DĚLNICKÁ JEDNOTA „ORGANISACE“ KOPISTY (1896-1896)

Také anarchističtí dělníci v Kopistech se pokusili založit svépomocné spotřební družstvo. U krajského soudu v Mostě byla Dělnická jednota „Organisace“, registrované společenstvo s ručením obmezeným k zaopatřování potravin a příbytků pro Kopisty a politický okres Mostecký dne 29. ledna 1896.

Ustanovující valná hromada Dělnické jednoty „Organisace“ v Kopistech se sešla 12. ledna 1896. Do prvního a zároveň posledního předsednictva tohoto družstva byli zvoleni: ředitelem Pacina Václav, náměstkem Plhák Adalbert, Drexler Josef, Koranda Adalbert, Bexa Jan a Stoklas František.

Závodní podíl pro vstup do družstva byl stanoven na 10 korun. Oznámení družstva měla být přetiskována na stránkách časopisů „Ruch“ a „Lid“

Toto družstvo s jepičím životem, bylo dáno k likvidaci již během roku 1896. Oficiálně ovšem bylo z firemního rejstříku vyškrtnuto u krajského soudu v Mostě až 21. května 1902.