DOPIS ANARCHISTY EMANUELA UNGERMANA Z CLEVELANDU DĚLNICKÝM LISTŮM (1894)

Dopisy. Cleveland, O., 26. srpna 1894.

Ctěné redakci „Dělnických Listů“ v  New Yorku.

Vážení soudruzi!

Ač velmi nerad, konečné přec jsem nucen k tomuto kroku. „Dělnické Listy“ jsou mne pravidelně zasílány od svého prvého čísla až dosud, vzdor tomu, že jsem ještě předplatné nemohl zapravit. Jest ještě přítomně nemožno tak učinit, poněvač jsem na třináctý měsíc bez práce. Zda jest Vám možno na dále list zasílat, tedy tak laskavě učiňte; až se poměry přítomně panující trochu vyjasní, zajisté neopomenu povinosti své za dost učinit.

Jest to velmi smutné, že k takovýmto krokům jest dělník „nejsvobodnější formě na světě“ donucen; leč doufejme, že konečně i ze všech stran týranému proletáři nastane den jeho konečného osvobození. Snad právě tyto kleté poměry budou pochodní na cestě z egyptské tmy se vybavujících plebejců. „Nouze naučila Dalibora housti“ praví jedno české pořekadlo. Není pochyby, že se co nevidět toto pořekadlo ukáže býti pravdivým, ale až tito novověcí Daliborové zahudou podle svých not skočnou, bude mnohému z jich posluchačů zaléhat v uších. Doufejme, že tanec tento není dalek.

Se socialisticky revoluním pozdravem Emanuel Ungerman.