ČDVS „SVORNOST“ V DILLONVALE AGITAČNÍMU VÝBORU A DĚLNICKÝM LISTŮM (1894)

Dillonvale, v červenci 1894.

Ctěnému agitačními výboru a tiskovému výboru Dělnických Listů

Sedm měsíců trvající průmyslová krise a neustálé stávky ochromily náš spolek „Svornost“ v Dillonvale tak, že v něm zůstalo jen několik členů a ti ještě ani schůze odbývati nemohli. A tito jednotlivci při nejlepší vůli své, nemohli povinnostem oproti „Dělnickým Listům“ dostáti. Smutně pohlížíme na kvitance v  každém čísle a vidíme, že ten příjem nemůže krýti vydání, byť by se sebe více obmezovalo. Je nám bolestno, že nemohli jsme náš, tak dobrý list, tu nejiepší zbraň proti našemu nepříteli v Americe dosud ničím podporovati. Vždyť jdeme ze stávky ha stávku!

My pozůstalí členové spolku béřeme půlletní finanční zprávu „Dělnických Listů“ na vědomí a jakmile nám bude možno, tak svým povinnostem dostojíme. Za adresář budeme platit $5. jako jiné zásadě věrné spolky naší „Jednoty. “

Dále vyzveme každého, by své předplatné opravil a D. L. odbíral.

Jakmile náš spolek „Svornost“ odbývat bude své schůze, což doufáme, že se brzo stane, neb očekáváme že sesílí, pak se ihned poradíme, jakým způsobem nejlépe možno náš orgán podporovat, aby se udržel a dosavádním způsobem vědomí mezi dělníky šířil.

Zároveň žádáme, aby pro náš spolek, totiž pro jeho knihovnu, ct. administrace uchovala jeden ročník „Dělnických Listů,“ který zaplatíme.

Soudruhy, kterým možno okamžitě list podpořit, žádáme, aby, pakli jim na věci, zásadě a lidskosti záleží, nenechali ho za žádnou cenu padnout. My, jak nám jen poněkud možno bude, učiníme co bude možného.

Co se týče naší zásady, tu prohlašujeme, že i nadále zůstáváme věrnými přívrženci zásad anarchisticko-komunistických, neb to naše přesvědčení jinak nedovoluje. Pro svobodu a lidskost budeme bojovat vždy poctivě a v pravém smyslu a ne jak to ona, humbukářská a kramářsko – kejklířská strana činí, která jen k vůli zisku volebním švindlům se propůjčuje, lid všestraně podvádí a vyssává a pak odkopne, zradí nebo v letargický spánek ukolébá.

Co se týká návrhu „Dělnické Družiny Pokroku“ v N. Y., to jest, co se má státi se spolky, které buď žádnou činnost nejeví, nebo pro „Jednotu“ a její orgán nemají ani sympathií ani uznání, pravíme toliko: ,,Kdo není s námi, ten je proti nám!“ Dle toho jest nám jednati.

Se socialisticky revolučním pozdravem, Josef Steffel, tajemník