Dělnický vzdělávací spolek Mírumil v Semilech (1892-1897)

Nástupcem Politického klubu dělnického v Semilech se stal
Dělnický vzdělávací spolek Mírumil. Původně bylo také v tisku ohlášeno, že bude mít ustavující schůzi dne 8. listopadu 1891 odpoledne v hostinci U české koruny. K té asi pro nějakou formální nebo úřední překážku nedošlo, neboť téměř až za rok na 16. října 1892, byla znovu svolána
ustavující valná hromada »Dělnického vzdělávacího spolku Mírumil do
hostince Anny Janečkové. Dlouholetými činovníky spolku byli předseda Jan
Simon
a jednatel Jan Housa. Spolek tvořili z převážné většiny anarchisté. Kdy spolek zanikl, není známo, poslední zprávu o jeho činnosti máme z r. 1897.

Prameny: pražský čtrnáctideník „Sociální demokrat“ z 6. listopadu 1891, ze 14. října a 10. prosince 1892; liberecký „Proletář“ z 1. dubna 1897.