SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA K PAMÁTCE CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ DĚLNICKO AMERICKÝM SOKOLEM V ELIZABETH 14.11.1897

Dělnicko-Americký Sokol v Elizabeth pořádal v neděli dne 14. listopadu 1897 slavnostní přednášku k památce umučení soudruhů Chicagských, která odpovídala svému vznešenému významu úplně.

Když soudruh Waldman otevřel slavnost svým proslovem, bylo již slušné obecenstvo, kolik se jenom na ten malý počet Čechů zde bydlících očekávati dá pohromadě.

Pěvecký odbor přednesl píseň „Nad hrobem padlých”, načež předáno slovo soudruhu Václavu Kudlatovi, co slavnostnímu řečníku, který trefně vylíčil vý vin kapitalismu ve Spojených Státech až k oné gloriosní aféře na Senném trhu v Chicagu. Pak ostře kritisoval brutálnost a krvežíznivost policejních a kapitalistických pochopů, a zbabělost dělnictva amerického vůči těm, kteří ne za svá práva ale za práva a nejvyšší ideály všeho zuboženého proletáře se tak obětavě a hrdinsky v boj vrhli.

Slova řečníkova byla s úplnou pozorností a napnutosti vyslechnuta a když svoji řeč s provoláním „Sláva anarchii ukončil, tu bylo ze všech hrdel slyšeti výraz souhlasu.

Na to pak přednesl zase pěvecký odbor krásnou píseň „Bojovníci v noci” a učiněna sbírka ve prospěch Dělnických Listů a rozprodány brožury „Po deseti létech”, načež se obecenstvo za dobrého souladu ubíralo k domovu.

Soudruzi a přátelé, jak prospěšné by to bylo, kdyby se ve všech místech, kde jen malý počet Čechů se zdržuje, podobné přednášky se pořádaly, pak by hnutí naše muselo rychleji pokračovati; to se dokazuje zde v Elizabeth a prázdné fráze že to nejde, by musely konečně ustoupit stranou. Pročež k činnosti a vytrvalosti v každém ohledu.

S revolučním pozdravem J. Schwarz