Dělnický čtenářský spolek v České Lípě (1885 – 1887)

První zmínka o dělnickém spolku v České Lípě činí se sice již v r. 1880, avšak byl to pravděpodobně německý vzdělávací spolek. Jeho členy byli zajisté i dělníci české národnosti, zejména krejčí a obuvníci, kterých byl tehdy v České Lípě zaměstnán slušný počet. V r. 1885 založen byl v České Lípě samostatný Dělnický čtenářský Spolek, ale ani o jeho činnosti není toho, mnoho známo. C. k. úřady věnovaly mu jakožto spolku socialistickému — tolik mimořádné pozornosti, že po dvouletém trvání zanikl, podlehnul tvrdým persekučním zásahům.

Prameny: vlastivědný sborník „Bezděz“ I./114—115.