CO CHCEME (František Josef Hlaváček)

My lidé jsme a chceme žít, 
svobodně, bez vší vlády,
my nechceme pro jiné dřít
a sami zmírat hlady.

My pro sebe chcem' pracovat,
žít v míru, jako bratři,
a plnou mírou užívat
ze všeho, co nám patří.

My nechceme být otroky,
všech loupeživých pánů
a snášet trýzeň, útoky
od bezcitných tyranů.

My chceme pravou svobodu
a pravíme to směle,
že rabství chudých národů
nechceme trpět déle.

My nechceme víc živiti
vlastní aj naše vrahy,
a síly pro ně mařiti,
neb život náš je drahý.

My chceme rovnost úplnou,
chcem' též přírodní práva,
neb když se všechněm dostanou,
bude společnost zdráva.

Nuž hrdé panstvo, slyšíš nás?
Toť tresť je našich cílů!
Hoj dělníci, již volá čas,
by spěchali jste k dílu!  

Jen vzhůru bratří, vstaňte juž,
sem v řady naše spějte!
Poznej se každý, kdo jsi muž,
jen všichni v boj se dejte!

Nebojte se ve zápas jít,
vždyť nemůžem' nic ztratit!
Než ve stálém otroctví žít,
líp' celý systém zvrátit.