Dědeček Stanislav (1883 – ?)

Severovýchodočeský anarchista Stanislav Dědeček prožil většinu svého života v Horním Růžodole u Liberce. Narodil se 31. března 1883 chalupníkovi Josefu Dědečkovi a Františce za svobodna zvané Mlejnkové z Loktuše.

Stanislav Dědeček pracoval jako tovární dělník. V továrně se seznámil s mladou dělnicí Annou Tůmovou. Anna se narodila 12. října 1880 v Oberwalterdorfu. Známe pouze jméno její matky, tovární dělnice Marie Tůmové. Mezi mladým párem zahořela láska, začali společně bydlel v dělnickém bytě na adrese Horní Růžodol č.p. 111. Nakonec se 22. února 1908 konala bezvěrecká civilní svatba. Za svědky jim šel tovární dělník Alois Choděra z Rochlic č.p. 42 a Vilém Svatoň taktéž tovární dělník z Horního Růžodolu č.p. 223.

Horní Růžodol tou dobou patřil za místo, kde bydlelo a působilo několik desítek anarchistů, měli zde svoje spolky a scházeli se v hostinci „U Votočků“. Zde se Stanislav Dědeček seznámil s anarchismem a začal docházet na akce a schůze anarchistů. Netrvalo dlouho a stal se členem České anarchistické federace (ČAF) a konkrétně místní odbočky ČAF Horní Růžodol. Na některé ze schůzí se přihlásil a vzal si na starost distribuci organizací vydávaného časopisu „Zádruha“ mezi dělnictvem a mládeží v Horním Růžodole a přilehlém okolí.

Společně se svoji manželkou již dříve jako anarchisté vystoupil z katolické církve a stali se bezvěrci. Když pak byla byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912 přihláška pro anarchisty – bezvěrce. Jako člen ČAF tak samozřejmě učinil a jejich výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise „Zádruha“. Stal se tak součástí Federace bezvěrců při ČAF, která čítala několik tisíc přihlášených.