Celoroční valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1904)

Celoroční valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě se odbývala 8. května 1904 v hostinci „Jánský Dvůr“ v Mostě. Zvolen byl nový výbor ve složení:

Matějková Marie – předsedkyně – Chomutovská č.p. 942, Most

Laitnerová Anna – místopředsedkyně – Chomutovská č.p. 1129, Most

Tůmová Josefa – pokladnice – Příkopy č.p. 39, Most

Vyhnálková Marie – místopokladnice – Chomutovská č.p. 928, Most

Kolaříková Anna – jednatelka – Sarase č.p. 6, Most

Herejtová Anna – místojednatelka – Václavské náměstí č.p. 387, Most

Přísedícími do výboru zvoleny členky:

Veverková Anna

Balínová Anna

Sochorová Antonie

Dobra Teresie

Revisorkami účtů zvoleny:

Sochorová Marie

Kubínková Marie

Andělová Františka

Náhradnicemi ve výboru zvoleny:

Šípková Amálie

Žemličková Josefa

razítko Všeobecného spolku dělnic „Pokrok“ v Mostě