ČERNÁ VLAJKA MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ JEDNOTY (INTERNATIONAL WORKINGSMENS ASSOCIATON)

Fotografie černé zástavy, kterou používali chicagští anarchisté z 
Mezinárodní dělnické jednoty (International Workingmens Association), jejímiž členy byly také čeští anarchisté ve vlastní české sekci: Mezinárodní dělnické jednotě. Podle zprávy hlavního periodika „Alarm“, byla černá standarta prvně použita dne 25. listopadu 1884 během jedné z demonstrací. V čele demonstrace kráčely dvě anarchistky, jedna držela rudou a druhá černou vlajku. Černá barva měla symbolizovat hladovějící a touhu po sociální revoluci.