DĚLNICKÝ ČTENÁŘSKO-VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „POKROK“ V DOLENÍM HAMRU

V Kalendáři neodvislého dělnictva: na rok 1900 se dozvídáme, že i v Dolním Hamru působil anarchistický spolek:

Dělnický čtenářsko-vzdělávací spolek „Pokrok“ v Dolením Hamru. Výborové schůze jednou za měsíc (neb dle potřeby i vícekrát). Členské schůze čtvrtletně. Valné hromady dvě za rok a sice řádná a mimo- řádná. Spolek čítá 68 členů, vlastní knihovna má 100 svazků.