DOPIS ANARCHISTY JANA BRANDEISE Z MICHEL K MÍSTNÍ STÁVCE A PODPOŘE MEXICKÝCH REVOLUCIONÁŘŮ (1911)

Ctění kamarádi: Poněvadž ve zdejší pánvi stávka dosud trvá, uznáte sami, že nám není možno naším bojujícím bratřím v Mexiku dostatečně hmotně pomoci, an sami jsme bez peněz. Dostáváme sice skromnou podporu z fondu „Unie“, ale pouze to, co trochu tiší žaludek, na penězích neobdržel nikdo ni jediný cent. Milovníci této řemeselné unie zřídili totiž uniový obchod pro stávkující a nakupují životní potřeby ve VELKÉM a nás pak dle svého uznání podělují v malém. K rozdělování podpory určeni pouze Kanaďané a tito ovšem na sebe nezapomenou. Je proti tomu sice ze strany cizinců často reptáno, ale následkem neshody spokojují se ku kouci as následující: „Je to špatné s námi, ale co můžem sami počít, bez „unie“ by to bylo ještě horší, avšak oni nám ty naše snahy sami „Pofixují“.“ A skutečně – „pofixovali“, dle pravdivého článku kamaráda Františka Vejvpravy z Frank, Alta v čísle 24 „Volných Listů“ otisknutý. Třeba jen dodati, že vyvoleným spasitelům nejednalo se o zlepšení poměrů pracujícího lidu, ale o zachování svých tučných míst. Neboť za celý čas stávky nevyjednali nic více, leč že místo 14% přídavku na pilířích 5 centů od tuny urváno. A toto přijato po tak dlouhém zápase, ač hned z počátku tytéž podmínky uhlobaroni nabízeli, až na to, že z počátku se společnosti brániti dělati unií agenta vybíráním – vlastně srážením – uniových poplatků. Ježto se vůdcové obávali, že by o svá místa přišli, anto značný počet je již prohlédl a zajisté dobrovolně by na jich vydržování nepřispíval jími libovolně doktované obnosy – často až 5 dolarů měsíčně – z těžo vydělané mzdy, naléhalo na uhlobarony, aby tyto výsady jim byly udrženy. Proto se stávka tak prodloužila a lid – nechápe. Popis stávky v Los Angeles plně se hodí na zdejší poměry. Čta článek Kučerův, pohlédl jsem zpět nad nadpis, není-li to z Michel. Zde však i české ženy šly na pikety a několik „mrvů“ při jich zločinu notně spoličkovaly. Za to od početí práce zaměstnaní jen Angličané a Slováci, snad nikdo z Čechů. Nevím jak bude později, zda nebudeme nuceni jinam se obrátit. A tu se musím přiznat, že jsme v málo lepším postavení nežli ti, kteří již se zbraní v ruce proti svým utiskovatelům stojí. Sbírkou ve prospěch mexických rebelů sehnáno 1 dolar a 35 centů, které ku svému učelu odesílám. S volným pozdravem Jan Brandeis, Michel, B. C.

Anarchistický časopis „Volné listy“ č. 2 v New Yorku (1912)