ČESKÁ ANARCHISTKA V CLEVELANDU (1905)

Na podezření, že je anarchistkou, byla těchto dnů v Clevelandu zatčena Anna Nejedlá. Zatčení vykonáno na podnět vídeňské policie clevelandským spolkovým maršálkem, jejž doprovázel zvláštní rakouský detektiv, přistěhovalecká inspektorka z Ellis Islandu a přistěhovalecký úřadník.

Marsal Chandler uvedl na vysvětlenou, že Nejedlá je rodem z Brna, kde vydávala s Janem Opletalem anarchistický časopis „Matice Svobody“. Tam byla r. 1902 zatčena pro křivopřísahu a odsouzena. Nejedlá unikla vezení útěkem do Londýna, kde prý hlásala anarchii.

Do Ameriky přinesla prý podvratné doktríny 24. srpna 1904. Žila napřed v Pattersonu, pak ve Washingtonu a před dvěma měsíci přesídlila do Clevelandu. Zde prý byla činnou na schůzi anarchistů.

Vídeňská policie poslala její fotografii washingtonským úřadům, poznamenávajíc, že jest to uprchlice, propadlá rakouským zákonům a přítelkyně podvratu. Na to vyslala vláda rakouská dle zdomácnělých obvyklosti špicla, aby po uprchlici pátral.

Zatčení provedeno v bytě Václava Bulína, kde prý též nalezeno mnoho kompromitujících listin a různých letáků cizojazyčných. Václav Bulín byl též zatčen.

Anglické listy, toho dne vydané ve zvláštním vydání, rozepisují se sensačními historkami o působnosti Nejedlé. Byla dána do okresního vězení a vydán přísný rozkaz, by k ní nebyl nikdo připuštěn. Místní úřady teď vyměňují depeše s Washingtonem v příčině deportace.

Národní listy, Praha, 25.10.1905