DOPIS ANARCHISTY VÁCLAVA CHOCHOLY Z MOUNT PLEASANT (1894)

Ctěná redakce „Dělnických Listů !“

Přiložené zasílám sběrací listinu čís. 23 ve prospěch rodin uvězněných soudruhů ve Woodville, Pa., na kterou jsem sebral částku 87.21, které jsou přiložené v poštovní poukázce. Dárky, které tito soudruzi na listině psané darovali, jsou u většiny poslední plat a některý ještě i to si musel od druhého vypůjčit, neb pracujeme jako praví otroci za tak sníženou mzdu, že sotva na živobytí vydělati možno.

Mzda nám snížena od prvního února a k tomu se musel každý, kdo chtěl pracovat, upsati, že jest volný za sníženou mzdu pracovat. Každý vděky tak učinil jako obětní beránek bezedného molocha a nebylo možno jináče učiniti, neb kdyby jeden tak neučinil, 50 jiných hned na jeho místo čeká a sami sebe do otroctví a k otročení nabízejí.

Toť jest ta americká svoboda! Jest zrušeno otroctví? Nikoliv! Otroctví panuje, ale v jiné formě. Dříve byli otroci chytáni a prodáváni, teď ale otroci přichází sami a s pláčem a prosbou nabízejí své zdraví a svůj život ke koupi a z těchto otroků, z  jejich zdraví a životů staví otrokáři paláce, válí se v přepychu, hromadí miliony a tvůrce všeho bohatství, dělník — zmírá hlady. To se zove pokrok v osvíceném devatenáctém století!

Se sociálně revolučním pozdravem,

Václav Chochola.

Mount Pleasant, Pa. V březnu 1894.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 24.03.1894, č. 21