DĚLNICKÁ JEDNOTA „SVORNOST“ V OSEKU (1897-1923)

Družstevnická činnost anarchistů v Oseku má dlouhou tradici, vůbec první družstvo bylo založeno již v roce 1897. Dělnickou jednotu „Svornost“ v Oseku, registrované společenstvo s ručením obmezeným k zaopatřování potravin a příbytků pro Osek, soudní okres Duchcov a Teplice bylo úředně povoleno a registrováno 24. sprna 1897. Zakládajícími členy byli anarchisté Reindl Václav, Žižka František, Jíša Jan a Košťál Antonín.

Ustanovující valná hromada Dělnické jednoty „Svornost“ se uskutečnila již 14. března 1897. Závodní podíl stanoven na 15 korun pro vstup do družstva. Oznámení týkající se družstva byla publikována na stránkách časopisu „Rovnost“. Na ní bylo zvoleno představenstvo: ředitel Kočárek Václav, náměstkem ředitele Dundr František, přísedící Chladina Josef Lipert Antonín z Oseka.

Generální valná hromada byla svolána na 20. leden 1898, na které bylo zvoleno představenstvo: ředitel Kočárek Václav, náměstek ředitele horník Tennler Antonín z Oseka, přísedící obuvník Košťál Antonín a Lipert Antonín z Oseka.

Valná hromada byla svolána na 19. února 1899, na které bylo zvoleno představenstvo: ředitel Kočárek Václav, náměstek ředitele horník Bucha Václav z Oseka, přísedící truhlářský dělník Kopecký Václav v Oseku a horník Škop František z Oseka.

Na valné hromadě v září 1899 byli do představenstva zvoleni: ředitel horník Havlena Václav, náměstek ředitele horník Bucha Václav z Oseka, přísedící truhlářský dělník Kopecký Václav v Oseku a horník Škop František z Oseka.

Ve valní hromadě konané 28. ledna 1900 zvoleni: ředitel horník Havlena Václav, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, přísedící truhlářský dělník Kopecký Václav v Oseku a obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Valná hromada proběhlá 25. března 1900 pozměnila stanovy a určila časopis „Právo lidu“, jako periodikum pro zveřejňování oznámení družstva.

Valná hromada, která se uskutečnila 12. srpna 1900 zvolila: ředitel horník Dundr František, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem Bucha Václav z Oseka a kontrolorem Tennler Antonín, přísedící truhlářský dělník Kopecký Václav v Oseku a obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Dne 17. února 1901 se sešla valná hromada, na které byli zvoleni činovníci: ředitel horník Havlena Václav, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem Havel Antonín z Oseka a kontrolorem Trefný Josef z Oseka, přísedící truhlářský dělník Kopecký Václav v Oseku a obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Na říjnové valné hromadě v roce 1901 bylo zvoleno představenstvo: ředitel horník Havlena Václav, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem Havel Antonín z Oseka a kontrolorem horník Tennler Antonín z Oseka, přísedící truhlářský dělník Kopecký Václav v Oseku a obuvník Košťál Antonín z Oseka.

V roce 1902 byli na valné hromadě znovu zvoleni za členy představenstva: ředitel horník Havlena Václav, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem Havel Antonín z Oseka a kontrolorem horník Tennler Antonín z Oseka, přísedící truhlářský dělník Kopecký Václav v Oseku a obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Valná hromada konaná 1. února 1903 zvolila do vedení družstva: ředitel horník Kopecký Václav z Oseka, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem Podolka Gustav z Oseka a kontrolorem horník Tennler Antonín z Oseka, přísedící truhlářský dělník Kopecký Václav v Oseku a obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Při valné hromadě odbývané 31. ledna 1904 byli do předsednictva zvoleni: ředitel horník Kopecký Václav z Oseka, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem horník Havlena Václav z Oseka a kontrolorem horník Tennler Antonín z Oseka, přísedící truhlářský dělník Kopecký Václav v Oseku a obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Na celoroční valné hromadě, která se sešla 29. ledna 1905 byla usnesena změna stanov, takže ve smyslu článku 3 je účelem družstva:

a)Kupování potravin a nápojů všeho druhu, stáčení piva do láhví a prodej toho samého svým členům,

b)kupování pozemků a zřizování obydlí pro své členy, jak novými stavbami tak i koupí domů neb nájmem,

c)udělovaní podpor a záloh členům úvěru potřebným,

d)kupování zboží, z počátku kupováním co možná z první ruky a později, možno-li výrobou na vlastní účet. Prodej zboží děje pouze na členy proti hotovému placení, neb na úvěr a sice dle výše závodních podílů.

Do předsednictva pro rok 1905 znovu zvoleni: ředitel horník Kopecký Václav z Oseka, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem horník Havlena Václav z Oseka a kontrolorem horník Tennler Antonín z Oseka, přísedící truhlářský dělník Kopecký Václav v Oseku a obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Valná hromada, která se uskutečnila 4. února 1906 byli za členy představenstva delegováni: do předsednictva zvoleni: ředitel horník Čondl Josef z Oseka, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem horník Uhlík Josef z Oseka a kontrolorem horník Kopecký Václav z Oseka, přísedící obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Na valné hromadě konané 3. února 1907 byla ujednána změna stanov. Do předsednictva zvoleni: ředitel horník Čondl Josef z Oseka, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem horník Penkrt Alois z Oseka a kontrolorem horník Kopecký Václav z Oseka, přísedící obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Na valné hromadě konané v únoru 1908 byla ujednána změna stanov. Do předsednictva zvoleni: ředitel horník Čondl Josef z Oseka, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem horník Penkrt Alois z Oseka a kontrolorem horník Volma Kajetán z Oseka, přísedící obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Na valné hromadě konané v únoru 1909 byla ujednána změna stanov. Do předsednictva zvoleni: ředitel horník Čondl Josef z Oseka, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem horník Penkrt Alois z Oseka a kontrolorem horník Volma Kajetán z Oseka, přísedící obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Ve valné hromadě konané v roce 1910 zvoleni: Na valné hromadě konané v únoru 1908 byla ujednána změna stanov. Do předsednictva zvoleni: ředitel horník Čondl Josef z Oseka, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem horník Hurt Josef z Háje u Duchcova a kontrolorem horník Volma Kajetán z Oseka, přísedící obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Valná hromada v únoru 1911 zvolila do představenstva: ředitel dělník Ferus Alois z Oseka, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem horník Krchov Josef z Háje u Duchcova a kontrolorem horník Kovanda Alois z Oseka, přísedící obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Při valné hromadě v roce 1912 zvoleni: ředitel horník Klíma Josef z Oseka, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem horník Štěpnička Alois z Oseka a kontrolorem horník Kovanda Alois z Oseka, přísedící obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Valná hromada konaná v roce 1913 zvolila do předsednictva družstva: ředitel horník Klíma Josef z Oseka, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem horník Volma Kajetán z Oseka č.p. 215 a kontrolorem horník Kovanda Alois z Oseka, přísedící obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Na valné hromadě v roce 1914 do vedení družstva zvoleni delegáti: ředitel horník Klíma Josef z Oseka, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem horník Volma Kajetán z Oseka č.p. 215 a kontrolorem horník Kopecký Václav z Oseka, přísedící obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Členové družstva na valné hromadě roku 1915 zvolili do předsednictva: ředitel horník Klíma Josef z Oseka, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem horník Hauner Václav z Oseka č.p. 160 a kontrolorem horník Kopecký Václav z Oseka, přísedící obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Valná hromada v roce 1916 zvolila za členy předsednictva: ředitel horník Klíma Josef z Oseka, náměstek ředitele horník Škop František z Oseka, pokladníkem horník Horký Karel z Oseka č.p. 339 a kontrolorem horník Kopecký Václav z Oseka, přísedící obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Valná hromada, která se sešla 25. března 1917, zvolila za členy předsednictva: ředitel horník Klíma Josef z Oseka, pokladníkem horník Horký Karel z Oseka č.p. 339 a kontrolorem horník Kopecký Václav z Oseka, přísedící obuvník Košťál Antonín z Oseka. Zároveň byl stanoven závodní podíl pro vstup do družstva na 50 korun.

Valná hromada odbývaná v roce 1918, zvolila za členy předsednictva: ředitel horník Klíma Josef z Oseka, pokladníkem horník Horký Karel z Oseka č.p. 339 a kontrolorem horník Kopecký Václav z Oseka, přísedící obuvník Košťál Antonín z Oseka.

Valná hromada odbývaná 31. srpna 1919 se usnesla na změně stanov, podle kterých se představenstvo bude skládat z 5 členů (dříve jen ze tří). Dokumenty družstva musí současně podepsat dva členové představenstva. Vyhlášky družstva se uveřejňují v prodejnách družstva a časopisech „Hornické listy“ a „Na zdar“. Došlo také na úpravu názvu, od nynějška: Dělinická jednota „Svornost“ v Oseku, zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Oseku u Duchcova. Nové představenstvo zvoleno v personálním obsazení: ředitel Klíma Josef ,kontrolor Kopecký Václav, pokladníkem Horký Karel z Oseka č.p. 339 strojník Juren Rudolf z Oseka č.p. 39, horník Václavek Čeněk z Háje u Duchcova.

Na valné hromadě na jaře 1920 zvoleni do představenstva: ředitel Klíma Josef, kontrolor Hauner Václav, pokladníkem Škopek František, přísedící horník Tuháček František z Oseka a horník Volma Kajetán z Oseka.

Valná hromada odbývaná 8. srpna 1920 upravila stanovy tak, aby mohlo družstvo zřizovat prodejny po celé Československé republice. Zároveň do stanov zaneslo, že se stává taktéž stavebním a bytovým družstvem. Byl zvýšen závodní podíl z 50 Kčs na 200 Kčs.

Na valné hromadě na jaře 1921 zvoleni do představenstva: ředitel Klíma Josef, kontrolor Hauner Václav, pokladníkem Škopek František, přísedící horník Tuháček František z Oseka a horník Volma Kajetán z Oseka.

Na valné hromadě na jaře 1922 zvoleni do představenstva: ředitel Peukert Alois, kontrolor Hauner Václav, pokladníkem Štěpnička Alois, přísedící horník Horký Karel z Oseka a horník Volma Kajetán z Oseka.

V prosinci 1922 byli na valné hromadě zvoleni: ředitel Peukert Alois, kontrolor Hauner Václav, pokladníkem horník Trykar Josef z Bíliny, přísedící horník Horký Karel z Oseka a horník Volma Kajetán z Oseka.

V dubnu 1923 byli na valné hromadě zvoleni: ředitel Peukert Alois, kontrolor Hauner Václav, pokladníkem horník Máče Matěj z Háje u Duchcova, přísedící horník Horký Karel z Oseka a horník Vlasák Josef z Oseka.

Na mimořádné valné hromadě 8. července 1923 se družstvo rozpustilo a vstoupilo do likvidace. Likvidátory byli zvoleni Máče Matěj z Oseka č.p. 55, Kozel Josef z Hrdlovky č.p 75 a Picka Čeněk z Nové Vsi č.p. 101. Družstvo bylo zlikvidováno 16. prosince 1925, kdy bylo vymazáno z firemního rejstříku krajského soudu v Mostě.