoroční valné hromadě odbývané 27. února 1910 zvolen místo člena dozorčí rady
 • Na valné hromadě, která proběhla 26. února 1911 zvolen ředitelem
 • bydlel v Libkovicích č.p. 104
 • v roce 1912 ředitel, do srpna 1913
 • povoláním horník
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

TAUFER – Kunštát

 • Anarchista z Kunštátu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen jednatele ČFVO
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)

TAUCHMAN Alois – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. řijna 1893 zvolen za zapisovatele schůze

TAUŠEK Václav – Krupka/Teplice

 • Severočeský anarchista a horník z Teplic.
 • Někdy uváděn jako Taušík Václav
 • V roce 1906 pracoval na dole Dobelhof III.
 • Člen důlní organizace Doblhof III, v roce 1906 místopředseda.
 • V letech 1903 a 1904 v Krupce
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen místní skupiny SFH v Krupce

TEBROVÁ Františka – Louka u Litvínova

 • Severočeská anarchistka z Louky u Litvínova
 • V roce 1907 vystoupila z katolické církve a stala se bezvěrkyní, oznámila to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

TEHNÍK Vojtěch – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • v srpnu 1896 se odstěhoval z Liberce a loučí se na stránkách „Proletáře“ slovy: „Jen v boj dělná sílo! Konej vážně své dílo, Snaž se odstraniti panstva zlobu a zbudovat lepší pro sebe dobu!“
 • příspěvek na anarchistický vězeňský fond (1897)
 • v roce 1897 v Neukirchen

TELEŠKA Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • v roce 1891 obdržel od spolku peněžní podporu 3 zlaté
 • na členské schůzi 3. dubna 1893 zvolen za člena „poradního komitétu“, který měl na starost vybrat dárky pro dítka pod „Májový stromek“

TELEŠKOVÁ Marie – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijata za členku na výborové schůzi 27. března 1892

TELÍN Martin – Hroby

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ v Hrobech (1902 -1904)
 • od července 1904 pokladník

TEMÍN – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

TEMIN Václav– Litice u Plzně

 • Západočeský anarchista z Litic u Plzně.
 • Hlavní řečník na anarchistickém 1.máji 1908 v Liticích u Plzně.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • psal básně do anarchistického časopisu „Omladina“

TEMLER Antonín – Libkovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • Na mimořádné valné hromadě na jaře 1911 a 1912 zvolen členem správní rady

TENICKÝ – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • v květnu 1893 peněžní podpora 5 zlatých

TENLER – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

TEPLÝ Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 26.března 1893)

TEPLÝ Josef – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Soudně stíhán v roce 1902.

TERINGL Jan – Břežánky

 • Severočeský anarchista a horník z Břežánek.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1906-1907)
 • Člen Hornicko – hutnického spolku pro Břežánky a okolí.
 • Na jeho valné hromadě 23.2.1908 navrhnl přistoupení spolku do Hornické federace při ČFVO.
 • Člen Hornické federace (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů (1904-1908)
 • V roce 1908 zastával funkci předsedy Hornicko – hutnického spolku pro Břežánky a okolí a místní skupiny Hornické federace.

TERMER Josef – Vídeň

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v listopadu 1901 vystoupil z katolické cískrve a stal se bezvěrcem co bylo oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • napasl: „Pevné rozhodnutí stav svůj změniti…předcházela u mne myšlenka i skutek – nejprve ze samospasitelné vystoupiti! Bych s černými v styk přijíti nemusil, takto jsem tomu – nejlépe ušel, a výhody mnohé z toho mám, nic jim nedám!“

TESÁREK František – Literbach-Rad

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za přísedícího člena výboru

TESAŘ František – Maloměřice

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • v roce 1911 příspěvek na tiskový fond anarchistického časopisu „Matice Svobody“

TESAŘ Josef – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

TESAŘ – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ – orgán ČAF.
 • Zatčen za výtržnosti – před 1.májem vytloukl okna továrny Sladkého.

TESAŘ – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen Politického spolku anarchistů Vilém Korber v Čechách (13.3. 1904).
 • Dne 11.listopadu 1906 promlouval na veřejné schůzi ve Smečkách v Praze „U České koruny“ k památce popravených chicagských anarchistů.

TESAŘ V. – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Federace stavebních dělníků
 • v roce 1911 jednatel

TESAŘ Josef – Komořany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • aktivní účastník anarchistické hornické stávky z roku 1896 na Mostecku
 • dne 1.10.1896 společně s dalšími 100 stávkujícími táhnul demonstrací k dolu „Jupiter“ u Komořan, kde ozbrojení zastavili provoz dolu
 • za to popohnán k soudu v Mostě dne 27.11.1896 ze zločinu veřejného násilí
 • odsouzen na 3 měsíce vězení

TESAŘ Václav – Komořany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • aktivní účastník anarchistické hornické stávky z roku 1896 na Mostecku
 • dne 1.10.1896 společně s dalšími 100 stávkujícími táhnul demonstrací k dolu „Jupiter“ u Komořan, kde ozbrojení zastavili provoz dolu
 • za to popohnán k soudu v Mostě dne 27.11.1896 ze zločinu veřejného násilí
 • odsouzen na 4 měsíce vězení

TESAŘOVÁ Josefa – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na valné hromadě 26-ledna 1902 zvolena členkou výboru – náhradnice

TĚŠÍNSKÝ – Bohosudov/Krupka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)

TĚŠITEL – Mladá Boleslav

 • Středočeský anarchista z Mladé Boleslavi
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • sbírky na Agitační fond

TĚŽKÝ Vojtěch – Komořany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • aktivní účastník anarchistické hornické stávky z roku 1896 na Mostecku
 • dne 1.10.1896 společně s dalšími 100 stávkujícími táhnul demonstrací k dolu „Jupiter“ u Komořan, kde ozbrojení zastavili provoz dolu
 • za to popohnán k soudu v Mostě dne 27.11.1896 ze zločinu veřejného násilí
 • odsouzen na 3 měsíce vězení
 • zatčen a držen ve vyšetřovací vazbě v Mostě
 • během vazby vznikl požár v mostecké věznici, utpěl vážné popaleniny, nemohl se ani účastnit soudu
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“

THÉR Jiří – Police nad Metují

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „proletář“ v Polici nad Metují
 • na ustanovující schůzi spolku 11. dubna 1897 zvolen jako knihovník

TICHÝ František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1901 bytem Most č. 690

TICHÁ Leontýna – Lom

 • Severočeská anarchistka z Lomu.
 • V roce 1909 vystoupila z církve.
 • Manželka Antonína Tichého.

TICHOVSKÝ Rudolf – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1905 vyřizoval objednávky a peníze pro Prahu za anarchistický časopis „Omladina“
 • Redaktor časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • Za redakční práci v roce 1906 odsouzen k 10 dnům vězení nebo 10 K pokuty.
 • Od vězeňského fondu ČAF obrdžel podporu 10 korun

TICHÝ Antonín – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • V roce 1909 vystoupil z církve.
 • Manžel Leontýny Tiché.
 • Člen Všeodborového kooperativního spolku pro oboje pohlaví v Horním Lomu, v roce 1908 zastával funkci jednatele.
 • Jednatelem zvolen na valné hromadě spolku 23.srpna 1908.

TIKOVSKÝ Alois – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1898 – 1901 ředitel ředitel

TIPNER – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

TIRMANTING František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na měsíční schůzi 6. května 1894 zvolen za revisora účtů ve výboru

TITLBACH Bedřich – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na měsíční schůzi 7.února 1897 přijat za člena

TLESKAL František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 28.září 1891

TLOUŠŤKA – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.

TOČÍK Václav – Hrádek Nad Nisou

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku nad Nisou na Liberecku.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Distributor časopisu „Proletář“ v Liberci (1896) v Hrádku nad Nisou.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

TOČÍKOVÁ

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1901 -1914).
 • Dne 24.7.1910 přednáška na slavnosti Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 -1914) v hostinci Janský dvůr v Mostě k deseti letům existence spolku.

TOJŠLOVÁ Anna – Osek

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

TOJTÍK – Ostrava

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

TOMAN Matias – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 25. června 1893

TOMAN František – Roudnice nad Labem

 • Středočeský anarchista z Roudnice nad Labem.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), jednatel skupiny ČFVO Roudnice.
 • Bydlel na adrese Přemyslova ulice č.p. 108 (u pana Sáry) v Roudnici nad Labem.

TOMAN Karel – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Zvolen jako jednatel výboru ČFVO.

TOMÁNEK – Bohumín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

TOMANOVÁ Josefa – Ledvice

 • Severočeská anarchistka z Ledvic.
 • Členka Dělnického vzdělávacího spolku Osvěta v Ledvicích v roce 1909.

TOMÁNKOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

TOMÁŠ Bohumil – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. řijna 1893 zvolen za přísedícho člena výboru

TOMÁŠ Václav – Louka

 • Severočeský anarchista z Louky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Odborného spolku horníků a hutniků v Louce, součást ČFVO.
 • Na půlletní valné hromadě 9.června 1907 zvolen do výboru za náhradníka.

TOMÁŠEK Josef – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. řijna 1893 zvolen za náhradníka ve výboru

TOMÁŠEK Josef – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě 1911 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 23. dubna 1916 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1917 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1918 zvolen kontrolorem družstva

TOMEČEK Jan – Vídeň

 • Český anarchista a zámečník žijící ve Vídni.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisu „Nový Kult“ ve Vídni.

TON V.

 • Anarchista. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

TONER J. – Popelnice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • zakládající člen
 • v roce 1895 člen výboru

TOPIČ Josef – Lom/USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • před rokem 1904 emigrovali do USA
 • dopis do anarchistického časopisu „Omladina“ (1904) s přáním, aby jim Karel Vohryzek psal a zůstali v kontaktu s hnutím v Čechách
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v první polovině 1899 místoředitel
 • bytem Lomč.p. 152
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Čtenářsko vzdělávacího spolku „Omladina“ v Záluží
 • spolek „Omladina“ na začátku roku 1897 úředně zakázán a rozpuštěn
 • po zákazu korespondent za rozpuštěný spolek
 • adresa Záluží č.p. 124
 • v roce 1902 sbírka na uvězněné anarchisty z Hrádku u Liberce a pro jejich rodiny

TOPINKA Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 přijat za člena

TOPINKA – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína u Kladna.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na tisk antimilitaristického letáku.
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

TOUSCH – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

TOUŠ Josef – Varnsdorf

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • uváděn i jako Josef Tauš
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Varnsdorf
 • v roce 1904 – 1905 důvěrník ČAF Varnsdorf
 • bydlel na adrese: Varnsdorf č.p. 1472
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • člen Vzdělávacího spolku „Květ“ ve Varnsdorfu
 • v roce 1902 jednatelbydlel Varnsdorf č.p. 777
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen Čtenářsko vzdělávacího spolku „Květ“ ve Varnsdorfu
 • dloholetý jednatel spolku

TOUŠEK Václav

 • Anarchista. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

TOUŽIL František – Praha/Vršovice

 • Pražský anarchista z Vršovic a zlatník. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen spolku Omladina. Roku 1894 policejní domovní prohlídka.

TOUŽIMSKÝ – Bohosudov/Krupka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen ČFVO Bohosudov
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)

TOVOSKOVÁ Antonie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1906

TRAJ J. – Bilichov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářská vzdělávací beseda „Omladina“ pro Bilichov
 • na pololetní valné hromadě 1894 zvolen za místopředsedu

TRÁNOVÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.7.1901

TRANTA – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Organizoval sbírku v Kopistech sbírku na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908.

TRÁVNÍČEK – Nové Verneřice

 • Severočeský anarchista a horník z Nových Verneřic u Mostu.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).

TREFNÝ Josef – Hrdlovka u Duchova

 • Severočeský anarchista a horník z Hrdlovky – Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 3.února 1907 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě v roce 1908 zvolen ředitelem družstva

TREJBAL Václav – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 10 dní těžkého žaláře

TREJBAL Jan – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a místopředseda Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1893).

TREJBAL Rudolf – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova. Někdy uváděn jako Rudolf Treybal.
 • V roce 1908 branec.
 • V roce 1908 zatčen a uvězněn v procesu s duchcovskými anarchisty antimilitaristy, kteří byli souzeni za výrobu a rozšiřování antimilitaristických letáku na 1.května 1908 v obcích na Duchcovsku.
 • Zatčen května 1908 na své posádce v Terezíne a uvězněn ve vojenské trestnici v Terezíně.
 • Souzen zvlášť vojenským soudem v polovoně září 1908.
 • V dobovém tisku se objevili lživé zprávy že byl odsouzen exemplárním trestem na 7 let. V roce 1910 zasílal příspěvky na vězeňský fond.

TREJBAL Karel – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na výborové schůzi 13. listopadu 1890 zvolen za spolkového posla,
 • 7. prosince 1890 na členské schůzi zvolen revisorem spolku

TREŠL Augustin – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 přijat za člena

TREŠL František (1876 -?) – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 1876 v Lubné na Rakovnicku
 • manželka Josefa r. Hřebřinová (1880)
 • stavař
 • Pomáhal zakládat spolek Vzdělávací klub „Pokrok“ na Žižkově
 • účastnil i ustanovující valné hromady tohoto spolku, která se sešla 7. ledna 1897, na které byl zvolen druhým jednatelem

TRHLÍK Vojtěch – Souš/USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Výrobní a zásobní družstvo „Vzájemnost“ v Souši
 • v roce 1902 člen dozorčí rady
 • příspěvek na vězeňský fond ČFVO do Čech (1905)

TRHLÍKOVÁ Marie – Souš/USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na valné hromadě 26-ledna 1902 zvolena přísedící členkou výboru

TRNKA Antonín – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen Skupiny bezvěrců při ČAF.
 • Jeho dítě ve škole odmítá hodiny náboženství, popotahování s úřady.

TRNKA V.

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Článek v časopise ČFVO „Nová Omladina“.

TRNKA František – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

TRNKA Josef – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pospolitost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1900 – 1902 člen představenstva

TRNKA Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

TRNKOVÁ Anna – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

TRNOBRANSKÝ – Praha

 • Pražský anarchista.

TROJÁNEK Josef – Ledvice

 • Severovýchodočeský anarchista z Ledvic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF. Z církve vystoupila také jeho manželka.

TRONZ – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova. Povoláním horník.
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy a anarchistických brožur.

TROUSIL Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na výborové schůzi 18.března 1896 přijat za člena

TRPLŠOVSKÝ Karel – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic.
 • Člen Vzdělávacího spolku Osvěta v Ledvicích.
 • V roce 1909 obdržel od spolku finanční podporu.

TRSOVÁ Františka – Lom

 • manžel anarchista a strojník na dole Jan v Lomu
 • na jaře 1904 úraz na dole, spadl do stroje na lanové dráze, těžce raněn a umírá v nemocnici
 • podpora od anarchistických spolků

TRUBÁČKOVÁ – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • příspěvek načasopis „Proletář“ (1896 -1897)
 • družka Kynčla

TRUBENECKER Raimund – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka. Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisu „Proletář“ v Liberci (1896).

TRUK J. – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.

TRYČL Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • v roce 1899 člen výboru a jednatel spolku

TRYML Antonín – Hroby/Duchcov

 • Severočeský anarchista a hostinský z Hrobů, později v Duchcově.
 • Provozoval hostinec „Chomutovská pivnice“ v Hrobech na Duchcovské třídě, kde se nacházela spolková místnost místních anarchistů.
 • V roce 1907 provozoval hostinec „U pošty“ v Duchcově. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

TŘEŠŇÁK Josef – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 7 dní těžkého žaláře

TŘÍSKA Jaroslav – Želénky

 • Severočeský anarchista z Želének u Duchcova. Povoláním horník.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Během anarchistické hornické stávky v roce 1906 dopisovatel časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • Uspořádal finanční sbírku na anarchistu Švejkovského v roce 1907.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

TUČEK

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914). Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

TUHÝ Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 26.března 1893

TULKA Josef – Rupersdorf

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

TŮMA Jan (?-1910)

 • Severočeský anarchista z Mostecka. Zemřel v říjnu roku 1910. Manželka Josefa Tůmová.

TŮMA Antonín – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce. Povoláním obchodník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

TŮMA František – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník ze Záluží u Mostu, po první světové válce v Nové Vsi – Hrdlovce.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF. Příspěvky na solidární fond pro nezaměstnané skláře.
 • Člen Všeodborového vzdělávacího spolku Rovnost v Mostě, v roce 1907 jednatel.
 • Člen Sdružení československých horníků – SČH (1918 – 1930).
 • Člen odbočky SČH v Nové Vsi – Hrdlovce.
 • V roce 1919 zvolen do funkce místropředsedy odbočky SČH, poté zvolen do 12-členného výborů.
 • Místní odbočka měla 450 členů.

TŮMA Leopold (1878 – ?) – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník ze Záluží u Mostu.
 • Narozen 28.10.1878 v Bernicích u Poděbrad
 • v Záluží hlášen od 1.3.1905
 • horník, kopáč na dole Herkules I a II u Severočeské uhelné společnosti
 • manželka Marie Tůmová,narozena 11.4.1883 ve Sviné u Radnice na Rokycansku
 • děti: Milada (1915) v Záluží
 • Člen Všeobecně vzdělávacího spolku Rovnost v Záluží.
 • V roce 1910 jednatel spolku.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Bydlel na adrese Záluží č.p.57.

TŮMA František K. (1857 – 1952) – USA

 • Český anarchista žijící v USA z Cicera u Chicaga.
 • Narozen 16. listopadu 1857 ve Vodňanech.
 • Povoláním krejčí a živnostník. V USA se živil jako kovář, kameník a sazeč, obchodník se stříbrným zbožím.
 • Manželka Jana Tůmová (1878), svatbu měli roku 1919 a celkem sedm dětí.
 • Redaktor časopisu „Volnost“ v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

TŮMA František – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě v květnu 1908 zvolen náměstkem ředitele družstva

TŮMA B.

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefonního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

TŮMA František – Police nad Metují

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • důvěrník ČFVO v Polici nad Metují
 • solidární sbírka na vyloučené textilní dělníky za stávku směřovány na něj
 • povoláním truhlář
 • bydlel na adrese: Police nad Metují č.p. 173

TŮMA Rudolf – Police nad Metují

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „proletář“ v Polici nad Metují
 • na ustanovující schůzi spolku 11. dubna 1897 zvolen jako pokladník

TŮMA Josef – Mnichovo Hradistě

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Mnichově hradišti
 • zakládající člen, vznik před vánocemi 1891
 • v roce 1891 člen výboru

TŮMA Josef – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • dne 15. února 1897 před soudem pro zločin o zákonu o dynamitu, bezpečnosti cti za řeč prnesenou na schůzi 1. května 1896 v hotelu „Germania“ v Jablonci. Odsouzen na 6 týdnů těžkého žálaře.

TŮMA Josef – Police nad Metují

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

TŮMA J. – Semily

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

TŮMA Emanuel – Rath u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za jednatele
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen okresním důvěrníkem ČFVO

TŮMA Josef – Hrádek u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • na jaře 1901 svatba s Annou Klausovou
 • blahopřání otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

TŮMA Anna – Hrádek u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • na jaře 1901 svatba s Josefem Tůmou
 • za svobodna Anna Klausová
 • blahopřání otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

TUMANDLOVÁ Kateřina – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.2.1909

TŮMOVÁ Pavlína – USA

 • Česká anarchistka žijící v USA z Cicera u Chicaga. Kolem roku 1906 v Clevelandu. Manželka Františka K. Tůmy.

TŮMOVÁ Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1. 3. 1903
 • V roce 1909 zvolena za pokladnici.
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za místopokladnicí.
 • Manželka Jana Tůmy, v roce 1910 ovdověla, od spolku dostala finanční podporu.

TUMST Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • přijat za člena na výborové schůzi 10. ledna 1892

TUNKL Václav – Ungest u Bíliny

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1903 kontrolorem

TUREK L. – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího spolku v Ervenicích
 • na valné hromadě 11.října 1891 zvolen za přísedcího člena výboru

TUREK – Lipsko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

TUREK Jan – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Chicagu.
 • Člen české sekce anarchistické „černé internacionály“ Mezinárodní dělnické jednoty – The International Workingmen association – IWA.
 • Redaktor časopisu „Budoucnost“ (1883 – 1886) v Chicagu.

TUREK Václav – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Chicagu.
 • Člen české sekce anarchistické „černé internacionály“ Mezinárodní dělnické jednoty – The International Workingmen association – IWA.

TUREK Václav – Třebušice

 • Severočeský anarchista z Třebušic. Povoláním horník. Pracoval na dole Saxonia I-II v Třebušicích, kde je hornickým delehátem a důvěrníkem za anarchisty.
 • Člen Severočeské hornické federace, Volného sdružená českých horníků a z ní vnizklé Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

TUTKA – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

TVRDÁ Barbora – Nová Ves

 • Severočeská anarchistka z Nové Vsi. Vdova po anarchistovi Tvrdíkovi zemřelém v roce 1908. Bydlela v dělnické kolonii Union.

TVRDÍK Josef – Souš/Libkovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • Na celoroční valné hromadě odbývané 27. února 1910 zvolen místo člena dozorčí rady
 • Na valné hromadě, která proběhla 26. února 1911 zvolen členem správní rady
 • v roce 1912 člen správní rady
 • v roce 1913 člen správní rady
 • na mimořádné valné hromadě 6.září 1914 zvolen ředitelem
 • 1916 – 1918 ředitel
 • bydlel v Souši č.p. 335
 • později se stěhuje do Libkovic
 • povoláním horník
 • min od roku 1914 kočí pekárny
 • poté zaměstnán v pekárně jako roznašeč chleba
 • Severočeský anarchista z Libkovic.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF Libkovice.
 • Přednášek na schůzích přednášky o družstevnictví.

TVRDÍK Josef – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky.
 • Pracoval na dole Wiesa. V roce 1907 pracoval na dole Pluto.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907
 • Člen Volného sdružená českých horníků(1906-1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Organizoval sbírku v Louce sbírku na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908.
 • Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků  (1909 – 1915)
 • na ustanovující valné hromadě ZJH 21.února 1909 v Lomu zvolen náhradníkem ve výboru.
 • Člen Odborného hornicko hutnického spolku v Louce. Na půlletní valné hromadě 9.června 1907 zvolen předsedou. V letech 1908 – 1910 zvolen jednatelem spolku.
 • Pro odborářské aktivity propuštěn z práce. Dostal finanční podporu, peníze zasílány i od anarchistů z Ameriky.
 • Řečník na anarchistickém 1.máji 1908 v Lomu.
 • Bydlel na adrese Louka č.p. 23.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Organizoval sbírku na stávkující na dole Hermína v roce 1907.
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

TVRDÝ – Londýn

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 – 1897)

TVRDÝ (?-1908) – Nová Ves U Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi. Zemřel v roce 1908. Bydlel dělnické kolonii Union.

TYCHTL Jan – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • Člen Severočeské hornické federace, poté Volného sdružení českých horníků a nástupnické Hornické federace při ČFVO.
 • V roce 1908 člen výboru místní skupiny Hornické federace v Kopistech, předpokládáme ve funkci předsedy.
 • Za skupinu dopisoval do Hornických listů a měl na starost korespondenci místní skupiny.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen náhradníkem ve výboru.
 • Divadelní ochotník místního spolku anarchistů.
 • Navrhovatel svolání dalšího anarchistického sjezdu v roce 1910.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • vystoupila i jeho manželka
 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Lidumil“ v Kopistech
 • v roce 1905 jednatel
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

TYMYCH

 • Anarchista a živnostník. Příspevky na fond časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

TYNSKÝ Alois – Friedland

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

TYNYS (1851 – 1913) – Machendorf u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu u Liberce.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Vězněn v procesu s „Omladinou“ v roce 1893, 17 dnů ve vazbě.
 • Zemřel v září 1913 ve věku 62.let.

TYPL Antonín- Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)
 • poděkování „Kuřáckému klubu“ v Růžodole za dárky pro dítky (1896)

TYRBAS V. – Bukva

 • Severozápadočeský anarchista z Bukvy. Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

TYTL V. – Plzeň

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

TYTL P. A. – Plzeň

 • Západočeský anarchista z Plzně.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

TÝZNER R. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

TÝŽ Václav – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Původně horník, poté penziován.
 • V roce 1907 vedl spor proti bratrské pokladně.
 • Člen Spolku cukrovarnického v Krásném Březně.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)