DĚLNICKO – MALOŽIVNOSTENSKÝ POTRAVNÍ SPOLEK BÍLINA (1898-1904)

Bílinští anarchisté založili družstvo Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek pro Bílinu a okolí, zapsané společenstvo s ručením obemezeným. Družstvo bylo u krajského soudu v Mostě zapsáno 14. listopadu 1898.

Ustanovující valná hromada tohoto anarchistického družstva proběhla 3. prosince 1898. Do vůbec prvního představenstva družstva zvoleni: ředitelem Tikovský Alois, místoředitelem Černý Josef, dalšími členy představenstva zvoleni Babický František, Horák František, Červený Alois, Muller Václav, Čistecký Jan, Střemcha Antonín, Hála Václav, Fišer Alois,Lukavský Josef. Členy dozorčí rady Krupička Antonín a Sainer Antonín.

Zprávy družstva byla zveřejňována na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“. Závodní podíl pro vstup do družstva stanoven na 10 korun.

Valná hromada v roce 1899 znovu zvolila předchozí představenstvo: ředitelem Tikovský Alois, místoředitelem Černý Josef, dalšími členy představenstva zvoleni Babický František, Horák František, Červený Alois, Muller Václav, Čistecký Jan, Střemcha Antonín, Hála Václav, Fišer Alois,Lukavský Josef. Členy dozorčí rady Krupička Antonín a Sainer Antonín.

Na valné hromadě konané 4. února 1900 byli do představenstva zvoleni: ředitelem Tikovský Alois, místoředitelem Černý Josef. Přísedícími členy představenstva zvoleni: Hrudka Antonín z Bíliny, Solnař Jan z Břežánek, , Muller Václav, Čistecký Jan, Vávra Josef, Polcar František, Ungerman Václav, Kuncl Antonín, Havlíček Adalbert, Nedvěd Václav a Procházka Jan. Členy dozorčí rady Krupička Antonín a Sainer Antonín. Všichni z Bíliny.

Valná hromada, která se uskutečnila 27. ledna 1901 zvolila do vedení družstva členy: ředitelem Tikovský Alois, místoředitelem Lukavský Josef, pokladníkem Procházka Jan. Přísedícími členy představenstva zvoleni: Lanc Karel, Nosek Karel, Linhart František, Pochman František, Hála Václav, Polcar František, Ungerman Václav, Nedvěd Václav, Slezák Karel a Jirátko Václav. Členy dozorčí rady Nemastil Jakub a Sainer Antonín. Všichni z Bíliny.

Valná hromada odbývaná 26. ledna 1902 zvolila: ředitelem Janda Karel z Bíliny, místoředitelem Čistecký Jan z Bíliny, pokladníkem Šedivý Karel z Bíliny. Dalšími členy představenstva zvoleni: Šebek Josef z Bíliny, Olič Josef z Chudeřic, Stýblo Michal z Jenišova Újezdu, Babický František z Bíliny, Horák FrantišekJenišova Újezdu, Fišer AloisJenišova Újezdu, Nosek Karel, Pochman František, Polcar František. Členy dozorčí rady Sainer Antonín a Lukavský Josef z Bíliny.

Na valné hromadě 25. ledna 1903 došlo k úpravám stanov družstva, zvoleni byli: ředitelem Lukavský Josef z Bíliny, náměstkem ředitele Šebek Josef z Bíliny, kontrolorem Tunkl VáclavJenišova Újezdu, dalšími členy představenstva Hájek Václav, Kořan Jan, Lanc Karel, Veselý Štefan, Linhart František, Ungermann Václav, Mansfeld Václav a Skuthan Karel. Členy dozorčí rady: Kastl Václav z Břežánek a Stejskal František z Chudeřic.

Na mimořádné valné hromadě z 18. července 1903 bylo rozhodnuto o likvidaci družstva, to bylo fakticky zlikvidováno 19. prosince 1904, kdy je o tom záznam v rejstříku krajského soudu v Mostě.