DO NOVÉHO ROKU?! POD PRAPOREM BEZVLÁDÍ A NADĚJÍ…

Nastává přelom roku, a tak i čas bilancování. Historický spolek Zádruha žije svým vlastním životem. Znát o sobě dává především publikační činností, dosud jsme vydali 18. svazků od vlastních textů, přes reprinty starých anarchistických brožur až po současnou poezii. Vytváříme je za pochodu, s omezenými možnostmi, ale hlavně z vlastního zápalu. Náklady jednotlivých publikací se pohybují v rozmezí 100 až 300 kusů na svazek. Netiskneme víc než je potřeba, bylo by zbytečné dělat velké náklady, aby pak výtisky stály ladem. Raději ať se zelená o jeden strom navíc. Každopádně vždy rádi uděláme dotisk, aby se každý koho téma dělnického anarchistického hnutí zajímá k výtisku dostal.

Provozujeme webové stránky, které jsou každý den pravidelně aktualizovány, na facebooku se pak objeví odkazy na články na stránky. Letos proběhly dvě přednášky, příští rok jich snad bude více. Rádi bychom přednášeli více, ale jsme omezeni časem, který musíme věnovat jako námezdně pracují nejen svému vykořisťovateli, ale hlavně s láskou rodině a dětem. Kdo by si rád vyslechl povídání o „starém anarchistickém hnutí“ a je schopen zajistit místo, můžeme se domluvit.

Jaké jsou vyhlídky do nového roka? Plánujeme vydání dalších publikací. Můžeme prozradit, že připravujeme biografické počiny o českých anarchistech Petru Pechovi z východních Čech a také o průkopníku českého anarchismu Tomeši Kašemu z Duchcova. Na jaře výjde také brožurka “Šibenice pro anarchistu” o popravě anarchisty Antonína Hoffmanna z Příbramska. Dále se zpracováváme Generální hornickou stávku z roku 1900 a Hornické stávky anarchosyndikalistů v letech 1914 – 1938 v Československu. Badatelsky jsme se zaměřili na české anarchistické hnutí v USA, jeho výstupem bude postupně několik knih s hlavičkou „Američtí Češi pod praporem bezvládí“. První dva díly budou věnovány Mezinárodní dělnické jednotě v Americe (International Working People’s Association (IWPA)) v letech 1883 až 1900. Jeho zpracování však může trvat i víc jak rok, uvidíme. Rádi bychom v příštím roce vydali taktéž básnickou sbírkou z repertoárů starých anarchistů, často anonymních a dosud nikde nepublikovaných. A také jedním reprintem některé z starých publikací. Pokračovat budeme také v edici anarchistické prózy, zřejmě z pera Aloise Šefla.

Plánů je hodně, avšak co nám chybí jsou kamarádi a kamarádky, kteří by přiložili ruku k dílu. V současné době by se náš kolektiv dal spočítat na prstech jedné ruky. Proto se ani nyní nescházíme, těch pár co nás je, se domluví přes net, co je velká škoda.

Pokud se ti „Zádruha“ zdá sympatická činnost, a chtěl(a) by si na ní nějakým způsobem participovat, rádi uvítáme ve svém kruhu. Spolupracovat lze na dálku. Možností jak se zapojit je mnoho. Uvítáme kamarády či kamarádky, co by se rádi věnovali korekturám, kreslení, grafice, distribuci publikací, badatelské činnosti (fyzicky návštěva Národní knihovny a dalších archivů či online bádání na online matrikách a podobně), může se jednat o focení starých dokumentů nebo jejich zpracování a přepis, psaní článků atd. Ale co je hlavní: je sounáležitost, kamarádství a pospolitost…

Historický spolek Zádruha