DALŠÍ ROZPUŠTĚNÍ ANARCHISTICKÝCH SPOLKŮ 1899

Persekuce dělnických spolků. Ještě neuplynul ani měsíc od doby, kdy na českém severu rozpuštěna úřady řada dělnických spolků z příčiny, že účastnili se zástupci, na konferenci, na níž dle předpokladu úřadů mělo být jednáno o anarchismu, a nyní docházejí opětně zprávy ze všech končin Čech o novém rozpuštění vzdělávacích spolků. Těchto dnů rozpuštěny byly spolky:

 • Vzdělávací spolek „Omladina“ na Kladně
 • Vzdělávací spolek „Omladina“ v Hnidousích
 • Vzdělávací spolek „Omladina“ na Žižkově
 • Vzdělávací spolek „Omladina“ ve Vršovicích
 • Dělnický spolek „Pokrok“ ve Vinařících
 • Všeobecný hornicko-hutnický vzdělávací a podporující spolek ve Svinařově
 • Vzdělávací spolek na „Lohu“ ve Slaném
 • Vzdělávací a podporující spolek v Dolním Jiřetíně
 • Dělnický vzdělávací spolek v Mukařově
 • Čtenářská Beseda ve Cvrčovicích
 • Vzdělávací spolek „Omladina“ ve Dvoře Králové

Za důvod k rozpuštění dotyčných spolků vzalo: předplácení a kolportování časopisu „Omladina“ a a „Předvoj“ , který jest psán tendencí anarchistickou.

Odborové sdružení českoslovanské: ústřední korespond. a statistický časopis českoslov. odborných a vzdělávacích spolků. 20.11.1899