DĚLNICKÉ POTRAVNÍ DRUŽSTVO „VOLNOST“ LOM (1897-1915)

Jedním z nejstarších a zároveň nejlépe prosperujících spotřebních družstev anarchistů patřilo Dělnické potravní družstvo pro zaopatřování obydlí, zálohy a úvěru „Volnost“ pro království České v Bruchu, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. Dělnické potravní družstvo „Volnost“ bylo u krajského soudu v Mostě zapsáno 23. dubna 1897.

Dělnické potravní družstvo se úspěšně rozvíjelo, před 1. světovou válkou mělo již odkoupeno několik budov a ve 4 městech na severu provozovalo prodejny. Čítalo několik stovek členů, především z řad Zemské jednoty horníků a České anarchistické federace (ČAF), později Federace českých anarchistů komunistů (FČAK) a neformálně bylo součástí těchto anarchistických federací.

Ustanovující schůze potravního družstva se konala 20. února 1897. Na ustanovující schůzi byly schváleny stanovy, které takto popisují účel družstva: „Společenstvo má za účel, aby členům svým smíšené zboží všeho druhu, obvzláště potraviny nepadělané a dobré jakosti týdenním zaplacením zaopatřovalo, aby z tohoto podniku docílený výtěžek shromažďovalo a za mírné nájemné zdravé byty pro členy zřizovalo a jen v pádu neštěstí a dokázané nouze zálohy udělovalo.“

Oznámení družstva bylo zveřejňováno v časopise „Lid“, který vycházel v Praze. Závodní podíl pro vstup do družstva byl stanoven na 10 zlatých.

První předsednictvo družstva bylo zvoleno následovně: ředitelem horník Šplíchal Ferdinand z Lomu, náměstkem ředitele horníka Schlager Josef z Lomu, přísedícími horník Fuks Josef z Lomu a horník Vajner Jan z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: horník Husák Josef z Lomu a horník Brabec Jan z Lomu.

Na celoroční valné hromadě konané 11. července 1897 byli do představenstva zvoleni: ředitelem zedník Pospíšil Antonín z Lomu č.p. 273, místoředitelem zedník Vršovský Václav z Lomu č.p. 218, přísedícími horník Veverka Josef z Lomu č.p. 285 a horník Šalda Karel z Lomu č.p. 218. Členy dozorčí rady zvoleni: horník Husák Josef z Lomu a horník Sedlák Václav z Lomu. Zároveň byl stanoven jako časopis pro zprávy družstva časopis „Český dělník“, vycházející v Praze.

Valná hromada v roce 1898 přinesla toto personální složení představenstva družstva: ředitelem horník Brabec Jan z Lomu, místoředitelem horník Vopat Martin z Lomu, přísedícími horník Nový Jan z Lomu a horník Lízal Václav z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: horník Kořan Václav z Lomu a horník Sedlák Václav z Lomu.

Na valné hromadě v roce 1899 byli zvoleni: ředitelem horník Schlager Josef z Lomu č.p. 281, místoředitelem horník Topič Josef z Lomu č.p. 152, přísedícími strojník Čermák Jan z Lomu č.p. 185 a zámečník Janák František z Lomu č.p. 228. Členy dozorčí rady zvoleni: horník Patera František z Lomu č.p. 266 a horník Kostečka Antonín z Lomu č.p. 152.

Na další valné hromadě počátkem srpna v roce 1899 došlo mimořádně k další volbě předsednictva: ředitelem horník Schlager Josef z Lomu č.p. 281, místoředitelem strojník Hahn František z Lomu č.p. 185, přísedícími strojník Čermák Jan z Lomu č.p. 185 a zámečník Janák František z Lomu č.p. 228. Členy dozorčí rady zvoleni: horník Bejček Václav z Lomu a horník Nosek Ludvík z Lomu.

Valná hromada v září 1899 zvolila následovně: ředitelem horník Brabec Jan z Lomu č.p. 332, místoředitelem strojník Hahn František z Lomu č.p. 185, přísedícími strojník Čermák Jan z Lomu č.p. 185 a zámečník Janák František z Lomu č.p. 228. Členy dozorčí rady zvoleni: horník Bejček Václav z Lomu a horník Nosek Ludvík z Lomu.

Počátkem února 1900 se sešla řádná celoroční valná hromada, která do vedení družstva zvolila: ředitelem horník Brabec Jan z Lomu č.p. 332, místoředitelem strojník Čermák Jan z Lomu č.p. 185, přísedícími horník Patera Václav z Lomu a horník Vopat Martin z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: horník Strnad Matěj z Lomu a horník Zeman Ferdinand z Lomu.

Již v květnu 1900 proběhla další valná hromada, na které došlo k doplňovací volbě jednoho člena dozorčí rady. Složení tak bylo následující: ředitelem horník Brabec Jan z Lomu č.p. 332, místoředitelem strojník Čermák Jan z Lomu č.p. 185, přísedícími horník Patera Václav z Lomu a horník Vopat Martin z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: horník Belšán Alois z Lomu č.p. 288 a horník Zeman Ferdinand z Lomu.

V září 1900 proběhla třetí valná hromada a zvolila předsednictvo: ředitelem horník Brabec Jan z Lomu č.p. 332, místoředitelem horník Belšán Alois z Lomu č.p. 288, přísedícími horník Patera Václav z Lomu a horník Vopat Martin z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: Černý Josef z Lomu a horník Zeman Ferdinand z Lomu.

Celoroční valná hromada se odbývala 27. ledna 1901 a zvolila předsednictvo družstva: ředitelem horník Brabec Jan z Lomu č.p. 332, místoředitelem horník Belšán Alois z Lomu č.p. 288, přísedícími horník Vála Jan z Lomu a horník Vopat Martin z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: Smůda Josef z Lomu a horník Holub z Lomu.

Dne 12. května 1901 se konala další valná hromada, která přinesla tyto změny v předsednictvu družstva: ředitelem horník Brabec Jan z Lomu č.p. 332, místoředitelem horník Belšán Alois z Lomu č.p. 288, přísedícími horník Vála Jan z Lomu a horník Vopat Martin z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: Krček František z Lomu a horník Doubek Václav z Lomu.

Zanedlouho 28. července 1901 proběhla další mimořádná valná hromada, která zvolila: ředitelem horník Brabec Jan z Lomu č.p. 332, místoředitelem horník Voříšek Gustav z Lomu, přísedícími horník Vála Jan z Lomu a horník Vopat Martin z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: Krček František z Lomu a horník Doubek Václav z Lomu.

Valná hromada odbývaná 26. ledna 1902 zvolila činovníky: ředitelem horník Brabec Jan z Lomu č.p. 332, místoředitelem horník Kounovský Antonín z Lomu, přísedícími horník Vála Jan z Lomu a horník Vopat Martin z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: Krček František z Lomu a horník Zeman Ferdinand z Lomu.

Celoroční valná hromada, na které se sešlo členstvo družstva dne 25. ledna 1903, rozhodlo o složení představenstva takto: ředitelem horník Vopat Martin z Lomu č.p. 332, místoředitelem horník Belšán Alois z Lomu, přísedícími horník Záruba František z Lomu a horník Suchý Karel z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: Moravec František z Lomu a horník Žikeš Jan z Lomu.

Pololetní valná hromada, která se konala 26. července 1903 zvolila: ředitelem horník Vopat Martin z Lomu č.p. 332, místoředitelem horník Kounovský Antonín z Lomu, přísedícími horník Hassmann Václav z Lomu a horník Smuda Josef z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: Vopat František z Lomu a horník Žikeš Jan z Lomu. Došlo také ke změně stanov:

Činnost společenstva vztahuje se na následující:

1)Kupování potravin a vyrábění všeho druhu a jich prodej členům.

2)Získání majetku, pozemků, zřizování obydlí pro své členy novými stavbami, koupí a nájmem.

3)Udělováním zálohy členům úvěru potřebným.“

Na celoroční valné hromadě odbývané 17. ledna 1904 bylo zvoleno představenstvo: ředitelem horník Kounovský Antonín z Lomu, místoředitelem horník Patera František z Lomu, přísedícími horník Vopat František z Lomu a horník Řeřicha Václav z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: Krček František z Lomu a horník Žikeš Jan z Lomu.

Valná hromada, která se uskutečnila 29. ledna 1905 zvolila činovníky: ředitelem horník Vopat Martin z Lomu, místoředitelem horník Voříšek Gustav z Lomu, přísedícími horník Smuda Josef z Lomu a horník Řeřicha Václav z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: Slapnička Antonín z Lomu a horník Jindra Václav z Lomu.

Také valná hromada konaná 28. ledna 1906 přinesla změny v obsazení představenstva: ředitelem horník Kounovský Antonín z Lomu, místoředitelem horník Nepivoda František z Lomu, přísedícími horník Zikeš Jan z Lomu a horník Bečka Alois z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: Plašil Jan z Lomu a horník Muller Josef z Lomu.

Dne 27. ledna 1907 na celoroční valné hromadě byli zvoleno do představenstva: ředitelem horník Kounovský Antonín z Lomu, místoředitelem horník Nepivoda František z Lomu, přísedícími horník Smuda Josef z Lomu a horník Plašil Jan z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: Bauer Antonín z Lomu a horník Jindra Václav z Lomu.

Již 22. února 1907 byla svolána mimořádná valná hromada, při které byly schváleny změny stanov, které určily, že smlouvy a dokumenty družstva musí být podepsány ředitelem nebo jeho náměstkem a oběma přísedícími. Do té doby měli tuto funkci místo přísedících členové dozorčí rady. Oznámení družstva budou zveřejňována v dělnických časopisech zvolených výborem a také plakáty v prodejných místnostech.

Valná hromada konaná 24. listopadu 1907 zvolila: ředitelem horník Jindra Václav z Lomu č.p. 217, místoředitelem horník Tatar Josef z Lomu č.p. 273, přísedícími horník Vlček Antonín z Lomu č.p. 186 a horník Žikeš Jan z Lomu č.p. 406. Členy dozorčí rady zvoleni: Bauer Antonín z Lomu a horník Jindra Václav z Lomu.

Ve valné hromadě 29. listopadu 1908 byli zvoleni: ředitelem horník Tatar Josef z Libkovic, místoředitelem horník Vlček Antnonín z Lomu, přísedícími horník Szmuda Josef a horník Žikeš Jan z Lomu č.p. 406. Členy dozorčí rady zvoleni: Bauer Antonín z Lomu a horník Jindra Václav z Lomu.

Valná hromada konaná 28. listopadu 1909 byli zvoleni členi představenstva: ředitelem horník Vlček Antonín z Lomu č.p 41, místoředitelem horník Kukal ALois z Lomu č.p. 220, přísedícími horník Mendlík Alois z Lomu č.p. 258 a horník Nekolný František z Lomu č.p. 25. Členy dozorčí rady zvoleni: Bauer Antonín z Lomu a horník Jindra Václav z Lomu.

Na mimořádné valné hromadě, která se uskutečnila 12. června 1910, zvolili: ředitelem horník Vlček Antonín z Lomu č.p 41, místoředitelem horník Sottenbauer Josef z Lomu č.p. 445, přísedícími horník Mendlík Alois z Lomu č.p. 258 a horník Nekolný František z Lomu č.p. 25. Členy dozorčí rady zvoleni: Bauer Antonín z Lomu a horník Jindra Václav z Lomu.

Na řádné celoroční valné hromadě proběhlé 4. prosince 1910, volba byla následující: ředitelem horník Vlček Antonín z Lomu č.p 41, místoředitelem horník Sottenbauer Josef z Lomu č.p. 445, přísedícími horník Rokos František z Libkovic č.p. 104 a horník Nekolný František z Lomu č.p. 25. Členy dozorčí rady zvoleni: Bauer Antonín z Lomu a horník Jindra Václav z Lomu. Došlo ke změně názvu na „Dělnické potravní družstvo pro zaopatřování obydlí „Volnost“ pro království České v Bruchu, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. Dále byla schváleny změny ve stanovách: „Pod firmou Dělnické potravní družstvo pro zaopatřování obydlí „Volnost“ pro království České v Bruchu, zapsané společenstvo s ručením obmezeným zřizuje se tento podnik na základě říšského zákona ze dne 9. dubna 1873 číslo 70 za účelem zaopatřování členům smíšeným zbožím všeho druhu, zvláště nepadělaných potravin dobré jakosti proti týdennímu hotovému zaplacení, čistý zisk z tohoto podniku docílený bude shromažďován a z něho pořizovány budou pro členy za mírné nájemné zdravé byty, též možno z něho v případě neštěstí a dokázané nouze zálohy udíleti. Družstvo má právo továrny a dílny pro výrobu všech dělnických potřeb zřizovati jakož i jinými podobnými druženími ve spojení vcházeti. Členové družstva mají právo v místnostech družstva pokrmy a nápoje střídmě požívati.

V roce 1911 valná hromada znovu zvolila všechny dosavadní členy a to: ředitelem horník Vlček Antonín z Lomu č.p 41, místoředitelem horník Sottenbauer Josef z Lomu č.p. 445, přísedícími horník Rokos František z Libkovic č.p. 104 a horník Nekolný František z Lomu č.p. 25. Členy dozorčí rady zvoleni: Bauer Antonín z Lomu a horník Jindra Václav z Lomu.

Na valné hromadě, která proběhla 18. února 1912 byli do představenstva zvoleni: ředitelem horník Vlček Antonín z Lomu č.p 41, místoředitelem horník Sottenbauer Josef z Lomu č.p. 445, přísedícími horník Šebesta Josef z Libkovic č.p. 91 a horník Skuhrovec František z Lomu č.p. 283. Členy dozorčí rady zvoleni: Bauer Antonín z Lomu a horník Jindra Václav z Lomu.

Valná hromada 1913 zvolila do představenstva tyto členy: ředitelem horník Šebesta Josef z Libkovic č.p. 91, místoředitelem horník Sottenbauer Josef z Lomu č.p. 445, přísedícími horník Nepivoda František z Lomu č.p. 403 a horník Skuhrovec František z Lomu č.p. 283. Členy dozorčí rady zvoleni: Bauer Antonín z Lomu a horník Jindra Václav z Lomu.

Na valné hromadě v lednu 1914 bylo zvoleno představenstvo: ředitelem horník Šebesta Josef z Libkovic č.p. 91, místoředitelem horník Sottenbauer Josef z Lomu č.p. 445, přísedícími horník Šmíd Jan z Lomu a horník Skuhrovec František z Lomu č.p. 283. Členy dozorčí rady zvoleni: Bauer Antonín z Lomu a horník Jindra Václav z Lomu.

Na valné hromadě ze dne 19. dubna 1914 došlo ke změně názvu na Dělnické potravní družstvo „Volnost“ pro zaopatřování obydlí a úvěrů, zapsané společenstvo s ručením obmezeným pro království České.

Předmětem podniku jest nyní:

a)Zaopatřování členů zbožím smíšeným, nepadělané dobré jakosti všeho druhu proti týdennímu hotovému zaplacení.

b)Družstvo má právo prodejny, dílny a továrny pro dělnické potřeby zřizovati, jakož i hospodářské usedlosti kupovati a najímati.

c)Získávání bytů, domů, novostavbami neb nájmem pro své členy, jakož i pro prodejny a výrobny dle §2.

d)Družstvo má právo s ostatními družstvy dělnickými na těchto základech ve spojení vcházeti, nákupy ve velkém, výrobu pro své členy zřizovati, jakož i přednášky a schůze dle §2 konati.

e)Poskytovati svým členům potřebným úvěry a zálohy.

K uveřejňování slouží společesntvu v Duchcově vycházející list „Hornické Listy“. Podpis za společenstvo děje se tím způsobem, že k firmě společenstva připojí se podpis dvou členů představenstva.“

Na řádné valné hromadě konané 28. února 1915 byli do představenstva zvoleni: ředitelem horník Pacina Augustin z Lomu, místoředitelem a pokladník horník Nepivoda František z Lomu a kontrolorem horník Skuhrovec František z Lomu č.p. 283, přísedícími horník Weinfurter Čeněk z Lomu a horník Zrostlík Václav z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: Bauer Antonín z Lomu a horník Jindra Václav z Lomu.

Na pololetní valné hromadě v červenci 1915 zvoleni: ředitelem horník Mach Antonín z Lomu, místoředitelem a pokladník horník Nepivoda František z Lomu a kontrolorem horník Skuhrovec František z Lomu č.p. 283, přísedícími horník Weinfurter Čeněk z Lomu a horník Kobylka Josef z Lomu. Členy dozorčí rady zvoleni: Bauer Antonín z Lomu a horník Jindra Václav z Lomu.

Dne 31. října 1915 byla svolána mimořádná valná hromada, která rozhodla v tíživé válečné době družstvo rozpustit a provést likvidaci. Likvidátory pověřeni dosavadní členové představenstva. Likvidace byla krajskému soudu v Mostě oznámena 13. prosince 1915 a teprve 5. dubna 1917 byla likvidátorská akce dokončena, jmění rozděleno mezi členy a družstvo definitivně vyškrtnuto z firemního rejstříku krajského soudu v Mostě.

Nerudova ulice č.p. 398, Lom u Duchcova (kdysi Bruch) – zde sídlilo anarchistické potravní družstvo „Volnost“.