Dělnický vzdělávací spolek Rovnost v Lomnici nad Popelkou (1892-1896)

Dne 18. dubna 1892 došlo také v Lomnici nad Popelkou k založeni prvního Dělnického vzdělávacího spolku. Dostalo se mu názvu Dělnický vzdělávací spolek Rovnost. Vedení spolku nalézáme místní anarchisty, kteří se
scházeli ke schůzím v hostinci u Zajíců, kdežto sociální demokraté měli spolkovou místnost v hostinci u Podlipných na náměstí (později hostinec Ladislava Tichého). Spolek »Rovnost« existoval v Lomnici n. Popelkou nejméně do r. 1896.

Prameny : podle údajů pamětníka Adolfa Žalského z Liberce; pražský list „Sociální demokrat“ z 8. dubna 1892; liberecký „Proletář“ z 16. dubna 1896.