CO JEST ŽENA? (Karel Skřivan)

Kdo to může říci?
Bláznu jest andělem,
Juanu zvířetem
a Ropsovi ďáblem.

Ti, kdož ji sfingou malují,
ti mýlí se, neb sfingou
každý z nás.

Jest Evou a jest Marií,
jak muž jest Adamem a Kristem.

Jí se stromu
a rodí spasitele,
jest při svatbě a -
stojí pod křížem:
Vždy spolu hřešící
a spolu trpící.
Hřeší-li víc, trpí i víc.
Matka a sestra.

Ta slova dvě,
jež plna tajemství
kdo je pochopil, ví,
co jest žena!

zdroj: anarchistický časopis „Omladina“ (1899)