DĚLNICKÁ JEDNOTA POTRAVNÍ NOVÁ VES – HRDLOVKA (1898-1948)

Mezi velice úspěšné spotřební a stavební družstvo založené anarchisty, patřila Dělnická jednota potravní a společenstvo pro zaopatřování bytů, registrované společenstvo s ručením obmezeným k zaopatřování potravin a příbytků pro Novou Ves a Hrdlovku, soudní okres Duchcov. Hlavní závod se nacházel v Hrdlovce, dnes již zaniklé obci sousedící s Duchcovem. Mnozí duchcovští anarchisté se taktéž stali členy tohoto družstva. Dělnická jednota fungovala neuvěřitelných 50 let, přežila i nacistickou okupaci, nepřežila však nástup KSČ k moci, která si nepřála žádnou vlastní iniciativu pracujících mimo stranickou kontrolu. Dělnická jednota je tak donucena začlenit se do sítě konzumních družstev „Včela“ řízenou KSČ.

Dělnická jednota potravní a společenstvo pro zaopatřování bytů byla u krajského soudu v Mostě zapsána dne 3. srpna 1898.

Ustanovující valní hromada se uskutečnila 29. května 1898, na které byly příjmuty taktéž stanovy:

Působnost společenstva vztahuje se na následující:

1)Kupování potravin a smíšeného zboží všeho druhu a jich prodej členům.

2)Kupování pozemků a zřizování obydlí pro členy novými stavbami, koupí a nájmem,

3)Udělováním záloh členům úvěru potřebným,

4)Přijímání vkladů na úroky na úsporné knížky,

5)Běžný účet (contocorente).

Na této valné hromadě bylo také zvoleno vůbec první představenstvo: ředitel horník Chadima Josef z Hrdlovky, náměstkem ředitele zedník Náhlovský Václav z Nové Vsi, přísedícími horník Jelínek Josef z Hrdlovky a strojník Bejček Václav z Nové Vsi.

Dokumenty družstva museli podepsat dva členové představenstva. Závodní podíl obnášel 10 zlatých.Vyhlášky družstva byly zveřejňovány v časopisu „Národní listy“.

Na valné hromadě 19. února 189 byli do představenstva zvoleni: ředitel horník Chadima Josef z Hrdlovky, náměstkem ředitele horník Mandík Václav z Nové Vsi, přísedícími zedník Novák Jan z Hrdlovky a horník Holeček Josef z Nové Vsi.

Na pololetní valné hromadě konané 27. srpna 1899 byli nově zvoleni do představenstva: ředitel horník Janeček Josef z Hrdlovky, náměstkem ředitele horník Holeček Josef z Nové Vsi, přísedícími zedník Kozel Alois z Hrdlovky a horník Růžička Jan z Hrdlovky.

Ve valné hromadě 28. ledna 1900 byli zvoleni: ředitel horník Růžička Jan z Hrdlovky, náměstkem ředitele horník Holeček Josef z Nové Vsi, přísedícími zedník Čumpelík Josef z Nové Vsi a strojní zámečník Pauza Emil z Nové Vsi.

Dne 12. srpna 1900 se sešla pololetní valná hromada, na které byli do vedení družstva delegováni: ředitel horník Chadima Josef z Hrdlovky, náměstkem ředitele horník Strejček Josef z Hrdlovky, přísedícími Špingl Čeněk z Hrdlovky a Pauza Václav z Hrdlovky.

Na mimořádné valné hromadě konané 25. listopadu 1900 došlo k změně stanov, zvýšení závodního podílu z 20 na 30 korun. Byl také určena nová tiskovina, ve které budou zveřejňovány oznámení družstva, stal se jím anarchistický list „Horník“.

Celoroční valná hromada odbývaná 20. ledna 1901 zvolila tyto členy do předsednictva: ředitel horník Chadima Josef z Hrdlovky, náměstkem ředitele horník Holeček Josef z Nové Vsi, přísedícími Jelínek Antonín z Hrdlovky a Strejček Josef z Hrdlovky.

Ve výroční valné hromadě odbývané 2. února 1902 byli zvoleni: ředitel horník Chadima Josef z Hrdlovky, náměstkem ředitele horník Holeček Josef z Nové Vsi, přísedícími horník Novák Josef z Nové Vsi a Strejček Josef z Hrdlovky.

Valná hromada, která se uskutečnila 25. ledna 1903 zvolila následující členy představenstva: ředitel horník Novák Josef z Nové Vsi, náměstkem ředitele strojník Pulter Antonín z Hrdlovky, přísedícími zedník Čumpelík Josef z Nové Vsi a horník Mandík Václav z Hrdlovky.

Na valné hromadě konané 24. dubna 1904 byli členy představenstva delegováni: ředitel horník Novák Josef z Nové Vsi, náměstkem ředitele strojník Pulter Antonín z Hrdlovky, přísedícími horník Churánek František z Nové Vsi a horník Kozel Josef z Hrdlovky.

Pololetní valná hromada, která proběhla 31. července 1904 zvolila: ředitel horník Skořepa Jan z Nové Vsi, náměstkem ředitele strojník Pulter Antonín z Hrdlovky, přísedícími horník Kotva Rudolf z Hrdlovky a horník Kozel Josef z Hrdlovky.

Celoroční valná hromada konaná 5. února 1905 zvolila představenstvo ve složení: ředitel horník Janeček Josef z Hrdlovky, náměstkem ředitele Kozel Josef z Hrdlovky, přísedícími horník Mandík Václav z Hrdlovky a Pulter Antonín z Hrdlovky.

Při celoroční valné hromadě uskutečněné 28. ledna 1906 bylo zvoleno předsednictvo družstva v personálním obsazení: ředitel Kozel Josef z Hrdlovky, náměstek ředitele horník Kopecký Vojtěch z Hrdlovky, přísedícími horníci Kiesler Jaroslav z Hrdlovky a Šenfluk Josef z Hrdlovky.

Dne 3. února 1907 byla svolána celoroční valná hromada, na které byli členy družstva zvoleni do vedení: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, náměstek ředitele horník Skořepa Václav z Hrdlovky, přísedícími horníci Kovařík Jan z Hrdlovky a Trefný Josef z Hrdlovky.

Celoroční valná hromada v lednu 1908 přinesla toto složení představenstva: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, náměstek ředitele horník Pacina Augustin z Hrdlovky, přísedícími zedník Ferda Václav z Nové Vsi a horník Baloun Jan z Hrdlovky.

Valná hromada v květnu 1908 zvolila: ředitel horník Trefný Josef z Nové Vsi, náměstek ředitele horník Tůma František z Nové Vsi, přísedícími horník Straka Josef z Hrdlovky a horník Baloun Jan z Hrdlovky.

Na valné hromadě z 20. září 1908 došlo ke změně stanov družstva.

Doslova se píše:

Předmětem podniku jest obstarávání potravin, oděvu, sekání masa, stáčení piva do láhví, opatřování domácích potřeb a zboží všeho druhu, koupí, výrob nebo zpracování a prodávání téhož členům proti týdennímu hotovému zaplacení. Prodávání nečlenům je úplně vyloučeno.“

Představenstvo společenstva sestává ze 6 členů, a to ze ředitele, pokladníka, kontrolora a skladníka. Veškerá oznámení v záležitosti společenstva vyjdou pod jeho firmou a jsou dvěma členy představenstva podepsány. Svolání valné hromady děje se jedním oznámením v časopisu „Matice svobody“. Závodní podíl obnáší 30 K. Znamenání firmy děje se tím způsobem, že ku firmě společenstva vždy dva členové představenstva své podpisy připojují.“

Další řádná celoroční valná hromada proběhla v únoru 1909, zvoleni byli: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, pokladníkem Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem Baloun Jan z Nové Vsi, skladníkem Bříza Jan z Nové Vsi.

Valná hromada v roce 1910 zvolila do představenstva: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, pokladníkem horník Bříza Jan z Nové Vsi, kontrolorem strojník Benda Rudolf z Hrdlovky, skladníkem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky.

Při valné hromadě v roce 1911 zvolila do představenstva: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, pokladníkem horník Bříza Jan z Nové Vsi, kontrolorem horník Tomášek Josef z Nové Vsi, skladníkem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky.

Valná hromada v roce 1912 zvolila do představenstva: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, pokladníkem horník Bříza Jan z Nové Vsi, kontrolorem strojník Benda Rudolf z Hrdlovky, skladníkem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky.

Ve valné hromadě v roce 1913 členy představenstva delegováni: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, pokladníkem horník Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem strojník Benda Rudolf z Hrdlovky, skladníkem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky.

Ve valné hromadě v roce 1914 členy představenstva znovu zvoleni: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, pokladníkem horník Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem strojník Benda Rudolf z Hrdlovky, skladníkem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky.

Ve valné hromadě v roce 1915 členy představenstva opětovně zvoleni: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, pokladníkem horník Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem strojník Benda Rudolf z Hrdlovky, skladníkem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky.

Valná hromada, která se sešla 23. dubna 1916 byli do představenstva zvoleni: ředitel horník Picka Čeněk z Hrdlovky, pokladníkem horník Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem horník Tomášek Josef z Nové Vsi, skladníkem horník Litera František z Hrdlovky.

Valná hromada v roce 1917 byli do představenstva znovu zvolila: ředitel horník Picka Čeněk z Hrdlovky, pokladníkem horník Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem horník Tomášek Josef z Nové Vsi, skladníkem horník Litera František z Hrdlovky.

Valná hromada v roce 1918 byli do představenstva znovu zvolila: ředitel horník Picka Čeněk z Hrdlovky, pokladníkem horník Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem horník Tomášek Josef z Nové Vsi, skladníkem horník Litera František z Hrdlovky.

Dne 2. července 1918 byla svolána mimořádná valná hromada, která rozhodla o navýšení závodního podílu na 50 korun.

Na valné hromadě v roce 1919 zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem horník Kopáč Čeněk, skladníkem Plecitý Josef.

Od roku 1920 sídlilo družstvo v Dělnickém domě v Hrdlovce.

Ve valné hromadě odbývané 13. června 1920 byli zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74.

Ve valné hromadě odbývané v roce 1921 byli znovu zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74.

Na valné hromadě konané 2. července 1922 opět zvoleni Ve valné hromadě odbývané 13. června 1920 byli zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74. Došlo také k upravě stanov, které byly doplněny o pasáž: „Účelem společenstva jest dále přijímání a zúrokování členských úspor.“ A bylo rozhodnuto, že vyhlášky družstva budou vyvěšovány v obchodních místnostech.

Ve valné hromadě odbývané v roce 1923 byli znovu zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74.

Ve valné hromadě odbývané v roce 1924 byli znovu zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74.

Ve valné hromadě odbývané v roce 1925 byli znovu zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74.

Ve valné hromadě odbývané v roce 1926 byli znovu zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74.

Ve valné hromadě odbývané v roce 1927 byli znovu zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74.

Na mimořádné valné hromadě ze dne 27. listopadu 1927 bylo představenstvo rozšířeno o dva členy tzv přísedící a schváleno řádnou valnou hromadou 13. května 1928. Zvoleni tak byli: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74. Přísedící členové horník Rada Josef z Hrdlovky a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Ve valné hromadě v roce 1929 do předsednictva zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p. 297, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Valná hromada, která se sešla 27. dubna 1930, upravila stanovy: „Družstvo obstarává výhradně jen svým členům potraviny, prádlo, oděv, obuv, byty a domy způsobem v § 1 stanov uvedených.“ Stejně tak se nově ve stanovách psalo: „Družstvo sídli v Hrdlovce, prodejny a provozovny mohou však býti zřizovány i mimo sídlo družstva.“

Došlo i na drobnou úpravu názvu: Dělnická jednota potravní, výrobní a stavební v Hrdlovce, zapsané společenstvo s ručením obmezeným.

Dále se ve stanovách píše: „Závodní podíl každého člena obnáší 50 Kč. Člen nemůže složiti více než jeden podíl a jest buď najednou nebo ve splátkách do jednoho roku od počátku členství zaplatiti.“

K organizační struktuře stanovy píší: „Představenstvo skládá se z 6 členů a to z předsedy, pokladníka, kontrolora, skladník a 2 přísedících. Členy představenstva mohou býti také vedoucí a jiní úředníci a zřízenci společenstva. Představenstvo zastupuje družstvo před soudy i mimosoudně se všemi právy zákonem ze dne 9. dubna 1873 č. 70 ř.z. O družstvech jemu uděleným a podpisuje družstvo tím způsobem, že k firmě družstva připojí vždy dva členové představenstva své podpisy. K právoplatnému zastoupení družstva je zapotřebí součinnosti dvou členů představenstva. K uveřejňování zákonem předepsaných oznámení slouží družstvu časopisy „Družstevník“ nebo „Náš rozvoj“, které vycházejí v Praze“.

Pro rok 1930 bylo znovu zvoleno předchozí představenstvo: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p. 297, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Taktéž v roce 1931 opětovně zvolila valná hromada staré představenstvo ve složení: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p. 297, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Ve valné hromadě konané 24. července 1932 byly doplněny stanovy následovně: „ Družstvo obstarává výhradně jen svým členům potraviny, prádlo, oděv, obuv, byty a domy, nábytek, všechny domácí potřeby a zboží všeho druhu koupí, výrobou nebo zpracováním, bude porážeti dobytek a vysekávati maso pro členy, stáčeti pivo do lahví pro členy, obstarávati povoznictví pro členy, nabývati a obdělávati půdu pro členy, přijímati a zúrokovati členské úsporní vklady a dobropisy.“

Pro rok 1932 bylo na této valné hromadě zvoleno představenstvo: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Pro rok 1933 bylo na této valné hromadě zvoleno představenstvo: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Pro rok 1934 bylo na této valné hromadě zvoleno představenstvo: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Pro rok 1935 bylo na této valné hromadě zvoleno představenstvo: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Pro rok 1936 bylo na této valné hromadě zvoleno představenstvo: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Valná hromada odbývaná v roce 1937 přinesla jen nepatrnou změnu představenstva na postu přísedícího, a to takto: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a hudebník Šafr Emil z Hrdlovky č.p. 93.

V roce 1938 bylo zvoleno stejné předsednictvo: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a hudebník Šafr Emil z Hrdlovky č.p. 93.

A také v roce 1939 byli zvoleni stejní činovníci družstva: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a hudebník Šafr Emil z Hrdlovky č.p. 93.

Po mnichovské dohodě a obsazení severočeského území nacistickým Německem, začaly pracovat okupantské úřady. Mnozí aktivní dělníci raději utekly z pohraničí do vnitrozemí před perzekucí. Dne 24. července 1939 nacisté zasáhli také proti tomuto dělnickému družstvu, rozpustili ho a dali k likvidaci.

Družstvo se obnovilo po válce v roce 1945. Výměrem ZNV v Praze ze dne 11. února 1947 byla nad družstvem zavedena národní správa a závodním správcem horník Heidenreich František z Lomu u Mostu bytem Vrbenského ulice č.p. 181.

Družstvo dle všech informací obnovilo činnost, dokonce 25. ledna 1948 svolalo řádnou valnou hromadu, která zrušila rozhodnutí z roku 1939 o likvidaci družstva a výmazu z rejstříku nacistickými úřady. Valná hromada zvolila také první řádné poválečné představenstvo ve složení: horník Heidenreich František z Lomu č.p. 181, horník Plechatý Alois z Lomu č.p. 5, horník Batěk Antonín z Hrdlovky č.p. 163, zřízenec ČSD Kalab Ludvík z Oldřichova č.p. 49, účetní Ruckl Miroslav z Břežánek č.p. 128, horník Petera Josef z Oseka č.p. 292/2. Vymazán jako národní správce horník Heidenreich František z Lomu č.p. 181.

S nástupem KSČ k moci, se strana rozhodla vyeliminovat veškeré samostatně působící dělnická družstva a organizace. Družstevníci tak stáli před dilematem likvidace družstva nebo zachování pod podmínkou splynutí s komunistickou sítí konzumních družstev „Včela“. Na valné hromadě konané 6. června 1948 se družstevníci nakonec rozhodli respektovat vládní nařízení č. 259 a splynulo s družstvem „Včela“ v Mostě. 

Poznámka k fotografiím:

Družstvo stáčelo pivo pro své členy do půllitrových a litrových lahví, nebo demižonů. Lahve si družstvo nechávalo vyrábět u Otto Löwyho ve Mstišově.