Dělnická beseda v Mukařově (1890 – 1902)

Na sklonku r. 1890 nebo počátkem r. 1891 byla založena Dělnická beseda pro Mukařov a okolí. Neměla sice mnoho členů, ale přes to vyvíjela poměrně značnou činnost. Prvním jednatelem besedy byl František Pivrnec. Na měsíčních spolkových schůzích míval přednášky knihař Jan
Sajal
ze Železného Brodu, později ústřední knihovník »Politického klubu dělnického v Čechách« se sídlem v Praze. Beseda vyvíjela průkopnickou činnost pro dělnické hnutí na Železnobrodsku. Do rozkolu mezi sociálními demokraty a anarchisty vysílal spolek také své delegáty na sjezdy
sociálně demokratické strany do Prahy. Dne 6. srpna 1896 slavila beseda své pětiletou existenci odpoledním zahradním koncertem. Dělnická beseda sdružovala místní a okolní anarchisty až do roku 1902, kdy byl spolek na základě 24. paragrafu spolkového zákona úředně rozpuštěn společně s řadou dalších spolků po celých Čechách.

Prameny: list „Sociální demokrat“ z 5., 10., 28. prosince 1891 a z 8. a 22. ledna, 18. června, 28. července a 12. listopadu 1892; liberecký „Proletář“ 6. srpna 1896