Chalupníček Josef (1880 – 1909)

Anarchista a odborář Josef Chalupníček pocházel ze středočeského kraje. Narodil se 27. listopadu 1880 v Poděbradech. Jako mladý dělník se vydal do severočeské hnědouhelné pánve a usadil se v Chudeříně, kde začal pracovat na šachtách a dobývat „černé démanty“.

Jméno jeho manželky sice nevíme, ale je nám známo, že svatba proběhla 8. února 1902.

Na severu se seznámil s anarchistickými myšlenkami, stal se členem místního anarchistického spolku. Vstoupil do řad anarchosyndikalistických odborů České federace všech odborů, kde setrval do jejího úředního zákazu v roce 1908, stejně tak byl členem Hornické federace.

Když se v roce 1909 podařilo po různých úředních průtazích konečně ustanovit Zemskou jednotu horníků, stal se členem této odborové organizace tvořené anarchisticky smýšlejícími horníky. Stal se členem místní organizace a především byl pověřen distribucí anarchistického týdeníku Hornické listy.

Josef Chalupnický následuje své anarchistické druhy a vlastní přesvědčení, odmítl nadále věřit v boha, vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem.

V roce 1909 však mladý anarchista a odborář vážně onemocní, nemocí dělníků, tuberkulózou. V nedožitých 29 letech na její následky naposledy vydechl 4. května 1909 ve svém bytě v Chudeříně č.p. 158. Bezvěrecký pohřeb Josefa Chalupníčka se konal 6. května 1909, kde jej na poslední cestě přišlo krom rodiny doprovodit na 400 anarchistů a anarchistek z okolí. Malou vzpomínku mu věnovaly i anarchistické Hornické listy. Pochován byl na místním hřbitově v Chudeříně.