ČDVS V COAL CITY NABÍZÍ SPOLKOVÉ KNIHY K VÝMĚNE (1894)

Upozornění spolkům. Česko dělnický vzdělávací spolek v Coal City, přeje si vyměnit za jiné následující knihy v německé řeči: Das Buch für Alle 24. a 33. ročník. Čtyry svazky spisů Jindřicha Heine. Šest svazků spisů Lessingových. Tři díly spisů H. Mayerjových. Das Leben und Wirken Abraham Lincoln’s, Büchnerovo dílo „Kraft und Stoff.“ Který ze spolků nebo soudruhů chtěl by si tyto knihy za jiné vyměniti, nechť se přihlásí u Alexandra Drážníka, Coal City, Grundy Co., Ill,