DĚLNICKÉ POTRAVNÍ SPOLEČENSTVO „SVORNOST“ V DUCHCOVĚ (1898-1899)

Mezi první družstevnické snahy duchcovských anarchistů bylo Dělnické potravní společenstvo „Svornost“, zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Duchcově. Žádosti bylo vyhověno a družstvo bylo zapsáno do rejstříku krajského soudu v Mostě dne 11. února 1898.

Ustanovující schůze se uskutečnila 10. ledna 1898, na která byly schváleny stanovy a určen závodní podíl pro vstup do družstva na 20 korun. Zprávy družstva byly oznamovány na stránkách časopisů „Národní listy“ a „Právo lidu“.

K volbě představenstva došlo až po registraci družstva, kdy byla svolána na 22. březen 1898. první představenstvo bylo zvoleno následovně: ředitelem Vysušil Karel z Duchcova, náměstkem ředitele Zíka Josef z Duchcova, přísedícími členy Virt Jan z Duchcova a Šulc František z Duchcova.

Družstvo ovšem nesehnalo dostatečný počet závodního kapitálu, aby mohlo rozjet činnost a tak byl ještě v roce 1898 podán návrh na likvidaci družstva. Z rejstříku krajského soudu bylo družstvo vyškrtnuto 11. října 1899.