Dělnický spolek „Svornost“ v Mladé Boleslavi (1890-1892?)

Asi na sklonku r. 1890 nebo začátkem r. 1891. založen byl v Mladé Boleslavi dělnický vzdělávací spolek »Svornost«. Sdružoval dělníky sociálně-demokratického a anarchistického smýšlení. Z anarchistických předáků stál v čele spolku pozdější redaktor Hynek Holub a obuvník Vrba, ze sociálně demokratických mlynářský dělník Matěj. Na podzim r. 1891 se za členy boleslavské »Svornosti« přihlásili i textilní dělníci z továrny v Josefodole. Jejich »chlebodárci« se jim za to mstili propuštěním z práce. »Svornost« měla spolkovou místnost v hostinci »U tří lip« na Starém náměstí v Mladé Boleslavi, kam si členové chodili přečítat spolkem odbírané socialistické
časopisy »Ruch«, »Matice svobody“ a »Červánky«. — Kdy spolek zanikl, není nám zatím známo, o jeho činnosti se píše ještě v r, 1892.

Prameny: pražský list „Sociální demokrat“ z 26. listopadu 1891, z 5. března a 12.listopadu 1892; J. Joda v „Právu lidu” z 4. dubna 1948.