DĚLNICKO POTRAVNÍ ŽIVNOSTENSKÝ SPOLEK „SVORNOST“ SOUŠ (1895 -1897)

Dělnicko potravní živnostenský spolek „Svornost“ pro Čouš a okolí, politický okres Mostecký, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Čouši, jak se tehdy Souši, a dnes již zaniklému městečku v severočeské hnědouhelné pánvi říkávalo. Družstvo bylo registrováno u krajského soudu v Mostě 31. prosince 1895.

Ustanovující valná hromada proběhla 1. prosince 1895 v Souši. Byly schváleny stanovy, určen závodní podíl pro vstup do družstva na 10 korun, kdy polovinu bylo potřeba složit hned a druhou část do tří měsíců. Bylo domluveno že zprávy z družstva budou zveřejňovány v deníků „Národní listy“.

Kdo tvořil první představenstvo v roce 1896 nevíme, známe však volbu z valné hromady proběhlé 17. ledna 1897, na které byli zvoleni: ředitelem Lukeš Celestín ,místoředitelem Zetek Václav,přísedícími členy představenstva Řehák Jaroslav, Moulis Jan, Smola Václav, Lukeš Josef, Žák Alois, Vitouš Antonín, Rezek Josef, Svoboda Celestín, Dudeček Antonín, Gottfried Antonín, Krištufek Václav, Nártecký Josef, Slapnička Josef, Lorenc Josef a Aubrecht Josef.

Avšak již 5. října 1897 bylo na mimořádné valné hromadě rozhodnuto o likvidaci družstva. Za likvidátoru zvoleni Lukeš Celestín, Zetek Václav, Řehák Jaroslav a Moulis Jan. Formálně byla potvrzena 10. prosince 1897, kdy také došlo k výmazu z rejstříku společenstev u krajského soudu v Mostě.