DĚLNIKŮM (František Hlaváček)

Hoj dělníci, pohlédněte 
na své bídné poměry!
Vizte jak kapitalisté
provádí své záměry!

Z vaší práce jen bohatnou,
co vy mřete ve hladu,
vy se dřete do úmoru —
jakou máte náhradu?

Vaše tělo mrzačí se bídou,
velkou lopotou
a rozum váš ubíjen je
zpátečnickou holotou.

Když vám dojdou zdraví, síly,
vyhodí vás na dlažbu,
vždyť tisíce jiných nesou
těla svá jim na dražbu.

Za práci celého věku,
jíž pro jiné konáte,
kam položit schromlé údy
v stáří ani nemáte.

Za všecky ty služby dobré,
pro boháče, město, stát,
za výslužbu dostanete:
vyhazov, výsměch a hlad.

A vy k takému bezpráví
chtěli byste klidni být!?
Pak ni jiskru citu v srdci
nesměli byste aj mít!

Vzhůru, bratří zotročení,
vám též práva náleží!
Hleďte konec učinit :
vraždě, rabství, krádeži!

HLAVÁČEK, František. Pochodeň: Básně dělnické. New York: nákladem vlastním, 1896