DĚLNICKÁ (Josef B.Pecka)

(na melodii „Nad Berounkou . . .“)

Vládne heslo celým světem: 
proletáři, pracuj jen;
čas je drahý, pracuj letem,
život krátký jesti sen.

Však ta práce — komu slouží?
K zisku komu pomáhá?
Pro koho se lid ten souží?
Komu mamon rozmáhá?

My pracujem pro jiného,
sami bídu snášíme;
z krvavého potu svého
jiným blaho stavíme.

Vzbuď se lide, vzbuď se směle,
dokud vhodný k tomu čas,
dokud vábí nepřátele
v propast zkázy peněz kvas.

Pro blaho se našich dětí
obětujme každý rád.
Jen tak můžem odstraniti
našich vyssávačů řád.

J. B. Pecka.

Josef Boleslav Pecka (1849-1897)