DĚLNICKÉMU SOKOLU V CHICAGU (Petr Koubek)

Po ulicích chodím sem a tam 
a neustále hledaje práci jen,
až znaven pod strom usednu
a počnu sníti krásný sen.

Vidím jak v nedohledých řadách
v revoluci táhne dělný lid,
ve spravedlivém hněvu pěstě zdvihaje
s výrazy volnost, rovnost, bratrství chcem mít.

Naproti nim v dálce se zvedá
kotouče prachu a dým
a ještě větší řada zaprodanců bědná,
kapitalistů a vlád je hotova na pokyn.

Již vidím, jak v boj se dává
ta hrstka zuboženého lidu,
jak každý spravedlivě bojuje
a přemáhá hlad a bídu.

Však je jich hrstka jen
proti té přesile zaprodanců;
ač bránějí se zběsile,
přec podléhaj' těm hrubým Braniborcům.

Již vidím jak padají
a nemožno jim vzdor klást přesile;
tu nový zjev uhlídají,
jenž zachová je při síle.

Zas nové řady přibyly
a ve tuhý vrhají se boj,
v stínu pod rudou korouhví
bije se tento Achillů voj

Vidím známé obličeje
a známé slyším stále hlasy —
vždyť to ,,Dělnický Sokol” je,
jenž postrachem je nepřátelské chasy.

Nepřátelé blednou v líci,
je vidět na nich strach, - a aj —
odhazované zbraně řinčí
a oni — prchají v cizí kraj.

A tu vidím ve vítězné řadě,
jak druha vitá druh,
jak navzájem se bratři zovou
a zakládají štěstí svého kruh.

Rozešli se — každý ku své práci
a ve všem viděti lásky je stan,
neb každý stejný podíl béře
a má stejné právo na všem tam.

Pojednou — probouzím se —
jako zmijí uštknut uskočím,
neb vidím ten samý starý barbarism,
toho starého otroctví čin.

Však přece vás tu vidím kolem sebe,
ten samý bojovníků proud,
jenž doufám, že se o to pokusí,
svrhnout z lidu těch těžkých pout

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 07.11.1896