Divadelní představení anarchistů ve prospěch školních dítek 31.března 1906 v Lomu

Anarchisté z Hornicko – hutnického spolku a Vzdělávacího spolku „Mladá síla“ uspořádali v neděli 31.března 1906 v hostinci „U Pavlů“ v Lomu divadelní představení „Poslední táborita“ a „Útěk z kláštera“. Čistý výtěžek 50 korun a 13 haléřů šel na pořízení školních knih a sešitů pro dítky české školy v Lomu.

Lom v roce 1900 v pozadí česká škola