DĚLNICKÝ KONZUM „ROVNOST“ HORNÍ LITVÍNOV (1895-1900)

Dělnický konzum v Horním Litvínově byl založen 18. srpna 1895 na jeho ustanovující schůzi. Úředně bylo povoleno 31. srpna 1895, kdy byl také zapsán do rejstříku krajského soudu v Mostě.

Do prvního předsednictva byli zvoleni: ředitelem Tecl František z Horního Litvínova č.p. 142, místoředitelem Wehner Antonín z Horního Litvínova č.p. 152, kontrolorem Petřík Antonín z Horního Litvínova č.p. 196, místokontrolorem Kilián František z z Horního Litvínova. Členy dozorčí rady Najdl Václav z Horního Litvínova a Jankovský Jan z Lomu.

Závodní podíl pro vstup do družstva byl 10 korun. Zprávy z dění v družstvu byly oznamovány v časopisech „Freigeist“ a „Volný duch“.

Valná hromada v roce 1896 dosavadní funkcionáře družstva znovu zvolila: Do prvního předsednictva byli zvoleni: ředitelem Tecl František z Horního Litvínova č.p. 142, místoředitelem Wehner Antonín z Horního Litvínova č.p. 152, kontrolorem Petřík Antonín z Horního Litvínova č.p. 196, místokontrolorem Kilián František z z Horního Litvínova. Čelny dozorčí rady Najdl Václav z Horního Litvínova a Jankovský Jan z Lomu.

Na valné hromadě odbývané 23. ledna 1897 byli zvoleni: ředitelem Petřík Antonín z Horního Litvínova č.p. 359, místoředitelem Löwa Eduard z Horního Litvínova č.p. 291, přísedícími Horák František z Chudeřína č.p. 180 a Kuchler z Horního Litvínova č.p. 222. Členy dozorčí rady zvoleni Baška Josef z Horního Litvínova č.p. 260 a Mlezák Antonín z Horního Litvínova č.p. 78.

Valná hromada konaná 29. ledna 1898 zvolila do vedení družstva: ředitelem Lowa Eduard z Horního Litvínova č.p. 291, místoředitelem Tesař JosefChudeřína, přísedícími: přísedícími Horák FrantišekChudeřína č.p. 180, Neidl Václav z Horního Litvínova a Kuchler z Horního Litvínova č.p. 222. Členy dozorčí rady zvoleni Baška Josef z Horního Litvínova č.p. 260 a Mlezák Antonín z Horního Litvínova č.p. 78.

Další valná hromada proběhla 25. října 1898 a zvolila předsednictvo: ředitelem Muller Karel z Horního Litvínova č.p. 87, místoředitelem Lang Václav z Horního Litvínova č.p. 195, přísedícími: Maršálek Jan z Horního Litvínova, přísedícími Petřík Antonín, Horák FrantišekChudeřína č.p. 180 a Kuchler z Horního Litvínova č.p. 222. Členy dozorčí rady zvoleni Baška Josef z Horního Litvínova č.p. 260 a Vobořil Josef z Horního Litvínova.

Ve valné hromadě odbývané 27. února 1899. Bylo oznámeno, že budou zprávy o drustvu oznamovány v „Severočeském dělníku“ a „Wahrheit“. Do předsednictva družstva zvoleni: ředitelem Muller Karel z Horního Litvínova č.p. 87, místoředitelem Lang Václav z Horního Litvínova č.p. 195, přísedícími: Maršálek Jan z Horního Litvínova, přísedícími Petřík Antonín , Plechl František z Horního Litvínova. Členy dozorčí rady zvoleni Baška Josef z Horního Litvínova č.p. 260 a Červencl August z Horního Litvínova a Mlezák JanChudeřína.

Valná hromada konaná 4. června 1899 zvolila: ředitelem Tesař Josef z Chudeřína, místoředitelem Lang Václav z Horního Litvínova č.p. 195, přísedícími: přísedícími Petřík Antonín. Členy dozorčí rady zvoleni Baška Josef z Horního Litvínova č.p. 260 a Mlezák JanChudeřína.

Valná hromada dne 28. ledna 1900 zvolila předsednictvo: ředitelem Muller Karel z Horního Litvínova č.p. 87, místoředitelem Neidl Václav z Horního Litvínova, přísedícími: Kuchler z Horního Litvínova, přísedícími Pechl František z Horního Litvínova a Kuchler z Horního Litvínova č.p. 222. Členy dozorčí rady zvoleni Baška Josef z Horního Litvínova č.p. 260 a Hubáček František z Horního Litvínova a Mlezák JanChudeřína.

Druhý den 29. Ledna 1900 se sešla valná hromada ještě jednou a nakonec rozhodla o likvidaci družstva. To bylo z firemního rejstříku vymazáno 21. května 1901.