ČEŠTÍ ANARCHISTÉ V USA (1893 – 1897)

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 13.12.2019 Abrahám Antonín (1866 – ?) – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Ackerman M. – Dillonvalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Ackerman V. – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Adamec Matěj (1873 – ?) – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Adamec Stanislav – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Adamec František – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Adamec – Astorie
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Adámek J. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Adamíra B. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Akrman Václav – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Akrman M. – Dillovalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 – 1896 oprávněn k příjímání předplatného na Dělnické listy
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Aníž Antonín – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Babka Josef – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Babka M. – Town of Lakem
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Babor Karel – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Bacílek J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Balač Josef – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Bálek František- Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 revisor účtů spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Balej – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Bartík Antonín – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Bartoň V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Bartoň A.- Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Bartůněk J. – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Básl Jan – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Baumgartner Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Bayer J. – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Baxa Stanislav – Allergheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Bednář Jakub – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1897 tajemník Dělnické Omladiny
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Bělský A. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Belšán František – Dillonvalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Belšán Antonín (?-1958) – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 jednatel Dělnických listu v Clevelandu po Frantu Chourovi
 • V roce 1897 distributor Dělnických listů
 • zemřel 19. června 1958
Belšán Jaroslav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Belza Josef (1868 – 1949) – New York
 • narozen 10. září 1868
 • zemřel 21. května 1949 v Glendale
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen redakce Dělnických listů
 • V roce 1893,1894 vyřizoval reklamace DL
 • V roce 1893 psal články do Dělnických listů
 • psal proletářskou poesii
 • V roce 1893 – 1896 distributor Dělnických listů
 • člen Čtenářského zábavního vzdělávacího spolku Ferdinand Lassale v New Yorku
 • člen Dělnické skupiny Volnost v New Yorku
 • V roce 1897 schůze u něj v bytě
 • V roce 1897 tajemník
 • překladatel
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 řečník na slavnosti chicagských mučedníků v Passaic
 • V roce 1896 řečník na slavnosti chicagských mučedníků v Clevelandu
 • Peníze na cestu věnoval na Děnické listy
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Benda – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Benda – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Benedikt Josef – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářského zábavního vzdělávacího spolku Ferdinand Lassale v New Yorku
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1893 oprávněn vybírat peníze za prodaná čísla v obchodech a novinových stáncích
Benedikt – Winfield
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Beneš A. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Beneš V. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Beneš J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Beneš Václav – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Beneš V. – Woodville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Během stávky horníků dne 31.ledna 1894 zatčen a uvězněn ve věznici v Mansfieldu
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Beneš Albert – Woodville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírky na podporu Dělnických listů
Beneš Čeněk – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Benda – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Beran Josef – Drill/ Dillonvalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Beran František – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Beránek J. – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Beránek Václav – Wheeling Creek
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
 • V roce 1893, 1894 člen výboru spolku
 • referent na přednáškách spolku
 • V roce 1895 svatba s Marií Humlovou
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Beránková Marie – Wheeling Creek
 • členka Mezinárodní dělnické jednoty
 • členka Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
 • V roce 1895 svatba s Václavem Beránkem
Beránek Josef – Wheeling Creek
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
 • V roce 1896 tajemník ČDVS, vyřizoval dopisy
Beránek Václav – Drill, Belmont/Dillonvale
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS „Svornost“ v Dillonvale
 • V roce 1897 tajemník ČDVS
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Beránek Vojtěch – Drill, Belmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Beránková Marie – Wheeling Creek
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 svatba s Václavem Beránkem
 • za svobodna Marie Humlová
Berečka Ferdinand – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Berk František – Mount Pleasant/ Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Bernajdr Matěj – Bridgeport/Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • člen Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
 • V roce 1893, 1894 člen výboru spolku
 • V roce 1895 tajemník spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Bernreiter – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Bernášek František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Bernášek A. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Bernreiter František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Bertl Eduard – Steel Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Bílek Josef B. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického pěveckého sboru v Chicagu
 • V roce 1893 tajemník spolku
Bílek E. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Bilwachs – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Binder Jan – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Binderová M. P. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka na Dělnické listy
Bistřický V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Blacký M. – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1897 příspěvek na DL
Bláha E. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Bláha Gustav – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Bláha Jan – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Bláhová Marie – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Blahník L. – Bound Brook
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Blažejovský A. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Blecha New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Blešmith A. – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS v Allegheny City
 • v roce 1894 dopisující tajemník ČDVS
 • V roce 1895 dopisující tajemník ČDVS
Bluma – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Bobek – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Boček Karel – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Bohdan J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Bodan V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Bohdanová Meggie – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Bozděch J. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Brabec Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Brada Kristof – Dillonvale, Jefferson
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Svornost v Dillonvale
 • V roce 1896 tajemník spolku
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Brada K. – North Judson
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Brada – Maynard
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Bradáč V. – Newark/ West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Bradáč J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Brouk František – Pittsburg
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 zatčen pro rozdávání letáků k slavnosti 11. listopadu (Chicagští mučedníci)
 • odsouzen k pokutě 50 dolarů, jelikož nemohl pokuty zaplatit poslán na nucené práce
Brož Ferdinand – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
Brozík Tomáš – Mont Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Brožík V. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Brožík Josef (1855 -1932) – Mount Pleasant
 • manželka Kateřina Brožíková (1857 – 1945)
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Brožík František – West Overton
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Březovský Josef – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • člen Čtenářského zábavního vzdělávacího spolku Ferdinand Lassale v New Yorku
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku č.2 v New Yorku
 • pokladník vězeňského fondu Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Březovský František – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1894 distributor brožur MDJ
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Bucl – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Buček Tomáš – Newark/Nutley/Franklin/Union Hill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V řijnu 1896 křtiny dítěte
 • prodej brožur MDJ
 • V roce 1897 oprávněný jednatel Dělnických Listů
Buček – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Budil – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Budil – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Budín V. – West Hoboken/Union Hill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Bulín B. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatné na román Dělnických listů
Burda – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Burda Vojtěch – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Burda A. – Dillonvalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Burda František – Drill Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Burdová – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
Burda František – Belaire / Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Burda Vojtěch – Belaire
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
Burian J. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Bušek V. – Lorain
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Bystřický V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Calta M. – Mount Pleasant /Cleveland (1897)
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Cellner A. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Cibilák V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Cimler Václav – Franklin
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 prodej brožur MDJ
Cimler Jarolím – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Cimler Jaroslav – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Cimler Karel – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893, 1894 sbírky na svěrací listiny na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Cimler V. – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Cimler Karel – Nutley
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Cimler Ludvík – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1897 jednatel Dělnických listů
 • V roce 1893 – 1897 člen a tajemník Agitačního výboru Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 člen a tajemník Agitačního výboru Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 vyřizoval korespondenci Agitačního výboru
 • člen Čtenářského zábavního vzdělávacího spolku Ferdinand Lassale v New Yorku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 člen a tajemník Agitačního výboru Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Císař – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Citta J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Cupka Petr – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Cupka František – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Cvach M. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Čada M. – Coal City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Čada Vojtěch – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku č.1 v Chicagu
 • člen Agitačního výboru pro Dělnické listy a tajemník výboru (1893 -1894)
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka na Dělnické listy
 • v roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Čáka August – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 distributor Dělnických Listů
Čáp Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Čapek František – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • Dne 19. 7. 1896 zatčen policistou Turkem společně s Macháčkem v hostinci v Chicagu za řeči o anarchismu bez zatykače a soudního povolení, druhého dne propuštěni a neobviněni
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Čapek Th. – White Plaines
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Čáslavský Neb. – Lincoln
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 prodej brožur MDJ
Čechová Anna – Woodville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírky na podporu Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Čejka L. – Medford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Čejka – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Čekan J. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Čepelák – Chicago/New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na DL
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Čermák A. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Čermák E. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Černý Vincenz – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Červenka František – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Červenka Karel – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Červenka – Milwaukee
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Český – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Čihák – New York /Brooklyn
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Čítek Jan – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Čítková Fanie – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Daniel Jan – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • v roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
David E. – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Dejmek Václav – Chicago/Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Dejmková Rosa – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Dezort Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku Karel Havlíček Borovský v Clevelandu
 • V roce 1893 a 1894 se u něj první neděli v měsíci konaly schůze spolku ve 3 odpoledne
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 sbírky na Dělnické listy
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Dezortová Johana – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Dítě – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatné na brožury
Dítě František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Dleska Jan mladší – Bridgeport/Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Dleska Jan starší – Bridgeport/Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Doležal J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Doležal Karel – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku Jan Žižka v Clevelnadu
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Doležal – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Doležal M. – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Doležálek Wilém – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Spolku pokročilých dělníků v New Bedford
 • hudebník
 • V roce 1893 zpíval s manželkou a 10letou dcerou na slavnosti 11.11.1893 k památce Chicagských mučedníků
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Doležálek – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Douděra Alois – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1893 – 1896 oprávněn k příjímání předplatného na Dělnické listy
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Drahoš J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na DL
Drážník Alexandr – Coal City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS v Coal City
 • V roce 1894 člen výboru spolku (nejspíš knihovník)
Drbohlav Jan – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Drbohlav – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Drda L. – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Držka Anton (1864 – 1915) – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • narozen 24. 2.1864
 • manželka Marie Držková rozena Hrůšová (1868 – 1932)
 • zemřel 30.8.1915
 • pohřben v Bohemian National Cementery Chicago
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku č. 2 v Chicagu
 • V roce 1893 jednatel spolku
 • V roce 1894 jednatel spolku
Dudáček J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Dudáček M. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Dufek – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Důša František – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 pokladníkem spolku
 • V roce 1894 jednatel spolku
 • V roce 1895 tajemník spolku
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 sbírky na Dělnické listy
 • V roce 1895 prodej brožur
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Důša Jan – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Důša Pavel – Nutley/Franklin/New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Dvořáček – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Dvořák František – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 příspěvek na DL
 • V roce 1897 oprávněný jednatel Dělnických Listů
 • V roce 1897 distributor Dělnických Listů
Dvořák V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Dvorský Karel – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Dvorský František – Astorie
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Eckert – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Edelstein A. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Egrmajerová Anna – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Eggert František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Ekl S. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Engelthaler Vojtěch – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Town of Lake
 • V roce 1893 předseda spolku
Engers – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Erhard M. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 oprávněný jednatel Dělnických Listů
 • V roce 1897 distributor Dělnických Listů
Fafejta Antonín – Chicago/Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Grand Crossing
 • V roce 1896 tajemník spolku
 • V roce 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 distributor Dělnických listů
Faidl Karel – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Farajzl František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 sbírky na Dělnické listy
Feit Petr – Dillonvalle, Jefferson/ Sherodsville
 • uváděn též Petr Feit nebo Fait
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka na uvězněné horníky ve stávce ve Woodville
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Fencel Jan – Bound Brook
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Fenzl V. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Feuchtner Karel – Pittsburg
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 zatčen pro rozdávání letáků k slavnosti 11. listopadu (Chicagští mučedníci)
 • odsouzen k pokutě 50 dolarů, jelikož nemohl pokuty zaplatit poslán na nucené práce
Fiala J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Fiala ALois – Town of Lakem
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Fiala František – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Fiala J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Fiala Eduard – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Fialka R. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Fichler – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Filip Josef Eds. – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské besedy v Baltimore
 • V roce 1896 tajemník Čtenářské besedy
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 distributor Dělnických listů
Filip – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Fischer Alois – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Fišer V. – Perrypolis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Fišer B. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Fleischman M. – New York/ Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Florián J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Forejt A. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Formánek – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Fouček V. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Foukal František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Fousek Jaroslav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Fousek František. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Frank Ferdinand – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Franta Václav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku K.H. Borovský v Clevelandu
 • V roce 1894 zvolen za knihovníka spolku
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Fruhauf Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Karel Havlíček Borovský
 • V roce 1896 tajemník spolku
 • V roce 1897 tajemník spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 prodej brožur
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Fuchs Jan – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 -1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 sbírka mezi chicágskými anarchisty pro list „The Firebrand“
Fuchs A. – Dillonvalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Funke – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Furst František – Town of Lakem
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Galla František (1859 -?) – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Gerčák S. – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské besedy
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Glasser Martin – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Haber Pavel – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Haber M. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Haduk – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hain J. – Dillonvale, Jefferson
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Hájek A. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Saint Louis
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • V roce 1894 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • v roce 1894 distributor Dělnických listů
 • v roce 1895 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hájek Karel – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Hájek B. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hajný Michael – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 distribuce Dělnických listů
 • V roce 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
Hajšman J. – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
Háka František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • člen Agitačního výboru MDJ pro stát Ohio v Clevelandu
 • V roce 1895 tajemník místního Agitačního výboru, vyřizoval korespondenci
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hakl L. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Háková Anna – Cleveland
 • členka Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Hamous Jan – Grand Crossing/Chicago (1897)
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS v Grand Crossing
 • V roce 1896 tajemník spolku
 • V roce 1897 tajemník spolku
 • V roce 1897 oprávněný jednatel Dělnických Listů
 • V roce 1897 distributor Dělnických Listů
Hampl Stanislav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Hán M. – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 příspěvek na podporu vydávání Dělnických listů
Hanuš Jan – Bellaire/Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor brožur
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hanzl V. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Hanzlík V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hanzlík František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Harmáček Josef – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS v Town of Lake
 • v roce 1894 dopisující tajemník ČDVS
 • V roce 1895 dopisující tajemník ČDVS
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Harmáček – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Hašek V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hatina František – Mount Pleasant /Uniontown
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hauser František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Havel František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Havel – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Havel L. – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Havlíček František – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Newarku
 • V roce 1894 zvolen knihovníka spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Havlíček František – Nutley/Franklin
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hejda V. – Coal City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hejduk A. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hejduk František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Herčík – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 prodej brožur MDJ
Hendrych František – Lafayete
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Herink František – Bridgeport/Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Herink Štěpán (1871 – 1945) – Bridgeport/Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • narozen na Slovensku
 • manželka Marie Herinková (1871 – 1959) rozena Delsková
 • svatba 28.1.1893
 • pochován Linwood Cemetery, Blaine, Belmont county
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Herink František – Drill Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Herink J. – Dillonvale, Jefferson/Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Herll – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Hermáček J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hermáčková J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hermes Antonín – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Herold – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hess František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hinšt Václav – West Hoboken
 • někdy psán Hynč Václav
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku ve West Hoboken
 • V roce 1894 zvolen finančním tajemníkem spolku
 • V roce 1894 zvolen pokladníkem spolku
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hlad V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Hlava Jan – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Hlad A. – Edwardsville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 příspěvek na podporu vydávání Dělnických listů
Hlad František – Drill Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
Hlad Václav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Hlásek – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hlaváček František – Moon Run
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hlaváček Rudolf – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 distribuce Dělnických listů
Hlaváček Roman – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 ditsribuce Dělnických listů
Hlaváček Alois – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hlaváček Jan – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894, 1895 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hlaváček František Josef- New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářského zábavního vzdělávacího spolku Ferdinand Lassale v New Yorku
 • V roce 1894 příspěvek na podporu vydávání Dělnických listů
 • šéfredaktor Dělnických listů
 • básník
 • V roce 1896 řečník na slavnosti chicagských mučedníků v Clevelandu
 • Peníze na cestu věnoval na Děnické listy
Hlaváčková Josefina – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářského zábavního vzdělávacího spolku Ferdinand Lassale v New Yorku
 • dne 31.12.1894 vystupoval na Silvestrovské zábavě Dělnické Omladiny
Hlíňák Josef S. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku č. 2 v Chicagu
 • V roce 1893 pokladník spolku
 • V roce 1894 pokladník spolku
Hnát – Elisabethport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hodek Matěj (1856 – 1924) – Chicago
 • narozen červen 1856
 • zemřel 30. 3. 1924
 • manželka Anna Tersová (1859 – 1938)
 • dcera Emma R. Hodek Gardner
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Českého dělnického vzdělávacího spolku č.1 v Chicagu
 • V roce 1894 dopisovatel spolku do Dělnických listů
 • V roce 1894 tajemník ČDVS
 • V roce 1894 sbírky na Dělnické listy
 • V roce 1894 – 1895 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 se stěhuje do New Yorku
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hodina – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hofmanová B. – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Hojer František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hoker M. – Dillonwale
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Holbus Jan – Bridgeport/Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Holbus František – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Holeček – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Holý B. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Hoker Josef – Dillonvale, Jefferson
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hoker M. – Dillonvale, Jefferson
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Holeček – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Holbus Jan – Drill Bellmont/Woodville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hollman – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Holub František – Bridgeport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893, 1894 sbírky na svěrací listiny na podporu vydávání Dělnických listů
Holub J. – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Holubová Marie – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Holub Jan – Drill Bellmont /Wheeling Creek
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Holub – Bellaire
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Homolka František – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Honický C. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Honz J. – Dillonwale
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Honzík Václav – Lafayette
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ.
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 příspěvek na DL
Hopp R. – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Hora A. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Horáček – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Horák – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 distribuce Dělnických listů
Horal J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Horálek Josef – Woodville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Horatlík Valentin – Elizabeth (1862 – 1896)
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V rakousku zatčen za tajnou anarchistickou tiskárnu
 • odsouzen a vzněn 8 let ve Steinu ve Štýrsku
 • po odpykání trestu v roce 1891 odjel do USA
 • pět let bydlel v Elizabeth, N.J.
 • zemřel 9.7.1896 na souchotiny následkem věznění
 • pohřeb 11.7.1896 v Elzabeth
Hospodář Antonín – Winfield
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Winfield
 • V roce 1895 protokolární tajemník spolku
 • V roce 1896 protokolární tajemník spolku
 • V roce 1897 protokolární tajemník spolku
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 svatba s Antonií Albrechtovou
Hospodářová Antonie – Winfield
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Winfield
 • za svobodna Antonie Albrechtová
 • V roce 1896 svatba s Antonínem Hospodářem
Hošek Josef – Elisabetport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
Houdek – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Hoyer František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • psán též Hojer František
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hrabák Jan – Drill, Belmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 pořádal silvestrovskou zábavu
 • V roce 1896 příspěvek na DL
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Hrabák – Maynard
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Hrabánek Antonín – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Hraban – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Hrbek Augustin – Winfield/Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • v roce 1894 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 pracoval ve firmě „Bratří Tonka“ v newarku
 • V řijnu 1896 se mu spolky a další anarchisté složili na cestu pro návrat do Čech
Hrdina J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dramatické jednoty V New Yorku
 • V roce 1896 tajemník Dramatické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
Hrdina Jindřich – Elisabethport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v New Yorku
 • V roce 1895 tajemník spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 – 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 – 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hrdlička Josef – Elisabetport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hrdlička Romuald – Portland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hrdlička R. – New York/Franklin
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 prodeh brožur MDJ
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hrdlička B. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Hromádka Alois – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hromádko František – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Hromádko Stanislav – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hromádko J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Hromádko V. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Hrubant A. – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Town of Lake
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • V roce 1895 tajemník spolku
Hrubant J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hrubý František – Dayton
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 prodej brožur
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hrubý František – Elisabetport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hrubý – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hrůša – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hrych T. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Hřebík František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Hříbal František – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Hubata J. – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Hubátka – Elizabeth
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hubený – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hudec V. – West Overton
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hudec František – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1895 – 1896 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 – 1896 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hudec J. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 příspěvek na DL
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hudec – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hudec J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Hudec Václav – Mont Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hula Čeněk – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Hulec A. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Humell – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Huml Jan – Drill Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 svatba s Kučerovou
 • V roce 1895 sběrací listiny na Dělnické listy
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Humlová Marie – Wheeling Creek
 • členka Mezinárodní dělnické jednoty
 • členka Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
 • V roce 1896 svatba s Václavem Beránkem
Hůrka – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Hus Karel – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v New Yorku
 • dne 31.12.1894 vystupoval na Silvestrovské zábavě Dělnické Omladiny
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Hybner Václav – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Allegheny city
 • V roce 1894 dopisující tajemník spolku
 • V roce 1894 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listl
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hybner – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Hynčík – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 příspěvek na Dělnické listy
Hynek J. M. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Hyrmer Antonín – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Karel Havlíček Borovský v Clevelandu
 • V roce 1894 zvolen za protokolárního tajemníka
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 distribuce brožur
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 oprávněný jednatel Dělnických Listů
 • V roce 1897 distributor Dělnických Listů
Chadraba V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Charvát M. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Charvát Josef – Dillonvale, Jefferson
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • šlen ČDVS Svornost v Dillonvale
 • V roce 1895 pokladník spolku
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Charvát Petr – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Charvát J. F. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
China – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Chlad V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Chmelík Jakub – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Chmelík M. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Chodora – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Chochol T. K. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Chochola Václav – Mount Pleasant/West Hoboken/Union Town
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Mount Pleasant
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • v roce 1894 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • prodej brožur MDJ
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Chochola – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Choura František – Woodville/Clevelnad/Glendalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku ve Woodville
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • řečník na schůzích a manifestacích
 • V roce 1893 oprávněná jednatel Dělnických listů
 • V roce 1893, 1894 distributor Dělnických listů
 • 11.11.1893 vystoupil slavnostní řečí na slavnosti k uctění památky Chicagských mučedníků v Clevelandu
 • Během stávky horníků dne 31.ledna 1894 zatčen a uvězněn ve věznici v Mansfieldu
 • poté se stěhuje do Clevelandu
 • V roce 1894 – 96 distributor Dělnických listů
 • prodej brožur
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Chudoba Jiří – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku K.H. Borovský v Clevelandu
 • V roce 1894 zvolen za pokladníka spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 distribuce brožur
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 převzal distribuci Dělnických listů po V. Koníčkovi
 • V roce 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Chudobová Anna – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Chum – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Chuml Leopold – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku č.1 v Chicagu
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 tajemník spolku
Chyba Ferdinand – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Jäger Alois – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Spolku pokročilého dělnictva Arbeiterbund v New Bedford
 • V roce 1894 člen výboru Arbeiterbund
 • hudebník
 • V roce 1893 zpíval s manželkou a 10letou dcerou na slavnosti 11.11.1893 k památce Chicagských mučedníků
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Jahelka J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Jakubovský František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Janáček Antonín – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Janata A. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 prodej Dělnických listů
Janda Josef – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Janda František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Janáček A. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Janeček J. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Jameček J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Janeš V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Jánošík – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Janoušek Josef – Allergheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Janota František – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Jareš František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Ječný Josef – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen České Čtenářské Besedy v Baltimore
 • V roce 1896 tajemník spolku
 • V roce 1897 tajemník spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898  předplatitel Dělnických listů
Jedlička Jan – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Jedlička E. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Jelen Václav – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 příspěvek na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Jelínek – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Jelínek František – Montgomery/Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvky na Dělnické listy
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Jelínek Antonín – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Jenčke A. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 distribuce brožur
Jetel – Con.
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Ježek J. – Drill Bellmont/Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Ježek V. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Ježek – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Jícha Matěj – Drill Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Jílek M. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Jíně Alois – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS v New Bedford
 • V roce 1897 tajemník ČDVS
 • V roce 1897 oprávněný jednatel Dělnických Listů
 • V roce 1897 distributor Dělnických Listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Jiráček Václav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Jirák A. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Jirana František – Lafayete
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Jiřička Josef – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Jiřík Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Jíša J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Jonáš František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Jonáš J. – New York/Brooklyn
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 prodej brožur
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických list
Jonata František – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Jůn J. – Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Jůn J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Jůn J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Jůn J. – Nutley
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Jůn – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Jungman Ed. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 distribuce brožur
Jungman – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Juptner – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Juránek Jan – Bridgeville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Jurnečka Josef – Elisabethport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Kadlčák František – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Kadlec Josef – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kahoun J.  – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kahoun Tomáš – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Kálal J.- Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kalčic V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kalista J. – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Kalus – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kalva Václav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Karas Tomáš – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Karasová Anežka – Chicago/Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Karásek František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Karban Antonín – Allegheny City/Ellwood City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893, 1894, 1896,1897 sbírky na svěrací listiny na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • prodej brožur MDJ
 • V roce 1897 distribuce Dělnických listů
 • V roce 1897 příspěvek na DL
Karel Jan – Steel Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Karela – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Karnosch L. – Steel Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Karnosch Jan – Steel Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Karnosch A. – Steel Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Karnoš Alois – Neffs/Dilonvalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • člen ČDVS Svornost v Dillonvale
 • V roce 1895 dopisující jedntael pro Dělnické listy za spolek
Karnosch Ludvík – Neffs/Dillonvale
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Zábavného a vzdělávacího spolku v Neffs
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • člen ČDVS Svornost v Dillonvale
 • V roce 1895 protokolární tajemník spolku
 • v roce 1898 příspěvky na D.L.
Karýsek – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Kasal Alois – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Town of Lake
 • V roce 1893 předseda spolku
 • V roce 1894 předseda spolku
 • V roce 1895 předseda a tajemník spolku
 • V roce 1895 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 přspěvek na DL
Kasík Antonín – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku „Osvěta“ v Town of Lake
 • V roce 1896 dopisovatel spolku
 • V roce 1897 dopisovatel spolku
Kasík Václav – Federal/ Woodville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • Během stávky horníků dne 31.ledna 1894 zatčen a uvězněn ve věznici v Mansfieldu
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Kasík František – Bridgeport/Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kasík Jindřich – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské Besedy ve Wheeling Creek
 • V roce 1897 tajemník Čtenářské Besedy
Kaše J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kaše Karel – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Jan Žižka v Clevelandu
 • člen České pekařské unie v Clevelandu
 • člen Zábavného odboru České pekařské unie v Clevelandu
 • V roce 1896 tajemník Zábavného odboru ČPU
 • V roce 1897 tajemník Zábavného odboru ČPU
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kaše A. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kaucký František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Kebl – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Keller Josef – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatné na brožury
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Klar – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 distribuce Dělnických listů
Klaška Karel – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
Klecan – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Klečak – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Klein J. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Kleňha V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Klíma František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Klíma Josef – Kansas City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Klíma – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Klímová Johana – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Klimt Josef – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Klimt Václav – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na leták Prohlášení zásad
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Klír Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 příspěvek na časopis „The Firebrand“
Klosz Martin – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Kňakal – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Knor František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka na Dělnické listy
Kočár Josef – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Mezinárodní dělnické Omladiny v Chicagu
 • člen Českého Amerického Dělnického Sokola
 • V roce 1897 funkcionář ČAD Sokola v Chicagu
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 navrhnul otisování Adresáře ČAD Sokola na stránkách Dělnických listů
 • V roce 1897 navrhnul spolupráci ČAF Sokola s MDJ
 • V roce 1897 spolupořádal slavnost Pařížské komuny v Chicagu
 • V roce 1897 distribuce Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Kočí – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na DL
Kočí František – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské besedy
 • V roce 1896 svatba s Val Kraušelovou
Kočí Val – Drill
 • členka Mezinárodní dělnické jednoty
 • členka Čtenářské besedy
 • V roce 1896 svatba s Františkem Kočím
Koděra – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 distribuce Dělnických listů
Kodet František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kodetová Marie – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na Dělnické listy
Kohn František – Winfield
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS ve Winfieldu
 • povoláním hostinský, v jeho hostinci spolková místnost
 • V roce 1895 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • Příspěvky na vydávání D.L.
Kohout Alois- Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Kohout B. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Kohoutek František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 věnoval soudek piva na slavnost 1.májš
Kolář V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kolář Albert – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kolbek Jakub – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Koman Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kondelík M. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Kondrat H. – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
Koníček Václav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • člen ČDVS Karel Havlíček Borovský v Clevelandu
 • v roce 1894 knihovník ČDVS KH Borovský
 • v roce 1895 knihovník ČDVS KH Borovský
 • člen Agitačního výboru pro stát Ohio
 • V roce 1896 tajemník Agitačního výboru
 • V roce 1895 prodej brožur
 • V roce 1895 sbírky na vydávaní Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 příspěvek na DL
Konigsmark Antonín – Dillonvalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Svornost v Dillonvalle
 • V roce 1895 tajemník spolku
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 -1898 předplatitel Dělnických listů
Konopásek – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Kopal Jan – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1897 distributor Dělnických listů
Kopáč Jan – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Kopecký František – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Kopecký Jan – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Spolku pokročilých dělníků v New Bedford
Kopecký O. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické družiny Pokroku v New Yorku
 • člen Dramatického odboru „Svoboda“ při Dělnické družině Pokroku v New Yorku
 • V roce 1895 jednatel Dramatického odboru
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kopečný – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kopta A. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Korecký J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Koreček J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Košař Kašpar – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Košař Matěj – Drill, Belmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 svatba s Marií Andrlovou
Kotěra Josef – Steel Bellmont/Neffs
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Kotěra E. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Kotlaba J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Kotouč František – Steel Bellmont/Brookside
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvky na Dělnické listy
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Kotouč František – Neffs / Brookside
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Kotrba František – Riverhead
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 prodej brožur
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Koubek Petr (1873 – 1919) – Chicago/Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Česko Amerického Dělnického Sokola v Chicagu
 • V roce 1897 tajemník ČAD Sokola
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • zemřel v květnu 1919
 • pochován v West Park Cemetery Cleveland
Koudelka E. – Union Hill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Kovář František – Elisabethport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kovařík V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Kovařík František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
Kovařík Josef – Dillonwalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
Kozák V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kozler František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Kožený František – Chicago/New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893, 1894 sbírky na svěrací listiny na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek 200 dolarů na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 navrhovatel, aby MDJ zřídila večerní či nedělní školy
 • V roce 1897 iniciátor založení komunistické kolonie
Kožený V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kožich Tomáš – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Krabec V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Král A. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Král Petr – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 distribuce Dělnických listů
Král Václav – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Newarku
 • V roce 1894 zvolen za protokolního a dopisujícího tajemníka spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Král V. – New York/Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Král Josef – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Král – ELisabethport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Králiček – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Krása B. J.  – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 tajemník spolku
Krátký František – Monroeville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Krátký A. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Kratochvíl J. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kratochvíl J. – Woodville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Kratochvíl J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Kratochvíl – West Orange
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kraus Michal – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 revisor účtů spolku
 • V roce 1896 tajemník spolku
 • V roce 1897 tajemník spolku
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Kraus J. – Federal
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Kraus Leopold (1863 – 1911) – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • pohřben v Mayfield Cemetery Cleveland, Ohio.
Kraušelová Valburga – Wheeling Creek
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
Krčík – Chicago/Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Krčma – Winfield
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Krebs A. – New York/ Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1895 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 sbírky na Dělnické listy
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Krech – Bayone
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Krein – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Krejča J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Krejča František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kreml – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kresl Josef – Bound Brook
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Česko-dělnického vzdělávacího spolku „Šumavské Pohoří“ v Bound Brook (založen 1894)
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • zasílány mu knihy na zřízení spolkové knihovny
Krchov V. – Drill/Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Jan Žižka v Clevelandu
 • V roce 1896 dopisující tajemník spolku
 • V roce 1897 tajemník spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 oprávněn k příjímání předplatného na Dělnické listy
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Kroc – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kromfořt – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Kroupa Jan – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • kapelník v odborářské (uniové) kapele
 • vystupoval na akcích spolků MDJ
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kroupa Jan – Milwaukee
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kroupa František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS K. H. Borovský
 • V roce 1895 tajemník spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kroužilka Vilém (1879 – ?) – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 řečník na slavnosti chicagských mučedníků v Passaic
Krsek Alois (Luis) – Park Ridge/New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Krška – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kryl J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Křenek L. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Křesťan – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Křikava Josef – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Křikava František – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Grand Crossing
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • V roce 1893 oprávněná jednatel Dělnických listů
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Křivánek V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kříž – Elisabethport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 příspěvek na DL
Kříž Antonín – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Kříž J. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Křížek Josef starší – New York (1837-1893)
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • narozen 1837 v Loučímě u Domažlic
 • odstěhoval se do Brna, pracoval jako soukenický dělník
 • V roce 1890 se odstěhoval s manželkou za synem do USA
 • byl jednatelem „Hlasu Lidu“
 • trpěl na revmatismus, počátkem jara 1893 ulehl a zůstal upoután na lůžko
 • zemřel 29. prosince 1893
 • pohřeb 31. prosince 1893, nad hrobem řečnil František Hlaváček, znali se 15 let
Křížek Josef mladší – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku č. 2 v New Yorku
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • vystupoval 2.12.1893 na zábavě spolku
 • V roce 1893 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • distributor Dělnických listů
 • manželka Marie Křížková
 • děti: Victor Křížek a Blanka Křížková
Kříž H. – Kansas
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Kuba V. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Kubán František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kubant – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kubela Karel – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářského zábavního vzdělávacího spolku Ferdinand Lassale v New Yorku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893, 1894 sbírky na svěrací listiny na podporu vydávání Dělnických listů
Kubík J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 svatba
 • člen Dělnické Omladiny v New Yorku
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • dne 31.12.1894 vystupoval na Silvestrovské zábavě Dělnické Omladiny
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893, 1894 sbírky na svěrací listiny na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Kubů – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kučera František – Walkersmill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Kučera Václav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V letech 1893 a 1894 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kučera Vavřinec – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírky na vydávaní Dělnických listů
 • V roce 1895 sbírky na vydávaní Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Kučerová Christina – Wheeling Creek
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
Kučera František – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Kudlata Václav (1850 – ?) – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • redaktor Dělnických listů v letech 1893 – 1898
 • překladatel
 • referent na přednáškách
Kuchař Vojtěch – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kuchařík – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Kulovaný František – Lafayete
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Kumbera Jan – Cleveland/Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Kumbera J. – Wheeling Creek
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
Kuna František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Kuňar J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kunc František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1895 předplatitel Dělnických listů
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku K.H. Borovský v Clevelandu
 • V roce 1894 zvolen za protokolárního tajemníka spolku
 • V roce 1894 příspěvky na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kuncl Josef – Lorain
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kunciter František – Edwardsville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 sběrací listiny na Dělnické listy
 • V roce 1895 distribuce brožur
Kuncová Aloisie – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • členka Českého dělnického vzdělávacího spolku K.H. Borovský v Clevelandu
 • 11.11.1893 vystoupila na slavnosti k uctění památky Chicagských mučedníků recitací básní
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Kupec Josef- Nutley/Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
Kupka Bohumil (1866 – 1913) – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • manželka Anna Kupková (1873-?)
 • zemřel 3.1.1913
 • pochován v Woodland Cemetery Cleveland
 • členka Českého dělnického vzdělávacího spolku K.H. Borovský v Clevelandu
 • 11.11.1893 vystoupila na slavnosti k uctění památky Chicagských mučedníků recitací básní
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 sbírky na Dělnické listy
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 příspěvek na DL
Kupka Jan – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1893 oprávněný jednatel Dělnických listů pro Newark
Kupka Jan – Nutley/Franklin
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 distribuce brožur
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kupka J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kusý – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kuthan Jan – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 oprávněná jednatel Dělnických listů
 • V roce 1893 – 1896 distributor Dělnických listů
 • člen Spolku pokročilých dělníků v New Bedford
 • v roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplattel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1896 prodejce brožur MDJ
Kuthan A. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kvasnička A. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Květoň František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Květoun – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kvítský – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Kýp Antonín – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Town of Lake
 • V roce 1895 tajemník spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Kypta František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 odbržel od místní MDJ finanční podporu
Kypta A. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Lajn Josef – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS v Allegheny City
 • V roce 1895 tajemník spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Lamberk Alois – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • člen Česko-slovanského dělnického vzdělávacího spolku v Newark
 • V roce 1893 knihovník spolku
 • V roce 1894 knihovník spolku
 • knihy půjčoval každou neděli od 4 do 5 hodin odpoledne
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Lamberský – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Lamička – Loyalhana
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Lang František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Lašťovka Alois – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dramatické jednoty v New Yorku
 • V roce 1896 se u něj v bytě pořádali schůze Dramatické jednoty
Laub – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Laurman Karel – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Leber Antonín – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Lebruška – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Lehmíř Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Leitner – Elisabethport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Leuner Antonín – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Levendovský E. – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Levitus E. – Town of Lakem
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Lexa – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Liebshner František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Lippert Václav – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893, 1894 sbírky na svěrací listiny na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Lippert František – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Allegheny City
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Lisý František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Liška Martin – Drill, Belmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 sběrací listiny na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • prodej brožur MDJ
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Liška Vít. – Drill Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Čtenářská beseda ve Wheeling Creek
 • V roce 1894 tajemník spolku, vyřizoval korespondenci
 • psal za spolek do DL
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Lord J. – Coal City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Coal City
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • V roce 1895 tajemník spolku
 • V roce 1896 tajemník spolku
Lucek J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Ludvík Rajmund – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Lukáš M. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Lukáš – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Lukeš Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Lupač Antonín – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického pěveckého sboru v Chicagu
 • V roce 1893 účetní spolku
Macák M. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Macek Josef – Wilmerding
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Mach J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Macháček Josef – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Neodvislé Mezinárodní Omladiny v Chicagu
 • V roce 1896 tajemník spolku
 • V roce 1897 tajemník spolku
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1898 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1898 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
 • V roce 1896 prodej brožur MDJ
 • Dne 19. 7. 1896 zatčen policistou Turkem společně s Čapkem v hostinci v Chicagu za řeči o anarchismu bez zatykače a soudního povolení, druhého dne propuštěni a neobviněni
Macháček František – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Literárního a řečnického kroužku „Pokrok“ v New Yorku
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 přeložil Viva la Commune do češtiny
 • V roce 1896 vyšla brožura Viva la Commune nákladem Literárního a řečnického kroužku „Pokrok“ v New Yorku
 • V roce 1896 vyřizoval objednávky na brožuru, které byly zasílány na jeho adresu
 • přednášel v Literárním řečnickém kroužku „Pokrok“
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Machek František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Majer V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Malata J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1894 předplatitel Dělnických listů
Maličký F. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 příspěvek na DL
Malík J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Malíková Marie – Chicago/Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Malinský Filip – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Malý Čeněk/Vincent (1861 – 1907) – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • zemřel 5.11.1907
 • pochován ve Woodland Cementery Cleveland
Mareček J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Mareček – Desplaines
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Marek – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Marek J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na DL
Marek Karel – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Mareš František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Mareš Matěj – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Maršík V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Martínek J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Martínek František – Orange Valley
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Martínek – Elizabeth
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Maroušek František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Maroušek Stanislav – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Mařík J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Mašek – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Mašek František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvky na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Mašek Alois – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Mašín J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Mašín W. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Mašovský M. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Matějka J. – Woodville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Matějovič Mr. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Mates – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Matička J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Mayer J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Mazák – Dillonvalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Mazanec Tomáš – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Mazanec František – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Mazourek – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Maxa A. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Medlík – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Medlík – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Meloun J. – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Mencl J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Mentlík František – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Menza – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 distribuce Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Mertl Antonín – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírky na vydávaní Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 sbírky na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Měšťanová Agnes – New Bedford/Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Míchal František – Manitovoc
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Michálek J. – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Michna Eduard – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • živnostník
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 sbírky na Dělnické listy
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Mikolanda Jakub – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty v letech 1883 až 1893
 • redaktor časopisu Budoucnost v Chicagu (1883-1886)
 • tajemník české sekce MDJ (Internatinal Workingmens Association od America)
 • V roce 1893 odešel z MDJ a zakládal Sociálně demokratickou stranu v USA
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • redaktor časopisu „Právo Lidu“ (původně anarchistický, poté sociálně demokratický)
Mirka Karel – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Mirošovský Václav (1877-?) – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Neodvislé mezinárodní Omladiny v Chicagu
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • V roce 1893 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Mirovský J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Mitáček Tomáš – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Moder František – Sherodsville/Dillonvalle/Springfield
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Moos Antonín – Allerhgany City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1894 předplatitel Dělnických listů
Moravec František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Mošovský V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Mošovský M. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Motyčka Bedřich – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 sbírky pro Dělnické listy
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Motyčka Jan – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS č.2 v New Yorku
 • V roce 1894 tajemník ČDVS č.2
 • V roce 1895 tajemník ČDVS č.2
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 sběrací listiny na Dělnické listy
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Motyčka M. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Motyčka František – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Moudrý František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Mourek František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Mráček J. – Elizabethport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Mráz František – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku ve West Hoboken
 • V roce 1894 zvolen protokolárním tajemníkem spolku
 • V roce 1893 oprávněná jednatel Dělnických listů
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1894 distributor brožur MDJ
 • V roce 1895 sběrací listiny na Dělnické listy
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Mudra J. W. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Mudra J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Mudra – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Mudroch František – Town of Lakem
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Mulač V. – Chicago/Vanderbilt
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Muller A. – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Mužík Josef – Bound Brook
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Česko-dělnického vzdělávacího spolku „Šumavské Pohoří“ v Bound Brook (založen 1894)
 • V roce 1894 předseda spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Mužík František – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1896 převzal distribuci Dělnických listů po F. Rozporkovi
 • V roce 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 zahajoval slavnost 11. listopadu
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Myška – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Nádeníková M. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatné na román Dělnických listů
Nagl Adolf – New York/Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 příspěvek na vydávaní Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • od roku 1896 v Chicagu
 • V Chicagu si otevírá hostinec, slouží jako místo setkávání anarchistů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Náprstek – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Nárta – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Navrátil Jan – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Nedelhaus – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
Nedvěd František – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Neckář Josef – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Nekvasil J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Němec J. – Bayone
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Němec – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Němeček V. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Nepovida E. – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • vystupoval na akcích spolku s komickými výstupy
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Nepovida J. – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Nesládek Antonín – Chicago/Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Neuder Petr – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Neumanová Alžběta – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Nosek Petr – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Nová Božena – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Novák Josef – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Novák Antonín – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1896 člen tiskového výboru Dělnických listů
 • přijímal dopisy i předplatné pro redakci Dělnických listů
 • V roce 1893 u něj expedice Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvky na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Novák František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Novák Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Jan Žižka v Clevelandu
 • V roce 1894 tajemník ČDVS Jan Žižka
 • V roce 1895 tajemník ČDVS Jan Žižka
 • vyřizoval korespondenci spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Novák František – New Baltimore Station
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Novák M. – Lafayete
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Nováková Marie – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Novodvorský Jan – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Novotný J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Novotný V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Novotný Jan – Bound Brook
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Česko-dělnického vzdělávacího spolku „Šumavské Pohoří“ v Bound Brook (založen 1894)
 • V roce 1894 pokladník spolku a vyřizoval korespondenci co tajemník
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Novotný Antonín – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Nový M. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Nový V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Nový František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Nykodím – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Nymberger Antonín – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 distribuce brožur
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Nymberger Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na DL
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Nymberger Jaroslav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Ochman František – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Ondruška J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Opatrný V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Oplíštil Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Karel Havlíček Borovský v Clevelandu
 • Člen ČDVS Jan Žižka v Clevelandu
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V řijnu 1896 se mu spolky a další anarchisté složili na cestu pro návrat do Čech
Ostatek – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Osvald J. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Otásek František – Woodville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku ve Woodville
 • v roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • v roce 1894 – 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1895 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Ouděl – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Padílek Josef – Allerhgany City/Moon Run
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Pachl J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Paierle František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Pajdl – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Pala – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Palata Jan – Newark/Franklin
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Newarku
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 zvolen za jednatele a finančního tajemníka spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Paleček – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Paleta A. – Carbon
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Palla – Union Hill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Panc M. – Wheeling Creek
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
Panc Matěj – Bridgeport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
Panc Matěj – Drill Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Pančoška František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Neodvislé Mezinárodní Omladiny v Chicagu
 • V roce 1894 tajemník spolku, vyřizoval korespondenci
 • V roce 1895 tajemník spolku, vyřizoval korespondenci
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Pasta J. – Wilmerding
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Papež Matěj – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Papežová Marie – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Pařílek M. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Pasta Jan – Wilmerding
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Patera František (1877 -1914) – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • narozen v prosinci 1877
 • zemřel 23.6.1914
 • pochován ve Woodland Cementery v Cleveland
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Patera Petr – Ttrawn
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Patera – Thurbar
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Patočka J. V. – Irvin
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS „Proletář“ v Irvin
 • tajemník spolku
 • hostinský, v jeho hostinci sídlo spolku
Pavel – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Pavel Jan – Thurber, Texas
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 sbírky na Dělnické listy
 • V roce 1895 distribuce brožur
 • V roce 1895 sběrací listiny na Dělnické listy
 • V roce 1895 – 1896 předplatitel Dělnických listů
Pavlovičová – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • členka Českého dělnického vzdělávacího spolku K.H. Borovský v Clevelandu
 • 11.11.1893 vystoupila na slavnosti k uctění památky Chicagských mučedníků recitací básní
Payer – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Pech H. – Elisabethport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Pech – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Pech V. – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Pech Stanislav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Pelikán V. D. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Perglerová A. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Perlich – Woodville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Během stávky horníků dne 31.ledna 1894 zatčen a uvězněn ve věznici v Mansfieldu
Pernica Petr – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Pero Vojtěch – Dillonvale
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
Pešt Tomáš – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Pešek Josef – Wheeling Creek/Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Čtenářské besedy v Wheeling Creek
 • V roce 1893, 1894 tajemník spolku
 • bydlel v Drill, Belmont
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Pešek Josef – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS v Chicagu
 • V roce 1894 tajemník ČDVS, vyřizoval korepsondenci
 • V roce 1895 tajemník ČDVS, vyřizoval korepsondenci
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Pešout A.- Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Peter – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Petráň František – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Petržílek J. – Topeka
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Pezl Josef – Dillonvalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 – 1898 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • od roku 1894 v Dillonvalle
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • prodej brožur
Pezl František – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Pfeifer Tomáš – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Pfeifer J. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Pfeifer – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Pícha – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Pilník – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Spolku pokročilých dělníků v New Bedford
 • V roce 1893 za spolek dopisovatel do Dělnických listů
Pintiš – Chicago/Baley
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Pískač J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Piskáček J. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Pitra František – Town of Lakem
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Plaček – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Plaišel Eduard – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Plocek Josef – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Plzák – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Pokorný M. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Pokorná Marie – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Pokorný Josef – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku „Rovnost“ v Baltimore
 • V roce 1893 tajemník spolku
Pokorný J. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Pokorný J. – Long Island City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Pokorný Chas. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Polák Jan – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Polák František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Pomazal – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Poncar Antonín – Bridgeport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
Poncar Antonín – Drill Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Poncar A. – Wheeling Creek
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Posekaný František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
Pospíšil Josef – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů k dostání v jeho hostinci na 1408 Ave. A
 • V roce 1894 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Pospíšil A. – Jeny Lind
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Pospíšil – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Pospíšil A. – Rockwale
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Potůček Maggie – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Povýšil – Elisabethport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Pražák Karel – San Francisco
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Jednoty socialistů v San Franciscu
 • V roce 1893 jednatel spolku
Procházka František – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Procházka Karel – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Procházka Václav – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Prokeš Josef (1870 – 1937) – Drill, Belmont
 • narozen 11.8. 1870
 • zemřel 1.6.1937 v Belmont
 • manželka Františka Prokešová (1873 – 1949), rozena Stroeblová
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 příspěvky na D.L.
Prokeš V. – Drill, Belmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Prokorát Antonín – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Proš Josef – Drill, Belmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 svatba s Františkou Štrobalovou
Převradský Antonín – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Převrátil – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Přibyl Josef (1860 -1929) – Newark
 • narozen 1860
 • zamřel 26.5. 1929, pohřben v Saint mary Cementery
 • manželka Františka Přibylová (1880 – 1935)
 • dítě:Kateřina Přibylová Polívková (18911972)
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1893 – 1895 předplatitel Dělnických listů
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Newarku
 • V roce 1894 zvolen pokladníka spolku
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 prodej brožur MDJ
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Přibil J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Přikryl B. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Pulpit – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Purcel J. – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Rada Emanuel – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Radoš B. – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Radouš S. – Chicago/Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Radouš František (1874-?) – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Raffel Al. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Raimund Ludvík – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku K.H. Borovského v Clevelandu
 • V roce 1893 tajemník spolku, vyřizoval korespondenci
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Rain J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • jednatelství převzal v dubnu 1897 od Želibora
 • V roce 1897 distribuce Dělnických listů
Raindl J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Raispis J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Raiter Jiří – Bridgeport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
Rajner František- Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Rataj Hynek – Winfield/Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Razím – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Richetský V. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Riš Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Riška Jan – Federal
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Riška Jan – Walkersmill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Robisut – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Rod Václav – Kirkland/Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS č.1 v Chicagu
 • V roce 1895 tajemník spolku
 • člen Agitačního výboru MDJ pro Chicago
 • v roce 1895 tajemník Agitačního výboru pro Chicago
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka na Dělnické listy
 • V roce 1895 oprávněný jednatel Dělnických listů v Chicagu
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
Rohlík Antonín – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Rolenec M. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Rosenbaum – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Rosický – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Rotta J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Rottová Anna – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Roubík M. – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Rovný M. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Rozporka František (1870 – ?) – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 knihovník spolku
 • V roce 1894 dopisovatel do Dělnických listů za spolek
 • V roce 1893 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1893 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1897 příspěvek na DL
 • distribuce brožur MDJ
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Roženská K. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatné na román Dělnických listů
Rudolfová Anna – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Ruta V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Rutka Jakub – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Růžička Leopold – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS ve West Hoboken
 • V roce 1894 tajemník /jednatel
 • V roce 1895 tajemník /jednatel
Růžička – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Ryba – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Rybák Antonín – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Ryšlink J. – Bracewille
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Rytina Alois – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Runge Josef – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Ruta – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Rutka – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Růžička Leopold – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen České dělnické skupiny ve West Hoboken
 • V roce 1895 dopisující tajemník skupiny
Růžička Jaroslav – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Ryba V. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Rybák Antonín (1859 – 1941) – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • zemřel 28.3.1941
 • pohřben Lake View Cemetery Cleveland
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1898 příspěvek na DL
Rýdl – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Rychlecký – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • prodej brožur MDJ
Ryš Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Řehák V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Řechtáček J. – Lafayete
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Řezáč J. – Dillonvalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Řezáč Jan – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Karel Havlíček Borovský v Clevelandu
 • V roce 1894 zvolen za jednatele Dělnických listů za ČDVS KH Borovský
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Řezáč Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Řezáč Václav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Řezáč Václav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 hlavní disributor Dělnických listů pro město
 • V roce 1894 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 distribuce brožur
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Řezáč Jan – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 sbírky na Dělnické listy
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Řezáč V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Řezáčová Anna – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • členka Českého dělnického vzdělávacího spolku K.H. Borovský v Clevelandu
 • 11.11.1893 vystoupila na slavnosti k uctění památky Chicagských mučedníků recitací básní
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Říž J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Sabatka Michal – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 sbírky na Dělnické listy
Sádlo Karel (1869 – 1950) – Saint Louis
 • narozen 10.10.1869
 • zemřel 22.9.1950 v Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Sádlo J. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Sádlo C. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Sakryd František (1857 – 1939) – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku K.H. Borovský v Clevelandu
 • 11.11.1893 vystoupil na slavnosti k uctění památky Chicagských mučedníků recitací básní
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Saněk Alois – Steel Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • člen Zábavného a vzdělávacího spolku v Neffs
 • roku 1893 a 1894 se u něj konaly schůze spolku
Sape – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Sedláček Václav – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS v Grand Crossing
 • V roce 1894 předseda ČDVS
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na podporu vydávání Dělnických listů
Sedláček – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Sedlák Antonín – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Sedlák – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • prodej brožur MDJ
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Sedlecký Břetislav (1872 -?) – Chicago/Cleveland/New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Sechter J. – Lafayete
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Semeracký – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 příspěvek na vydávání Dělnických listů
Serbusová Marie – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Sháněl Karel – Nutley/Franklin
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Shejbal Josef – Dillonvalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Schaly J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Schamal (Šámal) Martin – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • člen Česko-slovanského dělnického vzdělávacího spolku v Newark
 • V roce 1893 jednatel spolku
 • V roce 1897 tajemník spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 – 1895 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1893 – 1897 distributor Dělnických listů
 • prodej brožur MDJ
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Scháněl Karel – Newark /Nutley
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Shejbal Josef – Dillonwalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Schambergová – Passaic
 • členka Mezinárodní dělnické jednoty
 • členka Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1896 ritace básní na slavnosti chicagských mučedníků v Passaic
Schleiter – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Schmeiler J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V ROCE 1897 distributor Dělnických listů
Schober Josef – Dillonvale, Jefferson
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
Schröder – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Schubiser Jan – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Schulz František – Newark /West Orange
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Schutz V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Schwarz L. – Elisabetport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1897 distribuce Dělnických listů
 • V roce 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Skácil Rudolf – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku ve West Hoboken
 • V roce 1894 zvolen předsedou spolku
Skála Jan – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na DL
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Skalický Adolf – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Sklenář Alois – Steel Bellmont /Neffs
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Skopík – Elisabetport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Skoták A. – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893, 1894 sbírky na svěrací listiny na podporu vydávání Dělnických listů
Škroud – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Skuhravý J. – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČSDVS Newark
 • V roce 1895 dopisující tajemník (vyřizoval korespondenci)
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Slaich – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Sláma Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Slánský V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 prodej brožur
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Slosser A. B. – Edwardsville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Edwardsville
 • V roce 1893, 1894 tajemník spolku
Smola Jan – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Smola Antonín – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Smolka Fred. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Smutný František – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Sobota František – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Sojka František – Milwaukee
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Soport František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Sommer – Wheeling Creek
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
Souček František – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Souček Josef – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Soukup Josef – Allegheny City/Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893, 1894 sbírky na svěrací listiny na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Spěváček V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Spiřík Martin – Drill Bellmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Spousta Josef – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Srp J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 prodej brožur
Stašek František – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Stašek František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Stein L. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Steiner L. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Stejskal – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Stochl – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Strachovský A. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Straka – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 příspěvky na D.L.
 • V roce 1898 prodej brožur MDJ
Stránský J. – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Stránský – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Strubl František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
Středa – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Stříbrný Jan – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Stupka J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
Suchá Františka – Woodville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu Dělnických listů
Suchan Vojtěch – Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku ve West Hoboken
 • V roce 1894 zvolen jednatelem spolku
Svoboda Josef – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Svoboda František – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Svoboda B. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Svoboda František – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Svoboda V. J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Svoboda František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Jan Žižka
 • V roce 1895 protokolární tajemník spolku
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Svoboda Karel – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Sýkora A. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Sýkora J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Šafařík Josef – Allergheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Šafránek Antonín – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Šafránek V. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Šalz Alexandr- Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Česko Dělnického Sboru Sokol Tyrš v Saint Louis
 • V roce 1897 náměstek ČDS Sokol Tyrš
Šaman – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Šampergrová Tereza – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Šanek Alois – Neffs
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Zábavného a vzdělávacího spolku v Neffs
Šebek František – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnicko vzdělávacího spolku v Allegheny City
 • V roce 1896 tajemník spolku
 • V roce 1897 tajemník spolku
Šebek Josef – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnicko vzdělávacího spolku v Allegheny City
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 oprávněný jednatel Dělnických Listů
 • V roce 1897 distributor Dělnických listů
Šeffel Josef – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Šenk E. – Manchester
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • někdy uváděn jako Schenk E.
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šesták Karel – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Ševčík Václav – Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Ševčík – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Šibor Josef – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šic V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šídlo Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Šilas J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Šilhan Josef – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS v New Bedford
 • V roce 1895 tajemník spolku
 • V roce 1896 tajemník spolku
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 příspěvek na DL
Šíma O. – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šimandl Václav – Lorain/Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Šimek Josef – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 tajemník a dopisovatel spolku
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Šimek Václav J. – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Šimek V. – Medford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šimonek – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického pěveckého sboru v Chicagu
 • V roce 1893 sbormistr spolku
Šimůnek Vojtěch – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Šimůnek Václav – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Šindelář Jakub – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šíp František – Bayone City
 • někdy psán Schip Frank
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Šiška Wit. – Bridgeport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
Škarka A. – Schenectady
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 sbírky na Dělnické listy
Škraba – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Škroud – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Škudrna František – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šlaiter – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 distribuce Dělnických listů
Šlanc – Bellaire
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šlanc M. – Drill, Belmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 sběrací listiny na Dělnické listy
Šlanc A. – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
Šlanc Václav – Cleveland / Drill/Steel Belmont
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 sběrací listiny na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šlancová Marie – Wheeling Creek
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Šlancová Eliška – Wheeling Creek
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
Šmarda František – Federal
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Šmailerová Johana – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • někdy psána Schmeiler
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šmejkal – Elisabethport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Šmeks Jan – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 sbírky pro Dělnické listy
Šmerák František – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šmídek Josef – Elisabetport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 distribuce Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Šmít Josef – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Šmolka František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Šnajd J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šnajdr Václav – Edwardsville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Edwardsville
 • V roce 1894 tajemník ČDVS
 • V roce 1895 tajemník ČDVS
 • V roce 1896 tajemník ČDVS
 • V roce 1896 prodej brožur MDJ
Šober – Dillonvalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šoupal S. – San Francisco/Portland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Špála V. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Špatný Tomáš – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Špína L. – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 sběrací listiny na Dělnické listy
Špitálský Al. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Špitálský Antonín. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Šrámek J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šrámek Antonín – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka na Dělnické listy
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Štastka Josef – Bridgeport /Dillonvalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1893 oprávněná jednatel Dělnických listů
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 vyloučen ze spolku
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šťastný B. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Štědrovský Petr – Cleveland/ Allegheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Štědrovská Josefina – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • členka Českého dělnického vzdělávacího spolku K.H. Borovský v Clevelandu
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Štefek – Elizabethport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Šteffel V. – Union Hill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Šteffel Josef – Dillonvale, Jefferson/Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku „Svornost“ v Dillonvale
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Štech V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Šteiner – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Štibor Josef – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Štípek František – Chicago/ Astoria
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Štovíček Václav – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
Štotzký – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Štrajt František – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Česko Dělnického Sboru Sokol Tyrš v Saint Louis
 • V roce 1897 starosta ČDS Sokol Tyrš
Štros V. – Dillonvalle
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 příspěvek na DL
Šturma V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Štýbr – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku č. 1 v Chicagu
 • V roce 1893 hlavní řečník na slavnosti k uctění památky Chicagských mučedníků
Šubiser – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Šulýn – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Švara J. – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Švarc Antonín – Braidwood
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Braidwood
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 tajemník spolku
Švarc L. – Elisabethport, N.Y.
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 distribuce Dělnických listů
 • V roce 1896 prodej brožur MDJ
 • V roce 1896 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 distributor Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Švarz J. – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Švec Josef – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Švejkovský – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Táborský Antonín – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 prodej brožur
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 distribuce DL
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Táborská Barbora – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
Tangl – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Tarka Josef – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Tatermuš V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Teidl – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Tejral J. _ New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické družiny Pokroku v New Yorku
 • v roce 1894 knihovník spolku
 • v roce 1895 knihovník spolku
Teisler – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Telecký Vincenc – Pawtucket/ New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS v New Bedford
 • V roce 1894 tajemník ČDVS, vyřizoval korespondenci
 • V roce 1895 tajemník ČDVS, vyřizoval korespondenci
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • v roce 1894 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor brožur
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Ternetz František – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Česko Dělnického Sboru Sokol Tyrš v Saint Louis
 • V roce 1897 jednatel ČDS Sokol Tyrš
Texel – Union Hill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Tihera V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Titll V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Tobiáš J. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Toman František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Toman František – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Tománek V. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Tomáš Jan – Scherodsville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka na uvězněné horníky ve stávce ve Woodville
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Tomáš – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Tomášek J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírky na vydávaní Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Trebach František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Treumann Květoslav – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
Triner František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Trněný Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Karel Havlíček Borovský v Clevelandu
 • v lednu 1894 tajemník ČDVS KH Borovský
 • V červnu 1894 zvolen knihovníkem ČDVS KH Borovský
 • v roce 1895 tajemník ČDVS KH Borovský
Trnka Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Trnka – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Trojan Martin – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Jan Žižka v Clevelandu
 • hostinský, probýhali u něj schůze
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 sbírky na Dělnické listy
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Troněk Václav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Třasák Miroslav – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 – 1896 oprávněn k příjímání předplatného na Dělnické listy
Třešňák Leopold (1866 -?) – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • po roce 1920 bydlel v Berwyn u Chicaga
Tůma M. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Tůma Petr – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku č. 2 v Chicagu
 • V roce 1893 předseda spolku
 • V roce 1894 předseda spolku
Tůma Jan – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Tůma František – Toledo
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
Tůma František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Karel Havlíček Borovský v Clevelandu
 • V roce 1894 zvolen za finančního tajemníka
Tůma František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Jednoty českých unií v Chicagu
 • V roce 1895 – 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 – 1896 oprávněn k příjímání předplatného na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 vydavatel časopisu „Pochodeň“ – publikační orgán ˇUstřední jednoty českých unií v Chicagu
 • V roce 1896 vyřizoval a přijmal zásily a dopisy za redakci časopisu
Tumpach V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Turek Josef – Wilmerding
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Turek V. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Turek – Sheboygan
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Turina – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Tvrdík J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Tvrdík – Elmira
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Tvrdý Sl. M. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
Tvrdý Antonín – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Tvrdý František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Tvrdý Josef – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 sběrací listiny na Dělnické listy
 • V roce 1895 distribuce brožur)
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Tvrdý – Saratoga
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Tvrdá Marie – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Tyl Karel (1872 – 1920) – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • manželka Marie Týlová (1875 – 1934)
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • pohřben Bohemian National Cementery Chicago
Ubl J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Ulrich E. – Town of Lakem
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Unger František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Ungerman Emanuel (1865 – ?) – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku K.H. Borovský v Clevelandu
 • V roce 1894 zvolen za finančního tajemníka spolku
Urban V. – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 prodej brožur
Vacek Alois – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Václavík – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na Dělnické listy
Vachalec František (1877 -?) – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • manželka Julie Vachalcová
 • člen ČDVS K. H. Borovský v Clevelandu
 • hostinský na Central Ave
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Vajda František – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1897 prodej brožur MDJ
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 distribuce Dělnických listů
Vajgl J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na Dělnické listy
Valda Josef – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Valečka Emil – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Spolku pokročilého dělnictva Arbeiterbund v New Bedford
 • V roce 1894 člen výboru Arbeiterbund
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 příspěvek na DL
Válek J. – Lafayete
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Valenta Václav – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Valenta František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Vališ V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Valter Josef – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Váňa – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Vaňas Josef- Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Vaňasová – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 distribuce brožur
Vaněk František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor brožur
Vaněk Jan – Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku ve West Hoboken
 • V roce 1894 zvolen finančním tajemníkem a pokladníkem spolku
Vaněra Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Vanouček V. – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Vanouček – West Orange
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Vaňura – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Vavák František (1874 – ?) – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Vavák Josef (1868 – – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Vávra Josef – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Včela A. – Saratoga
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Velek Chas.- Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Velíšek M. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Velíšek V. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Verner – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Veselík František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Veselý Antonín – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS v Grand Crossing
 • V roce 1894 tajemník ČDVS
 • V roce 1895 tajemník ČDVS
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • distribuce broužur MDJ
Veselý Antonín – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1895 – 1896 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1895 – 1896 – 1897 distributor Dělnických listů
 • prodej brožur MDJ
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Veselý František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Větrovec Václav – Chicago/ Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Veverka – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Veverka Jan – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Vilda Jan (1856 -1937) – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • manželka Anna Vildová (1861 -1936)
 • dcera Anna Vidlová (1892 -1909)
 • zemřel 16.5.1937
 • pohřben v Woodland Cemetery Cleveland
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Vilda Josef – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Vild Václav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Vileta Vojtěch – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 prodej brožur
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Vilimovský – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Vilken – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Vilková Marie – Passaic
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Vinopal František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • zakládající člen Dělnického neodvislého pěvecko – dramatického sboru v Clevelandu
 • učastník zakládající schůze 19. 4.1896
 • spolek se přihlásil k anarchokomunismu a MDJ
 • V roce 1896 tajemník DNPDS
 • spolková místnost v hostinci U Sýkory, na Noserey street v Clevelandu
Vintiška Karel – Joint
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Vitner František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Vlada J. – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Vlasák – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Vlček Alois – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 tajemník spolku
 • V roce 1896 tajemník spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Vlk J. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku č.2 v New Yorku
 • člen Dělnické Omladiny v New Yorku
 • V roce 1895 tajemník Dělnické Omladiny
 • V roce 1896 tajemník Dělnické Omladiny
 • V roce 1897 tajemník Dělnické Omladiny
 • vystupoval 2.12.1893 na zábavě spolku
 • dne 31.12.1894 vystupoval na Silvestrovské zábavě Dělnické Omladiny
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Vlna František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Vodák A. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Vohánka Jan – New York/Troy
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • vystupoval 2.12.1893 na zábavě spolku
 • V roce 1893, 1894 děla sbírky na vydávání Dělnických listů
 • člen Čtenářského zábavního vzdělávacího spolku Ferdinand Lassale v New Yorku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Vohnutka Karel – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Voják Antonín – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 sbírky ve prospěch Dělnických listů
Vojáček J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Vojtíšek A. – New Xork
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatné na brožury
Vokoun František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Voldřich A. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Volf – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Volková S.L. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Vondas J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Vondrák Jan – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Vondruška – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Vondruška J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Vopava Václav – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Vostatek V. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Vostrý Karel – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Vostrý E. – Grand Crossing
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Voldřich A. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Volek L. – Nutley
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Volek Marie – Nutley
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 příspěvek ve prospěch Dělnických listů
Vosmík – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Votava M. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Vrána František – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Vrba Alois – Brooklyn
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
Vrbský – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 distribuce Dělnických listů
 • prodej brožur MDJ
Vyhnánek František – Elisabethport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Vyhnálek – West Hoboken
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Vyskočil Josef (1872 – 1915) – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • zemřel 30.5.1915
 • pochován v Harvard Grove Cemetery Cleveland
Vysušil Josef – Woodville/Heidelberg/Joint
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS ve Woodville
 • V roce 1894 tajemník ČDVS
 • V roce 1895 tajemník ČDVS
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 prodej brožur
 • V roce 1895 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listu
 • V roce 1895 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Wachalec František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Walda J. – New Bedford
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Weidersberger – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Wilde J. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • někdy psán též Villde
Winzheimer – Bridgeport
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
Wollenberg – Newark
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893, 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvky na Dělnické listy
Wolf – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Wolf  František – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
Worle – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Zadina – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Zajíc J. – Town of Lake
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Zampach Vilém (1878 -?) – Allergheny City
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Zámostný František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Zastudil Jan – Bellaire
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 prodej brožur
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Zavadil Josef – Baltimore
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Zdvořáček – Edwardsville
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 prodej brožur
Zeithamer Antonín (1877 -?) – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku Karel Havlíček Borovský v Clevelandu
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1894 – 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1894, 1895, 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů
Zelenka A. – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL
 • V roce 1897 příspěvek na DL
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Zelenka František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Zeman J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Zeman – Winfield
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Zemek A. – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • prodej brožur MDJ
 • V roce 1897 oprávněný jednatel Dělnických Listů
 • V roce 1897 distributor Dělnických Listů
Zích – New York
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvky na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Zíka František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Zíka František – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Česko Dělnického Sboru Sokol Tyrš v Saint Louis
 • V roce 1897 tajemník ČDS Sokol Tyrš
Zíka Karel – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Česko Dělnického Sboru Sokol Tyrš v Saint Louis
 • V roce 1897 tajemník ČDS Sokol Tyrš
Zikeš- Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Zima Josef – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • člen Česko Dělnického Sboru Sokol Tyrš v Saint Louis
 • V roce 1897 účetní ČDS Sokol Tyrš
Zima V. – Saint Louis
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
Zuska J. – Drill
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na DL
Zvonař Vilém – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Žák Alois – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
Žák František – Cleveland
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
Žaloudek Čeněk – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Žďárský – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
Železný František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Železný J. – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
Želibor František – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V dubnu 1897 se vzdává jednatelství  DL
Živný J. – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Živný Tomáš – Mount Pleasant
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
Žůček – Chicago
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
Čeští anarchisté v roce 1885 organizovaní v Lehr und Wehr Verein („Educational and Defense Society“), na fotce Rudolf Ševík a další neznámí.