DOPIS ANARCHISTY VÁCLAVA RODA Z KIRKLANDU DĚLNICKÝM LISTŮM (1893)

Ctěná redakce „Dělnických Listů“ v N. Y.

Jest mi již před několika měsíci známo, že konference v Chicagu usnesla se na tom, by založen byl nový dělnický list, který by byl zároveň orgánem strany a hájil zájmy zotročilého dělnictva. S radostí jsem vyslechl zprávu tuto a přál jsem si v duchu, by přání konference brzo uskutečněno bylo. Leč po několik neděl nemohl jsem ničeho zvěděti, jak náš nový obránce k svému uskutečněni pokračuje.

Jelikož náležím mezi třídu zuboženého proletariátu, tudíž byl jsem v Chicagu zkrze letošní pracovní krisi tůze dlouho bez práce, tak že mi konečně nic jiného nezbylo, než jak se po americku řekne, jíti na tramp.

Po dlouhém, strastiplném trampování (o němž se nechci zde rozepisovati), zůstal jsem zde v Kirkland. Dopisováním s M. H. dověděl jsem se, že nový bojovník za svátá práva lidskosti od prvního listopadu vychází a zároveň bylo mě M. H. zasláno první číslo „Dělnických Listů“. V dopise upozornil mne H. zdali bych chtěl „D. L.« odbírati, že jest ochoten mně je objednat. Jeho přáni jsem vyhověl a zasílám Vám na onu objednávku M. H. z Chicaga sprostředkovanou, na půl roku předplatné, totiž $1.20.

Vítám nového bojovníka za práva lidská co nejsrdečněji a přeji mu v jeho těžkém boji, mnoho zdaru. Rád bych pro něho zde agitoval a připravoval půdu pro semeno svobody a lidskosti, ale není možné, ne snad že by zde nebylo žádného proletariátu! To ne! Ale proto že jsem zde jediný Čech.

Se soc. revolučním pozdravem

Václav Rod.

Dělnické listy č. 5, 2. 12.1893