DĚLNICKÝ KOOPERAČNÍ SPOLEK V OSEKU (1901 – 1903)

Anarchisté v Oseku spojili své síly v družstevním duchu „dělníci sami sobě“ v Dělnickém kooperačním spolku v Oseku pro zaopatřování laciných potravin a bytů, zapsané společenstvo s obmezeným ručením.

Ustanovující valná hromada se konala 7. ledna 1901 a první představenstvo bylo zvoleno s tímto personálním obsazením: ředitelem horník Draxl Václav z Oseka, pokladníkem horník Němeček Bohumil z Oseka a kontrolorem horník Reiser Karel z Oseka.

Vyhlášky členům družstva se dávaly vědět na černém prkně a oběžníkem. Závodní podíl byl stanoven na 10 korun. Družstvo museli podepsat vždy dva členové představenstva.

Družstvo bylo oficiálně zapsáno u krajského soudu v Mostě 19. ledna 1901.

Ve stanovách se psalo:

Účelem společenstva jest:

1)společným úvěrem svých členů kupovati a výráběti potraviny, nápoje, mléko, smíšené zboží všeho druhu, jakož i šatstvo, obuv a jiné potřeby denního života vůbec a prodávati je výlučně svým členům proti hotovému placení neb týdennímu úvěru,

2)pro své členy stáčeti pivo do lahví a pivo v uzavřených lahvích prodávati,

3)zjednávati peníze společným úvěrem svých členů,

4)poskytovati zálohy svým členům úvěru potřebným,

5)zřizovati poboční závody v celém království českém,

6)kupovati pozemky a domy, stavěti a zaopatřovati obydlí pro členy.“

V říjnu 1901 je na pololetní valné hromadě zvolen nový ředitel horník Holec Karel z Oseka. Zbytek představenstva zůstává nezměněn.

Na valné hromadě v červenci 1902 je zvoleno nové představenstvo družstva ve složení: ředitel horník Holec Karel z Oseka, pokladníkem horník Němeček Bohumil z Oseka a kontrolorem horník Pokorný Čeněk z Oseka.

Dělnický kooperační spolek v Oseku zaniká 27. ledna 1903, kdy je vymazán z rejstříku krajského soudu v Mostě.