DISTRIBUČNÍ MÍSTA ANARCHISTICKÉHO LISTU „PRÁCE“ (1905)

Anarchistický časopis „Práce“, který vydávala Česká anarchistická federace, bylo možné zakoupit také v kamenných obchodech, hlavně v knihkupectvích:

 • Knihkupectví J. Hovorka, Žitná ulice v Praza
 • Knihkupectví j. Špriengel, Jilská ulice v Praze
 • Knihkupectví Aloise Srdce ve Spálené ulici v Praze
 • Knihkupectví Jaroslava Pospíšila na Perštýnském náměstí v Praze
 • Trafika Weseckého v Poříči č.p. 16 v Praze
 • Knihkupectví V. Voleského na Královských Vinohradech
 • Obchod J. Hromádka v Karlíně, naproti „Daňkovce“
 • Knihkupectví J. Steinhausera, karlova třída na Žižkově v Praze
 • Knihkupectví J. Jirmana v Husově třídě na Žižkově v Praze
 • Trafika Mončákové na Karlově třídě na Žižkově v Praze (Blíže kostela)
 • Knihař J. Bukač v Mostě.

Zdroj: „Práce“, 1905, publikační orgán České anarchistické federace.

V tomto čísle anarchistického časopisu „Práce“ byla otištěna Šrámkova báseň „Píšou mi psaní“