Černý Václav (1900 – 1962)

Syndikalista Václav Černý se narodil 22.listopadu 1900. Patřil k poslední generaci, kterou ovlivnilo silné severočeské anarchistické hnutí. Také on si začal obstarávat živobytí havířinou. Odborově se začal angažovat až po první světové válce. Jeho první ženou se stane Anna Černá, narozená 24.dubna 1901.

Po první světové válce mladého horníka nalézáme v Košťanech u Teplic. Kde se jako mladý dělník zapojuje do obnovujícího se hornického anarchistického hnutí. Dne 28-29.prosince 1918 je založeno Sdružení československých horníků v Duchcově v Českém domě. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků.

Mladý syndikalista se ve svých osmnácti letech zapojuje do činnosti Sdružení československých horníků. Zažívá pro dělnictvo jednu z nejprogresivnějších etap, dobu stávek, demonstrací a neustálých bojů na pracovištích. V té době je hornictvo v ofenzívě, stávky končí vítězstvím a ve prospěch kladených požadavků.

Václav Černý patří spíše k řadovým členům košťanské místní syndikalistické skupiny. Na starost má především roznos svazového týdeníku Hornické listy mezi členy, kterým je dodáván zdarma a také prodejem mezi indiferetními kolegy na šachtách v okolí. V roce 1929 je na valné hromadě zvolen za člena výboru odbočky a přímo pověřen do funkce kolportéra tohoto syndiklistického periodika.

Ve dvacátých letech minulého století se také Václav Černý nenechá obalamutit bolševickou propagandou. Postaví rozvratným snahám bolševiků a jejich autoritativnímu jednání. V roce 1925 odmítne vstoupit do komunistické strany a přičlenění do rudých odborů Mezinárodního všeodborového svazu. Postaví se za svoje anarchistické přesvědčení a za zachování Sdružení československých horníků jako nepolitické revoluční organizace.

Třicátá léta v Československu jsou léty hospodářské krize, vzmáhající se nezaměstnanosti a bídy v řadách dělnictva. Masové propouštění a zavírání dolu, vede k oslabování členské základny syndikalistického Sdružení československých horníků. Jeho pozice navíc podkopává gentský systém, který ničí menší odborové organizace a přenáší bídu zaviněnou zaměstnavateli na bedra odborů. Za této tíživé situace se v roce 1930 slučuje Sdružení československých horníků s Jednotou československých horníků, v rámci které syndikalisté autonomně pokračují ve své činnosti. Svůj časopis udrží do roku 1939. Pak vezme vše za své nástup nacismu a obsazení severních Čech hitlerovským Německem. Václav Černý řádění nacismu přežije, avšak 16.května 1944 pochová svoji drahou manželku. Podruhé se ožení s Otilíí Černou narozenou 4.srpna 1903.

Syndikalista Václav Černý umírá ve svých 62 letech dne 20.května 1962 a pochován je v Košťanech, ve kterých prožije celý svůj život. Jeho druhá žena Oltílie Černá jej následuje 16.března 1984.

Černý Václav (1900 – 1962)