Čtenářská jednota v Horním Růžodole (1888-1923)

Velmi sporé zprávy zachovaly se o Čtenářské podporující besedě v Horním Růžodole, která byla založena asi v r. 1888, neboť v r. 1923 oslavovala své 35leté trvání. Patrně byla totožná s Českou Čtenářskou jednotou v Růžodole II, v níž bylo kolem roku 1896 organisováno hodně anarchisticky smýšlejícího dělnictva.

Prameny : liberecký „Proletář“ z 19. března 1896; Totasovy „Dějiny Dobročinu“