O ZATÝKÁNÍ V BOWERHILL BĚHEM STÁVKY HORNÍKŮ (1894)

Woodville, 9. února 1894.

Ctěná redakce ,,Děl. Listů!“

Zajisté četli jste a snad vás i překvapila zpráva o velkém „anarchistickém spiknutí“ a zatýkáni na Bowerhill, o nálezu ručnic, revolverů a násad od seker, na nichž ještě byla čerstvá krev a vlasy, jak do celého světa řvaly noviny kapitalistů, aby fabrikovaly veřejné míněni proti stávkujícím uhlokopům v pánvi Mansfieldské, kdežto zlodějské uhelné barony vyhlašovaly za trpitele, lidumily a dobrodince lidu.

Celý ten puff je následující. Dne 31. ledna 1894, když deputové šerifa Richardse hotovi byli se zatýkáním na Toms Run, přišli za tmy časně z rána v  počtu asi 50 osob, rozestavili se kolem tiché obce Bowerhill a čekali, kdo se objeví, aby jej jali. Nejdříve padl jim do rukou zmrzačený uhlokop, Slovinec z Krajiny, jménem Kauča, který šel na dráhu sbírat uhlí. Pak zatkli jitetého Němce Drellsa a ještě tři malé hochy a dále Němce Schultze.

Avšak to vše jim nestačilo; oni chtěli mít anarchisty a ne jen samé kostelíčkáře. Z  té bídy pomohla jim prý jedna žena, která prý jim řekla, aby šli do posledního domu tam že bydlí ten vůdce anarchistů František Choura a u Beneše že mají schůze.

Deputovaní hned jako diví spěchali k domu F. Choury, ale ten nebyl doma, neboť den před tím odešel do Pittsburku. Doma byůa jen manželka Chourová, která je Češka a nezná ani anglicky ani německy a na té chtěli vědět, kde je její muž, ale ona jim nerozuměla. Proto se dali do hledání: v dolech, ve studně, v zahradě, v posteli, pod ní, v skříni, v hrnečkách a konečně i v troubě, snad v domnění, že snad jim ho nechala žena upéci, aby měli snídaní na vidličku. Ale když nic nenašli, odtáhli s dlouhým nosem.

Zastavili se u F. Padílka, kde jim řekli, ze Choura byl v sobotu v době „riotu“ od rána až do 2 hodin odpoledne doma a Beneš též. Ale deputové se chtěli přece něčím proslavit a odebrali se do bytu Václava Beneše, kde má svou místnost řád „Duch Nové Doby“ č. 165 Č. S. P. S. Tam řekli, že prý se v domě tom odbývají tajné anarchistické schůze a chtěli vědět kde je „tajná tiskárna“ a zvláště bomby a dynamit a zbraně. Beneš jim řekl, že přišli na nepravou adresu, u něj že je síň řádu „Duch Nové Doby“ Č. S. P. S. a ten samý řád že má inkorporaci od státu Pennsylvanie. Těm chlapům blbým a nerozumným to nestačilo a tak vykonali přísnou prohlídku, ale když nic nenašli, tak vzali sebou dvě brokovnice dvojky, také nebezpečné co? A pak si vzali Beneše, který jest spořádaným občanem a pilným dělníkem a v řetězích odvlekli sebou. Jeho manželka zůstala doma s třemi malými dítkami.

A to vše děje se v zemi, která se ve světě prohlašuje za tu nejsvobodnější! O, vy pokrytci!

Druhý den spustily všecky anglické deníky v Pittsburku, které jsou největšími nepřátely Čechů a Slovanů a obzvlášť anarchistů a socialistů, velký řev o „anarchistickém spiknutí“ na Bowerhill, té tiché obci co pařeništi anarchismu, o zbrani a krvi a vůbec o hrůzách, tak že mnohým šosákům nechtěl držet ani klobouk na hlavě jak se jim ježily vlasy. A tyto vylhané zprávy nejen že poplašily Angličany, Němcé a Irčany, ale i některé naše obrvlastence v Allegheny City, kteří sestrčili hlavy dohromady a radili se, aby vypověděli Český dělnický vzdělávací spolek (člen Mezinárodní dělnické jednoty) z „České síně“ a mnuli si radostí ruce, že prý ten Choura je zavřen (pravím, byli to jen někteří) a ten jeden mu docela z bratrské lásky „Čespesácké“ přál, aby se mu dostalo to, co se dostalo chicagskými anarchistům roku 1887.

Taká je tedy pánové ta vaše svobodomyslnost, kterou neustále kolem sebe házíte a to vlastenectví vaše, že místo abyste se zastali nevinně potlačovaných Čechů, křičíte s nepřátely svobodné myšlenky: Ukřižuj!“ A to snad jen proto, že ten neb onen Čech dovolí sobě jinak smýšlet než vy? Co vám udělal ten Choura, že na něj voláte smrt? Nemluvili jste s ním vždy co přátelé? Nepodávali jste mu ještě před 14 dny přátelsky pravici? Kde hned dnes ten obrat? To nejlépe illustruje vaší svobodomyslnost, za kterou by se každý český kostelíčkář, jimž nadáváte, styděl a tak smutnou nehrál by roli jako vy. Vy jste zkostnatělí puritáni a vaše svobodomyslnost jest karty a chlast a vy jste ti poslední, na něž ten Choura hledí; to co mu přejete má na něho takový vliv jako štěkot psa na měsíček. Ten Choura může k vám jako k bratrům Č. S. P. S. zvolat slova Karla Havlíčka Borovského: „Pane bože, chraň mne před mými přáte- ly, před nepřátely‘ se ubráním sám.“

František Choura

František Choura (1852–1921)

BOJ STÁVKUJÍCÍCH UHLOKOPŮ V PENSYLVÁNII (1894)

V uhelné pánvi v okolí Mansfieldu v Allegheny County, v Pennsylvánii, došlo v minulých dnech mezi zoufalými, stávkujícími a téměř k smrti vyhladovělými horníky a skéby a pochopy lakotných uhelných baronů k velmi tuhému boji.

Ve Woodville, Federal, Bridgeville, Tom Runs a na jiných místech shromáždili se stávkující a vyhladovělí horníci a učinili útok na skéby i uhlodoly. Jak kapitalistické listy oznamují, spustošili a zničili prý revoltující uhlokopové mnoho majetku uhelných společností. Dřevěné kůlny byly zapáleny, sta uhelných vozů zpřévrháno a kola rozbita; okna v skladištích a kancelářích společností byla vytřískána.

Toť se rozumí, že uhelní baroni spustili veliký řev, že jejich majetek je v nebezpečí a volali vše do zbraně proti zoufalým a k smrti vyhladovělým horníkům. Sheriff Richards vytrhnul hned se 150 ozbrojenci a zahájil boj a hon proti vzbouřencům. V  bitce bylo několik stávkářů poraněno a celá řada jiných zatčena. Jeden raněný již zemřel.

My doufáme, že v příštím čísle budeme moci podat o událostech těchto zpráv věrohodnějších a podrobnějších.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 03.02.1894, č.14

SPOLKOVÁ ZÁBAVA ČESKÝCH ANARCHISTŮ VE WEST HOBOKEN, 21.2.1894

Český dělnický vzdělávací ve West Hoboken, jenž byl součástí anarchokomunistické internacionály Mezinárodní dělnické jednoty (International Wokrungmens Association) pořádal ve středu, dne 21. února 1894 taneční zábavu spojenou s komickými výstupy v hostinci u E. Nepivody, 420 roh Spring a Monastery St. Vstupné bylo 15 ctů. V pozvánce v Dělnických listech stálo: „Soudruzi bratrských spolků jsou srdečně zváni. S bratrským pozdravem František Mráz“.

PŘEDNÁŠKA ČDVS „POKROK“ V PASSAIC

Česko-dělnický vzdělavací spolek „Pokrok“ v Passaic, N. J., pořádá na podnět agitačního výboru poučnou přednášku, v  neděli odpoledne, dne 30. prosince 1894 v  spolkové místnosti u E. Lewendovského č. 188 2. ul. Všichni Členové a členkyně spolku, jakož i přátelé a soudruzi z okolí jsou přátelsky zváni na tuto přednášku.  

Přednáška v tom samém spolku v  neděli, dne 30. prosince byla četně navštívena. Přednášel soudruh Ludvík Cimler z  New Yorku a jeho přednáška přijata byla s všeobecnou pochvalou. Spolek „Pokrok“ usnesl se pořádat opět brzo novou přednášku.  

POTVRZENÍ ZA OBDRŽENÍ PENĚZ PRO VDOVY A SIROTKY PO CHICÁGSKÝCH MUČEDNÍCÍCH OD ČESKÝCH ANARCHISTŮ (1894)

Potvrzení na obdržené peníze. Thomas Greif, pokladník „Pioneer Aid & Support Association“ v Chicago, zaslal tajemníku agitační ho výboru Ludvíku Cimlerovi v New Yorku písemné stvrzenky na obdržených $7.20 z New Yorku a $5.00 z New Bedfordu, které sebrány byly o slavnostech 11. listopadu ve prospěch pozůstalých po chicagských mučednícich. Stvrzenka pro New Bedford zaslána tamějším soudruhům.

HACAT_B10COVER

VOLBA FUNKCIONÁŘŮ ČDVS JAN ŽIŽKA V CLEVELANDU 14.10.1894

Česko dělnický vzdělávací spolek Jan Žižka v Clevelandu, odbýval 14. října 1894 pravidelnou schůzi, v  níž nastoupili následující noví funkcionáři:

František Kovářík – protokolární tajemník

Jan Valíš – pokladník

Josef Novák – finanční tajemník

Všecky dopisy adresovány buďtež nyní: Josef Novák, 2 Vivien Str. Cleveland, O.

Dále se spolek usnesl pořádati na 11. listopadu se spolkem Karel Havlíček Borovský smuteční slavnost k uctění památky chicagských mučenníků.

S revolučním pozdravem,

Josef Novák, tajemník

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 27.10.1894, č. 52

TANEČNÍ ZÁBAVA ČESKÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU K. H. BOROVSKÝ V CLEVELANDU, 29.1.1894

Český dělnický vzdělávací spolek Karel Havlíček Borovský v Clevelandu, který sdružoval místní české anarchisty v rámci Mezinárodní dělnické jednoty (česká sekce International Workingmens Association), pořádala v pondělí, dne 29. ledna 1894 v místnostech pana Josefa Dezorta, č. 42 Quebeck ulice, taneční zábavu. Vstupné obnášelo pro pána s dámou 15 ctů., každá druhá dáma 15 ctů. Začátek byl v 8 hodin večer. Čistý výtěžek byl věnován ku podpoře „Dělnických Listů“.

ZPRÁVA O ZALOŽENÍ ČESKÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU „ŠUMAVSKÉ POHOŘÍ“ V BOUND BROOK (1893)

Bound Brook 15. ledna 1894.

Ctěná redakce „Dělnických Listů“!

Žádám vás tímto za laskavé uveřejnění této kratičké zprávy týkající se založení našeho vzdělávacího spolku v Bound Brooku.

Dne 28. prosince 1893 sešli jsme se zdejší dělníci, pracující ve vlněné zdejší továrně, počtem 13 členů za tím účelem, bychom sobě učinili mezi námi svazek přátelský, který by nás: blíže k sobě pojil a takto se spojenými silami pracovati mohli ku povzneseni stavu dělnického. Založili jsme si tedy spolek dělnicko-vzdělávací jenž ponese jméno „Šumavské pohoří“.

Na to 7. ledna 1894 zvolili jsme si úřadníky následující soudruhy: za předsedu:, Josef Mužík, za tajemníka: Josef Křesl, za pokladníka: Jan Novotný.

Veškeré dopisy zasílány budtež na tajemníka Josefa Křesla, Bound Brook, Box 246 New Jersey.

Co se týče odbírání „Dělnických Listiů“ usnesli jsme se po řádné rozmluvě a poradě, že nám možno prozatím pouze jedno číslo odbírati pro naši spolkovou čítárnu, an mezi členy nyní zavládá velký nedůstatek poněvač se zde téměř nic nepracuje již po 6 měsíců; jakmile se poměry naše zlepší, bude, nám možno více exemplářů odbírati.

Provolávaje sociální myšlénce hřímavé „Na zdar!“ znamenám Josef Mužík.